2015 vecka 8

Informerar
Byte till digitala
larm inom
Vård och omsorg
För de brukare inom Vård och omsorg och som bor i ordinärt
boende kommer vi att byta ut alla analoga larm till digitala
larm. Bytet kommer att ske successivt under våren och planeras att vara klart till den siste juni.
Övergången från det analoga till det digitala larmet kommer ombesörjas av kommunen och faller inte på den enskilde brukaren. I och med övergången till det digitala larmet
kommer avgiften för trygghetslarm att höjas något. Från tidigare 202 kronor till 227 kronor.
Lämna namnförslag
på nya idrottshallen
Kommunen vill ge dig möjlighet att lämna in namnförslag på den nya idrottshallen.
Utbildningsutskottet kommer därefter att fatta beslut om
namn. Detta förslag kommer att skickas vidare till kommunstyrelsen för fastställande.
Invigning av den nya hallen är planerad till början av september månad. Idrottshallen kommer då även att innehålla
danslokal, kampsportlokal samt tillagningskök och matsal.
Hallen ska också kunna rymma olika typer av arrangemang
och mässor.
Du är välkommen att lämna in namnförslag fram till och
med den 2 mars.
Du kan skicka ett mail till [email protected] och rubricera
detta med namnförslag till Svalövs idrottshall. Vill du hellre
skicka med posten är adressen:
Svalövs kommun
Namnförslag till Svalövs idrottshall
Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv
För frågor, kontakta:
Björn Svensson, Verksamhetschef fritid
Tel: 0418-47 50 30, e-post: [email protected]
Besök Svalövs kommun
på Stora Villamässan
Svalövs kommun finns på plats när södra Sveriges största villamässa kommer till Malmö.
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
23 februari 2015, kl. 18.30.
Erika Aronowitsch från Forum för levande historia inleder sammanträdet med en reflektion över Förintelsen i
samband med högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag.
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns
också att hämta i kommunhusets reception.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande
För frågor, kontakta:
Katharina Larsson, verksamhetsassistent
Tel: 0418-47 52 01
E-post: [email protected]
För tekniska frågor och installationsfrågor, kontakta:
Hemteamet, 0418-47 54 92
Stora Villamässan arrangeras på Malmömässan i Hyllie
den 5 – 8 mars. Det är en mässa som bjuder på inspiration till hela hemmet och i år kommer Svalövs kommun att
ha en egen monter på mässan.
I vår monter kan du få information om vilka tomter och
hus som finns till salu i kommunen. Vi svarar på frågor
om hur det är att bo och leva här samt vilka fantastiska
möjligheter och upplevelser kommunen har att erbjuda.
Att ta sig till mässan från Svalövs kommun är lätt. Ta
bara tåget från Tågarp, Billeberga eller Teckomatorp mot
Malmö och gå av på Hyllie station.
Passa också på att ta en titt på trädgårdsmässan som
pågår samtidigt och glöm för allt i världen inte att besöka
oss i monter A25!
Mer info om mässan finns på
www.storavillamassan.se.
Information om NATTIS
i Svalövs kommun
Projekt: Barnomsorg på obekväm arbetstid
Sedan höstterminen 2013 genomför Svalövs kommun ett
projekt för att se om det finns ett behov av barnomsorg på
obekväm arbetstid, det vill säga på kvällar och helger. En utvärdering av projektet kommer att ske efter läsåret 2014-15
för att se om det finns underlag att fortsätta erbjuda denna
typ av omsorg.
Förutsättningar
NATTIS erbjuds barn som är fyllda 3 år och upp till 12 år
och med ett omsorgsbehov om minst 30 timmar per kalendermånad.
Öppettider: måndag - fredag, kl. 18.00 - 07.00 (undantaget
påsk- och julhelg)
Placering: Garvarens förskola i Teckomatorp
Behöver du nattomsorg/omsorg på obekväm arbetstid?
Kontakta respektive områdesexpedition för ytterligare information och ansökan.
Billeberga: Billeshögsskolan, 0418-47 53 23
Kågeröd: Lunnaskolan, 0418-47 53 33
Röstånga: Midgård, 0435-78 10 02
Svalöv: Heleneborgsskolan, 0418-47 51 72
Teckomatorp: Parkskolan, 0418-47 52 65
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se