Inbjudan till Bracket Nats #53

 Inbjudan till Bracket Nats #53 Mantorp park 31 juli 2015 Arrangör: SHRA Mantorp Info: ​
www.shra‐mantorp.se Tävlingsledning: Domarordförande:
Jörgen Karlström Tävlingsledare:
Richard Beltramo Vice Tävlingsledare:
Stefan Sporre Teknisk chef:
Göran Erjeby Miljöchef:
Per Olofsson Sekretariat:
Ewa Lindberg Tidschema: Torsdag 30 juli: Anmälan och besiktning
09.00‐21.00 Fredag 31 juli: Anmälan och besiktning:
07.00‐09.00 Funktionärsmöte:
07.30 Förarmöte:
08.30 Körning:
9.00‐17.00 Lördag 1 augusti: Bilsport Action Meet – för information se: http://www.bilsport.se/event/action‐meet/ Kostnad Bracket Nats #53: Startavgift:
1000 SEK (2 teammedlemmar + förare hela helgen) Engångslicens:
150 SEK (gäller hela helgen) Efteranmälan: 1500 SEK (gäller anmälningar inkomna efter 26 juli) Extra band : 50 SEK ‐ betalas i samband med anmälningsavgift Anmälan: Anmälan för Bracket Nats #53 görs på hemsidan ​
www.shra‐mantorp.se​
senast 26 juli. Efteranmälan i mån av plats ‐ kontakta Ewa Lindberg på 0734‐18 00 53. Ingen efteranmälan kan ske på plats! Du som anmält dej till Bracket Nats #53 har möjlighet att kunna köra även torsdag och lördag. Ange i anmälningsformuläret vilka tillfällen du vill köra. Muscle Car Meet på torsdagen är för amerikanska bilar, se separat inbjudan. Tävlingens art: Tidkortsträning Muscle Car Meet (30/7‐2015), Bracket‐tävling (31/7‐2015) som övergår i Bilsports events (1/8‐2015). Bana: 402 m Breakout 8,50, förutom torsdag då gäller 10,0 EDPS‐reglerna För att köra 402 meter under Bracket Nats #53 krävs att deltagande bilar uppfyller de regler som antagits av Svenska Bilsportförbundet under reglementet EDPS. En utförlig beskrivning hittar du på www.sbf.se​
. Teamkort: Teamkort hämtas i sekretariatet Tidtagning: Tidkort hämtas av teamen vid tidkorts‐automaten. Körordning: Tidkort hämtas av teamen vid tidkorts‐automaten. Stegstorlek avgörs på plats. Sportsmanstege. Inkvalning sker via reaktionstid Banval: Kvalplacering gäller genom hela elimineringen. Reklam: Arrangör förbehåller sig rätten att använda förare och fordon vid marknadsföring av tävlingen samt fästa dekaler från sponsorer och förbund på fordonen. Anslag: Resultatlistan anslås på anslagstavlan vid tidkorts‐automaten och är att betrakta som fastställd 30 min efter att den undertecknats och anslagen. Denna plats är den officiella anslagsplatsen för tävlingen, där PM anslås. Miljö: Varje team ansvarar för sin depåplats. Den skall lämnas städad. Vi värnar om god miljö på tävlingen, oljespill skall omedelbart saneras. På sin depåplats skall samtliga tävlingsfordon i sin fulla längd stå på tät presenning, miljömatta skall även användas för att undvika spill vid reparation eller haveri. Alla team måste ha brandsläckare vid sin depåplats. Inget arbete får utföras på fordon på endast domkraft – pallbockar är obligatoriskt! Om ett fordon har motorn igång sitter alltid en förare på förarplatsen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, Specialidrottsförbundet, arrangör eller funktionär kan således inte utan direkt uppsåtligt vållande göras ansvariga för person‐ eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. Arrangör äger rätt att i samråd med Domare och Tävlingsledning avlysa tävlingen. Om avlysning beslutas meddelas detta på hemsidan senast 24 timmar före besiktningens början på www.shra‐mantorp.se​
. Vid regn behåller arrangören anmälningsavgiften. OBS Ej avklarad del av tävlingen kan EJ köras vid senare tillfälle. VÄLKOMNA!