Information om trafikavstängningar i samband

Information om trafikavstängningar i samband med IRONMAN
Kalmar den 15 augusti
Inför och under triathlontävlingen IRONMAN Kalmar kommer trafiken att påverkas på de
vägar och de områden som omfattas av tävlingen. Avstängningar av vägar görs för att
garantera säkerheten för deltagarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta.
Onsdagen den 12 augusti pågår Kalmar MiniTri, vilket innebär i stort sett samma
avspärrningar mellan kl. 17.00 och 21.00.
Här kommer de avstängningar som görs i ditt område samt alternativa trafiklösningar.
Tallhagen, Berga, Funkabo, Bergavik, Björkenäs, Norrliden, Ljusstaden, Vimpeltorpet
och Krafslösa
Under tiden 05.00 – 18.00 kommer Ängöleden och Gröndalsvägen att vara helt avstängd för
trafik. Detsamma gäller från kl. 09.00 med Norra vägen från Galggatan/Gröndalsvägen upp
till Lindsdal.
På Gröndalsvägen mellan Lindöskolan och Borgmästargatan kommer det att vara en
langningsstation på den norra sidan av gatan.
Det bästa sättet att ta sig ut för trafikanter från Tallhagen, Funkabo, Berga, Bergavik,
Norrliden, Björkenäs, Ljusstaden och Vimpeltorpet, är att använda Tallhagsvägen mot
Ölandsleden för att ta sig vidare via Hansa City. Eftersom du inte kommer att kunna köra in
till centrum via Ängöleden eller via Norra vägen. Ängöleden kommer att vara avstängd ända
till kl. 24.00, men efter 18.00 kan Norra vägen användas för att köra till och från norra
Kalmar.
På tre platser längs med Norra vägen kommer det att finnas översläpp för biltrafik, men
möjligheterna att använda dem kommer att vara starkt begränsade, särskilt under tiden 11.00
– 15.00. Översläppen vid korsningarna med Funkabovägen, Djurängsvägen och
Norrlidsvägen, sker med hjälp av trafikvakter. Det blir mycket tät trafik under dagen så
undvik bilkörning i möjligaste mån och räkna med köer och långa väntetider
Till Berga centrum tar man sig bäst och enklast via Rimsmedsvägen. Dessutom kommer
cykelvägen mellan Drottning Blankas väg och Sagovägen mot Norrlidsvägen att öppnas även
för motorfordonstrafik.
Under löpningen, mellan kl. 12.00 – 23.00, kommer Svensknabbevägen, Neptunusvägen och
Villagatan öster om Tallhagsvägen att vara avstängd för motorfordonstrafik. Det är endast
behörig trafik, boende och besökande till boende, som är tillåten. Kör försiktigt om du måste
använda bilen.
Trafikplats Norra Kalmar (Snurrom) och golfbanans vanliga infart kommer att vara
avstängd. För att ta sig till Värsnäs och golfbanan under avstängningstiden kommer cykeloch gångvägen från Björkenäs att öppnas upp för biltrafik liksom grusvägen från
Värsnäsvägen mot Vesslö till Nils Holgerssons väg i södra Lindsdal, följ orange hänvisning.
Information om busstrafik i Kalmarområdet
I Kalmarområdet är det Sveaplan- Ängöleden- Gröndalsvägen- Ölandsbron och Norra vägenLindsdal- Läckeby och Rockneby som påverkas på lördag mellan kl. 07:00-18:00. (Södra
Kanalgatan/Fiskaregatan är avstängd hela dygnet).
Linjer som påverkas:

160 får ändrad körväg och kör till/från Kalmar C via hpl Malmen- Erik Dahlbergs
väg- Motorvägen.

101 kör EJ via Träffpunkt Öland och får ändrad körväg och kör till/från Kalmar C
via hållplats Malmen-Erik Dahlbergs väg- Motorvägen-Ölandsleden.

103, 105 får ändrad körväg och kör till/från Kalmar C via hpl Malmen- Erik
Dahlbergs väg- Motorvägen- Ölandsleden. På Öland är ändrad det körväg.

401 ställs in mellan Chokladfabriken- Garvarevägen respektive FärdigtorpetLäckeby och körs Länssjukhuset-Kalmar C-hpl Malmen- Erik Dahlbergs vägMotorvägen- Mosekrogs trafikplats- Skalkarevägen-Lindsdals centrum.

405 körs enligt ordinarie turer. Mellan kl. 07:00-18:00 körs turerna via
Ölandsleden-motorvägen-Erik Dalhbergs väg. Efter 18.00 körs turerna via hpl
Malmen-Gröndalsvägen och hpl Hotell Brofästet till och från Kalmar C. Inga turer
körs via Södra Kanalgatan-Varvsgatan-Ängö 07:00-03.00. Vid Skogsrået används
trafikreglering med vakt för passage över Norra vägen.

411 körs enligt tidtabell men får trafikreglering med vakt vid passage över Norra
vägen.

421 och 422 ställs in hela lördagen.
För mer information se: www.klt.se
För besökande till Kvarnholmen rekommenderar vi att ni använder buss eller cykel för att ta
er in till centrum. Kommunen kommer att anordna parkeringsplatser på Fredriksskans,
Stagneliusskolan och i Cellgraven under dagen. Det finns även parkeringsmöjligheter i
Kalmarsundsparken och vid Lars Kaggskolan. Cykelparkering hänvisas till tillfällig
cykelparkering på grönytan i kvarteret Muren mellan Ö:a och V:a Sjögatan.
Vi hoppas på ett lyckat evenemang för alla. Passa på att se de tävlande under dagen. Det finns
många bra ställen för publiken att se tävlingen och det kommer att vara mycket aktiviteter.
Nytt för i år är Expo Ängö där det kommer att finnas utställare, mat, dryck mm.
Information om trafiken finns också på IRONMAN Kalmars och på kommunens hemsidor,
www.ironmankalmar.com och www.kalmar.se
För trafikinformation kan ni under lördagen den 15 augusti kl. 08-17 ringa 0480-43 30 30.