låt matresterna få nytt liv

För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen
Låt matresterna
få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.
Matavfallet blir
biogas och näring
Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna
och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och
om­vandlas till biogas och biomull. Biogasen används till bränsle för sopbilar,
bussar och person­bilar. Biomull används som växtnäring till åkermark.
Vi behöver även bli bättre på att slänga mindre mat. 35% av alla mat­
rester kastas nämligen helt i onödan!
Så funkar det
Du får ett startpaket som innehåller en påshållare, en vaskskrapa och gröna
påsar. Dina matrester lägger du i Gröna påsen, knyter en dubbelknut
och lägger i samma behållare eller nedkast som dina andra hushållssopor.
Det är viktigt att du bara lägger matavfall i de gröna påsarna. Om du
använder påsarna till annat avfall störs rötningsprocessen och framställ­
ningen av biogas och biomull försvåras.
Har du frågor?
Kontakta oss på 08-522 120 00 eller [email protected]
Det här händer med matavfallet
Sopbilen hämtar dina sopor och kör dem till en sorteringsanläggning.
Genom att en kamera ”läser av” soppåsarna kan de gröna påsarna sorteras
ut. Matavfallet i de gröna påsarna tas om hand för att återvinnas som bio­
gas och biomull.
2
1
3
7
4
BIO GA S
5
6
Så
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
blir ditt matavfall bränsle till stadens bussar
Lägg matresterna i Gröna påsen
Knyt en dubbelknut på påsen
Släng Gröna påsen i samma behållare eller nedkast som dina andra
hushållssopor
Sopbilen kommer och hämtar
Genom kameraavläsning sorteras de gröna påsarna ut
Matavfallet i de gröna påsarna tas om hand för att bli biogas och biomull
Biogasen används som bränsle för biogasbussar och biogasbilar,
bio­mullen används i jordbruket
Knyt en dubbelknut
Det är viktigt att du stänger påsen ordentligt genom att knyta en dubbel­
knut. Se till att det inte blir någon öppning mellan knuten och påsen
så att matavfallet kan ramla ut. På så sätt säkrar du att dina matrester
kan bli biogas.
Knyt även en hård dubbelknut på dina andra soppåsar. Det underlättar
sorteringen av påsar på sorteringsanläggningen. Lösa saker riskerar dess­
utom att riva sönder påsarna i hanteringen.
Visste du att?
…på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
…matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
bo
Det här kan du lägga i påsen för
matavfall
Bröd, äggskal,
pasta, ris
Grönsaker, frukt
Kött, fisk,
skaldjur
rt
Ko
m O bs
för ihåg !
pa a t
ck t ta
nin
ge
n!
Teblad, tepåsar,
kaffesump, filter,
ofärgat hushållspapper
Det här kan du INTE lägga i påsen för
matavfall
• Damm, dammsugarpåsar
• Glass-/ät-/grillpinnar, vinkorkar, kapsyler
• Jord, blommor, ört-/sallads­kruka
• Kattsand, husdjursströ
• Servetter med tryck/färg, blöjor, bindor
• Snus, cigaretter, aska, stearinljus
• Nedbrytbara bioplastpåsar
Obs! Att hälla matolja i avloppet kan skapa stopp i avloppsrören.
Lämna därför använd frityrolja och liknande på återvinningscentral
eller till mobila miljöstationen. Häll över oljan i en flaska så att den
lättare kan hanteras.
Stockholm Vatten sköter avfallshanteringen i Stockholms stad. Vi ansvarar
för att stockholmarnas hushållsavfall tas om hand på ett miljömässigt och
ekonomiskt sätt.
Telefon 08-522 120 00
E-post [email protected]
Fler gröna påsar
Det är din fastighetsvärd som ansvarar för påfyllning av påsar. Påsarna
brukar kunna finnas i områdets grovsoprum/miljörum eller i områdets
tvättstugor.
Vill du veta mer om Gröna påsen i ditt område hittar du information på ditt
fastighetsbolags hemsida.
Läs mer om din sophämtning på stockholmvatten.se/avfall
Dina sopor – inte vilket skräp som helst!
Stockholm Vatten
08-522 120 00
[email protected]
stockholmvatten.se
En del av Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson. Illustrationer: jonn clemente. Tryck: Edita, 2015-04. Foldern sorteras som papper och lämnas i tidningsinsamlingen.
Kontakt