PM till Uppsala Hundvänner LKKs agilitytävling

Tävlingsledare och kontaktpersoner:
Elin Husberg tlf. 0736187454 email:
[email protected]
Dijana Zeric tlf. 0762210860 email:
[email protected]
PM till Uppsala Hundvänner LKKs
agilitytävling
13-14 juni
Vi sponsras av:
Domare: Hasse Sundquist, Pär Tangfeldt & Emma Broberg
Camping: finnes utan el, kontakta [email protected] för mer info.
Vägbeskrivningar finns längst ned i PM!
Trivselregler! Inga hundar får rastas på plan och var noga med att plocka upp
efter er själva och era hundar. Spopåsar kommer att finnas utplacerade för
bajspåsar och annat avfall.
Inga hundar ska vara lösa på tävlingsområdet! Tänk även på att det kan
förekomma fotbollsträning på de andra planerna. A-planen får ej beträdas!
Glöm inte! Ta med tävlingsbok och vaccinationsintyg. Lämna inte hunden i
varm bil och var noga med att ge dem vatten att dricka under dagen när det är
varmt!
Ingen rökning får ske på banområdet.
Fika och lättare lunch kommer att kunna köpas under dagen, bland annat kommer
det att finnas munkförsäljning! OBS! Vi tar endast emot kontant betalning!
För att dagen ska flyta på ber vi er att inte träna på plan. Vid diskning får ni såklart
köra klart inom dubbla referenstiden. Vid omtag av kontaktfältshinder eller slalom
efter diskning så önskar vi att ni tar snabbaste vägen ut.
Anmälan sker till inroparen efter banvandringen, startlistor kommer att finnas
uppsatta innan klasserna startar.
Mätning sker på lördag kl. 9.45 och söndag kl. 8.45.
Löptikar ska starta på matta, meddela inroparen om ni har en löptik. Det kommer
att finnas röda band till koppel man kan få från sekretariatet för att markera att man
har en löptik. Vi ber er att visa hänsyn till era medtävlande!
Prisutdelning kommer att ske efter varje avslutad klass.
Bild på banområde:
Lördag
Agilitybana
Agilityklass 2 A
Banvandring kl. 10
Small
Medium
Banvandring 8 min
Large
Banombygge
Agilityklass 2 A
Banvandring 8 min
Small
Medium
Banvandring 8 min
Large
Antal
11
17
31
9
17
31
Hoppbana
Hoppklass 2 A
Banvandring ca. kl 12.30
Small
Medium
Banvandring 8 min
Large
Banombygge
Hoppklass 2 B
Banvandring 8 min
Small
Medium
Banvandring 8 min
Large
Antal
10
18
23
10
18
24
På lördag kör vi en bana i taget. Alla banvandringar är 8 minuter. NB! Small och
Medium kommer att köra gemensam banvandring på lördag. Agilitybanans
klasser kommer att köras klart först innan vi startar på hoppbanan. Observera att det
är preliminära tider på eftermiddagen, klasserna kan starta tidigare så var där i
mycket god tid!
Söndag
Agilitybana
Agilityklass 1 A
Banvandring kl. 9
Medium
Banvandring 8 min
Large
Banvandring 8 min
Small
Banombygge & LUNCH
Agilityklass 1 B
Banvandring ca. 12.30
Medium
Banvandring 8 min
Large
Banvandring 8 min
Small
Antal
Hoppbana
Hoppklass 1 A
Banvandring kl. 9.05
33 Small
Banvandring 8 min
48 Medium
Banvandring 8 min
32 Large
Antal
39
36
45
Banombygge & LUNCH
Hoppklass 1 B
Banvandring ca. kl. 12.30
31 Small
Banvandring 8 min
48 Medium
Banvandring 8 min
30 Large
36
33
44
På söndagen kör vi två banor samtidigt. Banorna kommer ha pauser och att invänta
varandra emellanåt för att dagen ska flyta på tillsammans med funktionärsscheman.
NB! Observera att det är preliminära tider på eftermiddagen, klasserna kan starta
tidigare så var där i mycket god tid!
Vägbeskrivningar till Börje SK Idrottsgård
Koordinater:
WGS 84 (lat, lon): N 59° 52.795', E 17° 31.884'
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.87991, 17.53140
RT90: 6641322, 1596668
SWEREF99: 6640746, 641684
Från Uppsala (nollställ mätaren vid Ekonomikum)
0,0 km: kör Kyrkogårdsgatan över Luthagsesplanaden.
0,5 km: kör rakt genom rondellen, Kyrkogårdsgatan byter nu namn till Börjegatan.
1,9 km: direkt efter viadukten svänger du vänster in på Gamla Börjevägen mot BÖRJE. Vägen
byter senare namn till Börjevägen.
6,1 km: sväng höger mot IDROTTSPLATS.
6,7 km: Idrottsgården till höger och strax Fjälliden till vänster.
Från Uppsala väg 55 västerut (Bärbyleden från bland annat E4:an och Tycho Hedéns väg)
Sväng höger mot GYSINGE.
Efter 300 m kör du rakt in på Gamla Börjevägen mot BÖRJE. Vägen byter senare namn till
Börjevägen.
Kör 4,2 km och sväng sedan höger mot IDROTTSPLATS.
Efter 600 m ser du Idrottsgården till höger och strax Fjälliden till vänster.
Från Enköping
Kör väg 55 mot Uppsala.
Precis före Shellmacken i Kvarnbolund svänger du vänster in på väg 72 (mot SALA).
Kör 1,2 km och sväng sedan höger (mot STRÖBYLUND).
Kör 3,9 km så ser du Idrottsgården till höger och strax Fjälliden till vänster.
Från Sala
Kör väg 72 mot Uppsala.
1,2 km före Shellmacken i Kvarnbolund svänger du vänster (mot STRÖBYLUND).
Kör 3,9 km så ser du Idrottsgården till höger och strax Fjälliden till vänster.
Väkomna!