Löpet2015 Älvvallen Ljusdal 2015-06

Löpet2015
Älvvallen Ljusdal
2015-06-03
Tävlingsledare
Olle Arvidsson
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1 varv tidtagning
Albin Larsson
Per Andersson
Örjan Nyman
Mia Silfer
Fredrik Hansson
Rasmus Gustavsson
Hesos
Mårten Erhardsson
Thomas Nylander
Sofie Plomér
Charlie Ali
Titti Jonsson
Micke Svensson
Alf Lindberg
Malin Larsson
Kenneth Andersson
Anders Magnusson
Malin Wikström
Anna-Lena Jansson
Lars Lohman
Tommy Östh
Maria Bergman
Jon Lundqvist
Maria Thor
Carina Hansson
Nora Sehlin
Gunnar Nilsson
Beatrice Tannerstål
Bitte Nordin
Roland Wallström
Emma Liw
Karin Almkvist
Annelie Björklund
Selma Björklund
Karolina Isacsson
Emma Nordebo Snygg
Jessica Jansson
Tilde Bergqvist
Saga Nyhem
Chatarina Plomér
Emma Melin
Ewa Björck
Ingeli Andersson
***
Peges
Peges
Hi-media BK Mjölksyra
***
***
Peges
***
***
***
Peges
Hi-media BK Mjölksyra
Peges
Mekanotjänst 7
***
***
Ranta Runt
***
I Ur och Skur Gammelgården
Mekanotjänst 3
Ranta Runt
Alfa-kassas 2
IFO
Mekanotjänst 2
***
IFO
Mekanotjänst 3
Hi-media Hellre än fort
I Ur och Skur Gammelgården
GataPark
IFO
Blandat
***
Hi-media BK Mjölksyra
Hi-media Hellre än fort
GataPark
Hi-media Hellre än fort
Hi-media Hellre än fort
Hi-media BK Mjölksyra
IFO
IFO
***
Blandat
21,00
21,01
23,11
23,48
23,55
24,31
24,32
24,53
24,53
25,03
26,03
26,11
26,23
26,35
26,36
26,55
27,24
27,29
27,31
27,41
27,45
28,17
28,17
28,25
28,40
28,44
28,49
29,24
30,35
31,30
31,32
32,47
33,14
33,15
33,27
33,33
33,45
34,40
34,41
34,56
35,26
36,36
36,59
44
45
46
47
48
49
Ann-Britt Jonsson
IngBritt Sundin
Lillian Strandberg
Irene Borgström
Johanna Gustavsson
Stefan Nordlund
Ramsjö
Ramsjö
Ramsjö
Ramsjö
***
Swedbank 2
37,44
37,49
50,36
50,39
51,03
51,04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2 varv tidtagning
Daniel Karlberg
Jonas Robertsson
Tom Ankerstål
Magnus Boäng 1
Chris Olsson
Samuel Wallberg
MäritWallberg
Sebastian Nordin
Leif Jonsson
Patrik Arbinger
Sofie Nordgren
Hanna Gäfvert
Mikael Embretsen
Hugo Brink
Anders Larsson
Sven Arne Persson
Mikael Dahlberg
Lina Nyhem
Annika Eklund
Tage Bolander
Bengt Gustavsson
Jens Christensen
Karin af Burén
Mia Löfgren
Rober Bagge
Kent Åkesson
Carina Nilsson Fredlund
Lars-Erik Nilsson
Thomas Ekman
Oscar Jonsson
Ljusdal RC
***
***
***
***
***
Alfa-kassas 2
Ljusdal
Järvsö IF
Ljusdal
Ericssons Bokhandel
GataPark
Mekanotjänst 8
Mekanotjänst 6
Mekanotjänst 8
Blandat
Mekanotjänst 6
Hi-media BK Mjölksyra
Alfa-kassas 2
***
***
Mekanotjänst 6
***
Ericssons Bokhandel
Alfa-kassas 2
Alfa-kassas 2
***
***
Mekanotjänst 6
***
33,30
34,07
34,39
35,32
37,45
38,44
39,17
40,49
41,14
41,54
42,10
43,32
43,54
44,13
45,38
46,38
47,00
47,43
48,03
48,23
50,33
50,34
52,22
52,27
55,02
56,03
1.08,05
1.08,06
1.20,55
DNS