141030 Debattartikel Broma och förbifart Stockholm viktiga för vår

 DEBATTARTIKEL Bromma och Förbifart Stockholm är viktiga för vår region En nedläggning av Bromma Flygplats skulle slå hårt mot näringslivet både i och utanför Stockholmsregionen. Det skulle även en fördröjning av Förbifart Stockholm. Frågorna är strategiskt viktiga på nationell nivå och för komplexa för att överlämnas åt lokalpolitiker i huvudstaden. Fast tas inte ansvar för att säkra affärsflyget till och från huvudstadsregionen finns stora möjligheter för våra regionala flygplatser – Skavsta, Norrköping och Linköping -­‐ att axla det istället. Bromma är en flygplats med utpräglad inriktning på inrikesflyg. Linjerna t.ex. till och från Gotland, Luleå och Malmö är avgörande för näringslivets affärskraft genom att knyta ihop landsändarna. När den politiska majoriteten i Stockholms stad nu diskuterar en nedläggning argumenterar man mot bättre vetande. Att Arlanda skulle ha kapacitet att ta emot Bromma flygplats nuvarande trafik är uteslutet. En överflyttning av trafiken i rusningstid är en omöjlighet, Arlandas trafikfrekvens utmanar redan idag det miljötillstånd flygplatsen har. Att Förbifart Stockholm inte skulle avlasta trafiken i Stockholms innerstad är orimligt. Det är en självklarhet att fordon som idag måste ta sig över Essingeleden hellre skulle välja en förbifart för att spara tid, drivmedel och miljöpåverkan. Vikten av Brommas läge förstärks av att trafiksystemet genom Stockholm gör bilresan till Arlanda för utdragen. Men att avlasta innerstaden är inte det viktigaste med en förbifart. Huvudpoängen är att E4:an är Sveriges vägpulsåder och att trafikflödet norr-­‐söder måste säkras i vårt lands mest tillväxtdrivande region. Det duger inte att strategiska beslut av nationell vikt överlåts till lokala politiker. Miljöpartiet och Socialdemokraterna måste ta sitt ansvar och lyfta frågan dit där den hör hemma -­‐ på nationell nivå och i dialog med övriga regioner. Där kommer vi vara tydliga med att vi ser mycket negativt på en nedläggning av Bromma flygplats. Skulle ett sådant beslut trots allt fattas kommer vi ta alla chanser att lyfta fram våra regionala flygplatser Skavsta, Norrköping och Linköping som alternativet till Bromma. Johanna Palmér Anna Lövheim VD, Östsvenska Handelskammaren Näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren