Lyfta upp eller trycka ner?

autism- och aspergerförbundets
rikskonferens 2015
Lyfta upp
eller trycka ner?
Verktyg för att undvika tvingande och begränsande
åtgärder i verksamheter som möter autism
15-16 APRIL 2015
AULA MAGNA, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Onsdag 15 april
09.15
R
egistreringen öppnar. Kaffe.
10.00
V
älkommen
10.15 Omsorg utan våld
11.15 A
utismspecifik kompetens
12.00 Lunch
Konferensen inleds.
Elisabeth Råberg är föreläsare, handledare och driver korttids- och daglig
verksamhet. Som mor till två söner med autism har hon erfarenhet av hur de
tidigare farit illa i andra verksamheter.
Eva Nordin-Olson, Autism- och Aspergerförbundets ordförande sedan 15 år,
om varför autismspecifik kompetens är nödvändig i verksamheter som möter
autism.
onferensens luncher är »mingel-luncher« med utrymme att prata med
K
­varandra och med utställarna.
13.00 Etiska perspektiv
Barbro Lewin är funktionshinderforskare och medlem i ­Social­styrelsens
etiska råd. Att man inte får hålla fast eller brotta ner ­någon känns självklart,
men är det till exempel okej att smula medicin i filmjölken till någon som
inte vill ta den? Nej, säger B
­ arbro och resonerar om varför.
13.45 Lågaffektiv teori och metod
Bo Hejlskov Elvén är psykolog och uppmärksammad författare, föreläsare och
handledare. Här pratar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg
och psykiatri hjälper oss bort från t­ vingande och begränsande åtgärder.
14.45 Kaffe
Vid kaffepauserna finns det tid att prata med varandra och med utställarna.
15.15 Lågaffektiv teori och metod
Bo Hejlskov Elvén fortsätter.
17.00 Mingel med vin eller alkoholfritt och snacks
Torsdag 16 april
09.00 Rätten till kommunikation
Svårigheter att kommunicera är den vanligaste orsaken till problem­skapande
beteende. Att möjliggöra kommunikation är den effektivaste lösningen
och den enda möjliga vägen om mänskliga rättigheter skall gälla alla.
­Gunilla Thunberg, logoped och fil dr, redogör för evidens kring alternativ och
­kompletterande ­kommunikation och ger konkreta exempel.
10.15 Kaffe
10.45 Rätten till kommunikation
Gunilla Thunberg fortsätter.
11.30 Att hellre säga ja än nej
Carina Linde-Rahr och Kajsa Andersson berättar om Hultagården, en
­verksamhet för vuxna med autism där det satsas på utbildning av personalen.
I verksamheten säger man hellre ja än nej till de boende, deras närstående
och till personalen.
12.00 Lunch
13.00 Årets pusselbit
Mottagarna av årets pusselbit 2014 presenteras.
13.20 Vad säger Kommunal?
Marie Boström, ombudsman på Kommunal, om vad de ser och ­tänker runt
tvångs- och begränsningsåtgärder inom funktions­hinder­området.
13.40 Fel glasögon ger fel metoder
På grund av att hon feltolkades hamnade Peter Strålmans dotter med
­Aspergers syndrom och ADHD på rättspsykiatrisk klinik där hon bältades.
Peter berättar om den svåra tiden, hur hans erfarenhet som förälder inte
­tillvaratogs och om vägen därifrån.
14.30 Kaffe
15.00 Vad säger Socialstyrelsen?
Anders Bergh från Socialstyrelsen om deras uppdrag runt tvångs- och
begränsnings­åtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga.
15.40 Lyfta upp eller trycka ner?
Vilka verktyg kan vi ta med oss för att undvika tvingande och begränsande
åtgärder för personer med autism? Eva Nordin-Olson sammanfattar och
tittar framåt.
16.00 Slut
Allmän information:
plats: Aula Magna, Stockholms universitet.
T-banestation Universitetet.
tid: 15–16 april
konferenspris : 3 000 kronor om du är personal. 1 400 kronor om du har
egen funktionsnedsättning eller är närstående.
anmälan: Anmälan till konferensen mejlas till: [email protected] Vi vill ha
din anmälan senast 2 april. Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas.
din anmälan ska innehålla följande:
Namn
E-post
Fakturaadress
Eventuell specialkost
Du är:
personal
närstående
person med egen funktionsnedsättning
Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm • tel 08-420 030 50 • [email protected]
www.autism.se