@ungdomsb

@ungdomsb
”Dagens unga ojar sig över att det inte
finns några jobb. Det gör det visst - men
många är alldeles för lata för att jobba på
en hamburgerrestaurang eller plocka bär i
skogen. De sitter hellre hemma hos
föräldrarna och spelar tv-spel dygnet
runt.”
Bert Karlsson, entreprenör
VAD ANSER DU OM DINA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA
SAMHÄLLET I ALLMÄNHET?
”JAG HAR STORA MÖJLIGHETER ATT
PÅVERKA MIN EGEN FRAMTID”
28%
25%
24%
22%
19%
16%
64% INSTÄMMER HELT
16%
9%
10%
(27% INSTÄMMER DELVIS)
9%
8%
7%
3%
1%
1 - Inga
2
3
Gymnasieungdomar 92/93
4
5
6
Gymnasieungdomar 11/12
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
7 - Stora
UB 1995: HAR DU VARIT UTE PÅ INTERNET?
JA
NEJ
21%
79%
UB 2015: HAR DU EN SMARTPHONE?
JA
NEJ
96%
4%
UB 1995/96: HAR DU VARIT UTE PÅ INTERNET?
INTERNET?
Menar ni Safariappen då eller?
15-åring i fokusgrupp
ALLA LIKA, ALLA OLIKA...
(NEDAN, ETT ÖDMJUKT FÖRSÖK ATT ÖVERBLICKA DE VANLIGASTE SUBKULTURERNA I UNGDOMSSVERIGE)
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
VILKEN ÅLDER UPPFATTAR UNGA SOM DEN BÄSTA I LIVET?
(ROLIGASTE, MEST INTRESSANTA, MEST UTVECKLANDE ETC.)
8%
6%
7%
5%
5%
Upp till 12 år
13-15 år
3%
3%
6%
6%
11%
16-18 år
9%
14%
20%
40%
30%
36%
19-24 år
4%
6%
25-30 år
31-40 år
41-60 år
Över 60 år
0%
1%
1%
2%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
11%
22%
52%
55%
53%
49%
28%
5%
15-16 år
17-18 år
19-20 år
21-22 år
23-24 år
Ungdomsbarometern AB (c) 2014. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
D
F
I
YOLO
M
O
VARFÖR VALDE DU DITT GYMNASIEPROGRAM?
63%
59%
Intresse för ämnesinriktningen
28%
Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet
35%
Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden
13%
Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa
Var det bästa valet på den skola jag ville gå på
Min familj tyckte att jag skulle välja det
Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet
5%
9%
3%
6%
54%
5%
2%
3%
Lätt att få bra betyg
3%
2%
Det var det enda jag kom in på/var behörig till
48%
5%
8%
Många kompisar valde samma program
Det ger bra förmåner (exempelvis körkort)
50%
14%
13%
Det var det enda program jag kunde tänka mig
Gillar människorna som går programmet
59%
Yrkesprogram
Högskoleförberedande program
5%
1%
2%
0%
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
VAD VILL UNGA HELST GÖRA DIREKT EFTER GYMNASIET?
48
Plugga
45
Jobba
33
Ut och resa
8
Ägna mig åt mitt intresse
6
Starta eget
7
Åka iväg som au-pair
6
Göra grundläggande militär
utbildning
4
Bara ta det lugnt
14/15
4
Satsa heltid på min idrott
13/14
11/12
Tenta upp betyg/läsa på Komvux
1
09/10
07/08
Ungdomsbarometern AB (c) 2014. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
VARFÖR PLUGGA VIDARE?
1.Bli mer attraktiv på arbetsmarknaden
2.Kunna få hög lön
3.Krävs för att kunna få mitt drömjobb / det yrke jag siktar på
VARFÖR INTE PLUGGA VIDARE?
1.Vill hellre börja jobba direkt efter studenten
2.Är skoltrött
3.Är inte tillräckligt motiverad för att studera
GYMNASIEVALET I SKÅNE LÄN
…och i framtiden
(niornas förstahandsval nedan)
Hur det ser ut på gymnasiet idag…
70%
7%
60%
58%
59%
55%
50%
51%
35%
40%
30%
20%
31%
32%
33%
59%
31%
19%
13%
10%
10%
11%
Högskoleförberedande
0%
2011
2012
Högskoleförberedande
Introduktionsprogram
2013
Yrkesprogram
Yrkesförberedande
Intro/ej gymn.
2014
Källa: Skolverket
LIVET EFTER GYMNASIET
Tror du att du kommer läsa vidare inom tre
år efter studenten? (Skåne vs. totalt)
56% 55%
60%
Vad vill du helst göra efter gymnasiet?
(Skåne vs. totalt)
50%
48%
Plugga
50%
40%
30%
35%
33%
Ut och resa
20%
10%
42%
45%
Jobba
34% 33%
2% 2%
8% 9%
0%
Nej, garanterat
Nej,
inte
förmodligen
inte
7%
8%
Ägna mig åt mitt intresse
Ja, kanske
Ja, absolut
7%
7%
Åka iväg som au-pair
Göra grundläggande militär
utbildning (f.d. värnplikt)
9%
6%
7%
6%
Starta eget
Andelen som faktiskt har läst vidare
44 % Skåne län / 42 % SE totalt
Högst: Lund 62 %
Lägst: Bromölla 26 %
Bara ta det lugnt
4%
4%
Satsa heltid på min idrott
4%
4%
1%
1%
Tenta upp betyg/läsa på Komvux
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Källa: Ungdomsbarometern 14/15
VAD AV FÖLJANDE KAN DU TÄNKA DIG ATT ARBETA SOM?
(TOPP 10)
PERMANENT:
UNDER BEGRÄNSAD PERIOD:
1. Företagsledare/chef
51%
1. Butiksbiträde/kassör
66%
2. Ingenjör
33%
2. Reseledare
48%
3. Jurist/advokat
26%
3. Bartender
47%
4. Arkitekt/inredningsarkitekt
25%
4. Brevbärare
45%
5. Konsult inom IT eller management 23%
5. Hovmästare/servitör
45%
6. Psykolog/psykoterapeut
22%
6. Säljare
42%
7. Fotograf/filmare/regissör
22%
7. Dagis-/förskolelärare
41%
8. Läkare
22%
8. Personlig ass./vårdare
40%
9. Forskare
21%
9. Bagare/konditor
39%
10. Pilot
20%
10. Flygvärdinna/steward
38%
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
DE FLESTA KAN TÄNKA SIG ATT JOBBA MED DET
MESTA…
Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden…”
”JAG SKULLE KUNNA TÄNKA MIG ATT TA NÄSTAN VILKET
JOBB SOM HELST HELLRE ÄN ATT VARA ARBETSLÖS”
49%
Instämmer helt
37%
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
10%
Tar helt avstånd
INSTÄMMER HELT:
15-16 år
17-18 år
19-20 år
21-22 år
23-24 år
45%
51%
49%
51%
46%
52%
44%
3%
…MEN INTE VAD SOM HELST
Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden…”
”JAG SKULLE KUNNA TÄNKA MIG ATT TA VILKET JOBB
SOM HELST HELLRE ÄN ATT VARA ARBETSLÖS”
16%
51%
Instämmer helt
21%
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
10%
Tar helt avstånd
INSTÄMMER HELT:
15-16 år
17-18 år
19-20 år
21-22 år
23-24 år
14%
15%
15%
18%
16%
16%
16%
VIKTIGT ATT JOBBET ÄR I NIVÅ MED UTBILDNINGEN
Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden…”
”DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG ATT FÅ ETT JOBB SOM
LIGGER I NIVÅ MED MIN UTBILDNING”
42%
Instämmer helt
40%
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
10%
Tar helt avstånd
INSTÄMMER HELT:
15-16 år
17-18 år
19-20 år
21-22 år
23-24 år
38%
34%
36%
48%
51%
40%
44%
3%
VAD AV FÖLJANDE SKULLE KUNNA FÅ DIG ATT VÄLJA BORT ETT
JOBB I FRAMTIDEN?
Dålig eller riskabel fysisk arbetsmiljö (t.ex. bullrigt eller tungt)
61%
Dålig psykosocial arbetsmiljö (t.ex. stressigt)
61%
Miljöskadlig verksamhet (t.ex. giftig eller med stora utsläpp)
55%
Oetiska produkter eller tjänster (t.ex. tobak eller vapen)
52%
Brist på nytänkande
44%
Bristande socialt ansvarstagande
42%
Bristande miljö-/hållbarhetstänk
31%
Bristande samhällsengagemang
21%
Bristande jämställdhet (t.ex. många fler män än kvinnor
anställda)
19%
Brist på mångfald (människor med olika sorters bakgrund)
17%
Få kvinnor i ledande positioner
9%
Inget av ovanstående
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ungdomsbarometern AB (c) 2014. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
60%
70%
VAD AV FÖLJANDE KÄNNS VIKTIGAST I DITT FRAMTIDA ARBETE/PÅ DIN
FRAMTIDA ARBETSPLATS?
Att få arbeta med något som jag verkligen är intresserad av
84%
Kul kollegor/social gemenskap på jobbet
64%
Bra balans mellan arbete och fritid
60%
Att jag har en bra chef / ledarskapet är bra
58%
Hög lön/status
53%
Att jag får tydlig uppskattning för mitt arbete
50%
Att jag får hjälpa andra genom mitt jobb
38%
Att det är en jämställd arbetsplats
35%
Stort ansvar
26%
Möjlighet till snabb karriär
26%
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
Vilken eller vilka av följande arbetsgivare vill du helst jobba för?
(max 3)
UNGAS SYN PÅ ARBETSLIVET: TID HOS FÖRSTA ARBETSGIVAREN, ANTAL
ARBETSGIVARE TOTALT SAMT PENSION
Pensionsålder:
65 år
Etableringsålder:
28 år
3 år = tid hos första
arbetsgivare
Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
SUMMERING
INTRESSANT & MENINGSFULLT – OM INTE JOBBET ÅTMINSTONE ARBETSPLATSEN
ALLA DÖRRAR ÖPPNA – VALMÖJLIGHETER OCH KARRIÄRVÄXLING CENTRALA
ENTREPRENÖRSKAP LOCKAR- MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA SIN SITUATION DETSAMMA
UNGA ÄR MER OLIKA ÄN NÅGONSIN - DRA INTE ALLA ÖVER EN KAM
Ulrik Simonsson
[email protected]
+ 46 735 270 272
TACK!
WWW.UNGDOMSBAROMETERN.SE
@ungdomsb
Ulrik Simonsson
[email protected]
0735 270 272
Ungdomsbarometern AB (c) 2014. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.