Installationsanvisningar för Hogia PA

Hogia PA Intranet
Installationsanvisningar för Hogia PA-intranet
Installationen/uppdateringen består av dels nya asp-filer samt ett PA-verktyg.
Det betyder att installation måste ske både på webbserver (IIS) samt klienter som har
PA-Admin installerat.
I och med denna version så måste även pain-databasen uppdateras. Detta görs med
hjälp av PA-verktyget.
Observera att det är viktigt att ni tar en backup av pain.mdb innan ni börjar
uppdateringen.
På server
Ta reda på var de befintliga asp-filerna ligger installerade. Ni installerar de nya filerna i
samma katalog.
Installera de nya PA-intranetfilerna (.asp) genom att köra filen: Inst_PAIntranet.exe
1. Lösenordet är: KOSTER
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
2. Ange sökväg till tidigare version.
3. Ni får en fråga var ni vill lägga pain.mdb databasen.
OBS! Eftersom detta är en uppdatering får ni ange en katalog som inte innehåller er
riktiga pain.mdb.
Alternativt har ni redan tagit en kopia på pain.mdb och döpt om den till ex.
pain_org.mdb, då kan ni ange den riktiga katalogen!
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
4. Klicka på Slutför
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
På klient
På klienten installerar ni den nya PA-Admin genom att köra filen: Inst_PAAdmin.EXE.
Ange var ni vill att programmet ska installeras .
Tala om för programmet vad som skall installeras genom att tala om vilka databastyper
ni kommer att lagra informationen i. Om du kör access så svarar du Nej på frågan om du
kommer att använda SQL server som plattform för databasen.
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
Då får du upp följande bild.
Om detta är en dator som tidigare har kört PA-Admin. Då har du redan en ODBCkoppling som pekar ut pain.mdb. Då Klickar du på Cancel
Installationen har lyckats!
Klicka på Slutför.
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
Uppgradering av databasen
Om ODBC-koppling mot PAIN.mdb om sådan inte existerar.
Starta programmet PA_Verktyg.exe som ligger i en underkatalog till PA Admin.
Underkatalogen heter ”version”.
Markera PA-Intranet och tryck på Logga in
Användare skall vara paadmin, lösenordet är förinställt paadmin men kan vara ändrat!
Klicka på Uppgradera
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
Detta tar ca 10-15 minuter. Beroende på storleken på databasen samt hur snabb dator
som programmet körs på.
I och med detta är databasen PAIN.MDB uppgraderad.
Hogia PA-system AB
Hogia PA Intranet
Övrigt
På eran WEB server (IIS) ligger filen kundinfo.asp. Denna fil skiljer sig åt jämfört med
den tidigare versionen.
Exempel:
<%
'CONST g_lAutType = 0 'Byt ut type = 0 = normal, 1= single sign on, 2=Single sign on
Chilkat
dim sDSNTemp
dim g_sPainDSN
dim g_bPainSQL
dim g_sArkivDSN
dim g_bArkivSQL
if g_lauttype = 2 then
sDSNTemp = "DSN=" & Session.Value("PA_ORGNO")
g_sPainDSN = sDSNTemp
g_bPainSQL = -1 'SQL-Server = 0 false -1 true
g_sArkivDSN = sDSNTemp
g_bArkivSQL = -1 'SQL-Server = 0 false -1 true
else
g_sPainDSN = "DSN=PAINSQL" 'Byt ut koppling till Pain
g_bPainSQL = -1 'SQL-Server = 0 false -1 true
g_sArkivDSN = "DSN=PA_Arkivet_311" 'Byt ut koppling till Arkiv
g_bArkivSQL = 0 'SQL-Server = 0 false -1 true
end if
%>
Genom att skapa en ODBC koppling på din IIS server kan du ange namnet på denna här
Kör du access som databas ska det stå 0 här
Hogia PA-system AB