Infoblad_Feb2015

BROMMA KYRKAS VILLAÄGARFÖRENING U.P.A.
www.villaagarna.se/bromma
FEBRUARI 2015
Kallelse till Årsmötet den 16 mars
Välkomna till Årsmötet den 16 mars kl 19.00 i Gröna
Paviljongen på Beckombergaområdet.
Årsmötet inleds med ett Föredrag. Tyvärr fick vi akut återbud
av den planerade föredragshållaren, men återkommer via mail
och hemsidan med besked om ämne och ny föredragshållare.
Därefter följer själva årsmötet med styrelsens årsredovisning och val av styrelse mm. Dagordningen tillsammans med
verksamhetsberättelsen samt balans- och resultatrapport
finns på föreningens hemsida www.villaägarna/bromma.
På årsmötet skall bl.a. diskuteras föreningens medlemskap
i Villaägarnas Riksförbund, lämnas förslag på ny hemsida
och föreningens bidrag till diverse aktiviteter där styrelsen
efterlyser medlemmarnas uppfattning.
För Bromma Kyrkas Villaägarförnings styrelse
Andreas Aly, ordförande
Grannsamverkan och grannstöd
Grannsamverkan och grannstöd bygger, som så mycket annat i föreningen, på eldsjälars ideella arbete. Att
se hela och välplacerade grannsamverkansskyltar i området och den
cirkulerande grannstödsbilen, visar
på att oönskade besökare icke göre sig
besvär. På Villaägarnas hemsida www.
villaagarna.se/abc finns bra information, bl a om hur man kan skydda sig
mot inbrott. För ett tryggare område
kommer vi under 2015 att arbeta med
att bygga upp sms-grupper, vilket ger
alla grannar info om allt från spår på
tomten, intrång fångat med kamera,
stulna cyklar mm. När något händer
kan man snabbt nå ut med information och frågor. Flera grupper är redan
igång. Läs mer på https://smsgrupp.
se/grupper
Text: Christian Minnhagen
Information om lokala
aktiviteter via e-post!
Bromma Kyrkas Villaägarförening är
ansluten till Villaägarnas Riksförbund.
Om du mailar in din e-postadress på
[email protected] så får du
information om aktiviteter i området.
Tyck till om Stockholms trafik- Utvärdering av
föreningens
och utemiljö med mobilen
medlemskap
i Villaägarföreningen
Har du sett Stockholms kommuns
Tyck-till-app? Där kan du lämna synpunkter och göra felanmälningar
direkt i mobilen.
Genom att använda telefonens gpsfunktion är det lätt att ange plats för
din synpunkt. Du kan även bifoga
bilder för ytterligare beskrivning av
ditt ärende. Välj om du vill få återkoppling via e-post eller om du vill vara
anonym. Appen finns på App Store
och Google Play.
Text: Gunilla Kinnestrand
Äntligen…
Fortum påbörjade arbetet med den nya elförbindelsen mellan Järva och Beckomberga med markkabel i december 2012, och i slutet av 2014 revs då äntligen
de gamla luftledningarna. Som Enebyborna har väntat på detta... Ta gärna en
promenad längs Nälsta dike (biflöde till Bällstaån) och upplev skillnaden.
Text: Linda Johansen
Tänk på...
Många häckar och buskar tränger in
över våra trottoarer. På vissa ställen är
det svårt att passera utan att behöva
vingla ned på gatan. Tomtägare, hjälp
till att göra våra trottoarer framkomliga med att beskära era häckar och
buskar så att de inte når in på trottoarerna (helst 1 dm in på tomten då de
växer ut till nästa sommar)!
Sedan flera år tillbaka är Bromma Kyrkas Villaägarförening (BKV) medlem
i Villaägarnas Riksförbund (VÄF).
Detta innebär att medlem i BKV också
är medlem i VÄF. Medlemmarna får
fördelar som rabatter och information
från riksnivån. För föreningen finns
fördelar som möjlighet till juridisk
hjälp vid tvister, tillgång till medlemsregister och hemsida. Men det dubbla
medlemskapet betyder också en högre
årsavgift jämfört med att bara vara
medlem i en lokal förening som inte
är ansluten till VÄF. Den minskade
anslutningsgraden i Eneby-området
bedömer styrelsen beror på detta. En
annan faktor kan vara att man i vissa
fall hellre avstår ett medlemskap i
lokala föreningen än att indirekt stödja en politisk lobbyorganisation som
man inte helt sympatiserar med.
Under hösten 2014 har styrelsen gjort
en konsekvensanalys av att vara med
eller inte i Villaägarnas förening. Slutsatsen är att inte lägga en proposition
till årsmötet om förändring nu utan
istället ha en öppen diskussion.
Kom till årsmötet och tyck till!
Text: Gunilla Kinnestrand
TRÄDBESKÄRNING Vill Du ha hjälp att beskära fruktträden i Din trädgård? Ta kontakt
med Bo Asp som har hjälpt till i alla år: [email protected], telefon 070 670 21 82.