SLUTRAPPORT HOCKEYBUSSEN 2014/2015

SLUTRAPPORT
HOCKEYBUSSEN
2014/2015
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Helena Stefansson Nilsson
INNEHÅLL
1
BAKGRUND ......................................................................................................................................................................................................... 3
2
SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................................................................................................. 3
3
DELMÅL .................................................................................................................................................................................................................. 3
3.1
KÖRA SEX FULLBELAGDA BUSSAR............................................................................................................................................. 3
3.2
FLER VÄLJER BUSS ISTÄLLET FÖR BIL TILL MATCHEN ............................................................................................. 4
3.3
BIDRA TILL EN SÄKRARE TRAFIKSITUATION .................................................................................................................... 4
3.4
BIDRA TILL ATT FÖRBÄTTRA MILJÖ- OCH LUFTPROBLEM ..................................................................................... 4
3.5
BIDRAG TILL FINANSIERING MED SPONSRING ............................................................................................................... 5
4
BUDGETRESULTAT ...................................................................................................................................................................................... 5
5
UTVÄRDERING 2014/2015 ..................................................................................................................................................................... 5
6
STATISTIK FÖR 2007-2015 .................................................................................................................................................................... 6
7
INFÖR NY SÄSONG 2015/2016 ............................................................................................................................................................ 6
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Besöksadress: Skeppargatan 16
Hemsida: www.skelleftea.se, www.framtidsvagen/hockeybussen
Tel: 0910-73 50 00 E-post: framtidsvagen[email protected]
SLUTRAPPORT HOCKEYBUSSEN 2014/2015
1
2
BAKGRUND
Dagens ökade biltrafik medför negativa konsekvenser för miljön och trafiksäkerheten.
Ökade utsläpp och fler olyckor visar på vikten av ett mer effektivt och hållbart framtida
resande. Projekt Hockeybussen Skellefteå används som ett medel att styra upp
trafiksituationen vid Skellefteå Kraft Arena. Problem finns med bristande
trafiksäkerhet samt miljö- och luftproblem. Bristande trafiksäkerhet beror på den
ansenliga trafikmängd som ska lämna området samtidigt vilket kan skapa onödiga och
riskfyllda situationer. Miljöproblemen orsakas av koldioxidutsläppet från all biltrafik
samt en försämrad luftkvalitet på grund av avsaknad av motorvärmare som medför
kallstarter vilket leder till ökade avgasutsläpp. Det finns mycket begränsade
parkeringsytor på området runt Skellefteå Kraft Arena, vilket förvärras ytterligare efter
ombyggnationen när ännu mer publik ryms under matcherna i Skellefteå Kraft Arena.
Slutligen finns det problem med till- och avfart från E4:an samt för hög hastighet på
E4:an speciellt under matchtid.
SYFTE OCH MÅL
Syftet är att minska andelen personbiltransporter till och från Skellefteå Kraft Arena
vid Skellefteå AIK:s hemmamatcher. Projektet ska få fler åskådare att färdas kollektivt
till och från matcherna istället för att åka bil. Detta förväntas minska kaoset och öka
trafiksäkerheten vid Skellefteå Kraft Arena. Hockeybussar ska även bidra till två av de
sex transportpolitiska delmålen; säkrare trafik och minskad miljöbelastning. Målet är
att köra fullbelagda bussar och att passagerarna är beredda att betala för resan.
3
DELMÅL
3.1
KÖRA SEX FULLBELAGDA BUSSAR
Ett av delmålen är att köra sex fullbelagda bussar under en säsong. Genomsnittet för
bussarna runt Skellefteå har varit 66 personer under grundserien och för slutserien 63
personer (71 sittplatser i ledbuss). Genomsnittet för buss från Bygdsiljum och Burträsk
var 37 personer under grundserien och för slutserien 54 personer (55 sittplatser).
Genomsnittet för buss från Byske och Kåge var 43 personer under grundserien och för
slutserien 32 personer (55 sittplatser). Se även mer information under bilagan
”Sammanfattad statistik”. Det innebär att genomsnittet som har ökat fyra säsonger i
rad och varit oftast fullsatta bussar i genomsnitt, nu har genomsnittet minskat till 92,9
% fullsatta bussar för stadsbussarna, 68,5 % fullsatt buss för buss från Burträsk och
78,2 % fullsatt buss från Byske under grundserien. För slutspelet var genomsnittet
88,7 % fullsatta bussar för stadsbussarna, 98,5 % fullsatt buss för buss från Burträsk
och 58,2 % fullsatt buss från Byske. Målet är därmed inte uppfyllt för säsongen på
samma nivå som det brukar vara men i jämförelse med vanlig kollektiv-trafik
överstiger det ändå med god marginal en genomsnittlig beläggning.
Bo Andersson, Skelleftebuss ansvarade för logistiken till och med mars 2015 och sedan
fick Per Lindfors ta över ansvaret för hockeybussarna. Han bevakar om det behövs
eventuell förändring och utformning av linjesträckningarna för säsongen för att
fördela passagerarnas antal jämnare mellan de fyra busslinjerna runt Skellefteå. Det
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Besöksadress: Skeppargatan 16
Hemsida: www.skelleftea.se, www.framtidsvagen/hockeybussen
Tel: 0910-73 50 00 E-post: [email protected]
ska fungera bra tidsmässigt samt vara kostnadsekonomiskt så att man klarar sig med
fyra istället för fem bussar runt Skellefteå. Om man ser på resultatet och önskemål
finns det behov för ytterligare en buss inom centralorten. Men då behövs även
ytterligare sponsring för att täcka kostnader.
Hockeybussen från Bygdsiljum/Burträsk fortsätter att ha stort stöd från både lokala
sponsorer och trogna passagerare.
Hockeybuss från Byske och Kåge kördes även denna säsong och bara under lördagsmatcher. Skelleftebuss tog beslutet att det inte fanns möjlighet att köra under
vardagsmatcher på grund av att buss och chaufför som är stationerad i Byske inte
hunnit köra sin ordinarie tur klar innan den skulle starta som hockeybuss. Även denna
tur har ett stort stöd från passagerare och lokala sponsorer från orterna.
3.2
FLER VÄLJER BUSS ISTÄLLET FÖR BIL TILL MATCHEN
Andelen som åker hockeybuss; 5,6 % av matchpubliken, minskade något från förra
säsongen (6,96 %). En match, tisdag den 30 december, blev alla hockeybussturer
inställda på grund av svår halka. Tendensen har varit att det varit ett något lägre
genomsnitt generellt både under grundspel och slutspel. Andelen är endast beräknat
på projektets hockeybussar. För att fler ska kunna åka behövs det ännu fler bussar
samt fler linjesträckningar. Men för att kunna göra den utvecklingen krävs det större
kostnadstäckning eller högre biljettpriser. Det måste också ske på lång sikt för att
Skelleftebuss ska kunna ha tillgång till både bussar och chaufförer, i och med lagen om
kör- och vilotid samt att även ordinarie busstrafik ska fungera.
Turen från Burträsk/Bygdsiljum kom till med hjälp av intresserade sponsorer och ett
högt hockeyintresse från orten samt att det gick praktiskt att lösa med tillgänglig buss
och chaufför. Intresserade personer som hade önskemålet att åka hockeybuss från
Byske och Kåge och även hjälpte till att hitta intresserade sponsorer gjorde att turen
kunde genomföras. Statistiken visar på stöd från trogna passagerare trots att det
endast har kunnat erbjudas hockeybuss under lördagsmatcher för att det inte finns
tillgänglig buss och chaufför under vardagsmatcher.
3.3
BIDRA TILL EN SÄKRARE TRAFIKSITUATION
Hockeybussar underlättar trafiksituationen genom att minska biltrafiken till och från
matcherna samt att bussarna tar sig snabbt därifrån genom en gräddfil. Åtgärder som
sänkt hastighet på E4:an under matchtid, omdirigering av trafik, parkeringsförbud på
Mossgatan fortsätter för att förbättra trafiksituationen.
3.4
BIDRA TILL ATT FÖRBÄTTRA MILJÖ- OCH LUFTPROBLEM
En uppskattad beräkning av minskat koldioxidutsläpp (emissionsvärde) genom
minskad mängd biltrafik visar på en minskning i koldioxidutsläpp med 17,1 ton.
Beräkningen utgår från statistik som finns för att beräkna ett realistiskt genomsnitt
från orterna. Hänsyn har tagits till att alla passagerare inte är förare samt beräkning
på den andel som är vuxna enligt statistik. Det är beräknat med uppskattat värde från
bilarnas minskade koldioxidutsläpp minus bussarnas koldioxidutsläpp. Fortfarande
körs inte biogasbussar på grund av att det är mindre sittplatser i dem än i ledbussar.
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Besöksadress: Skeppargatan 16
Hemsida: www.skelleftea.se, www.framtidsvagen/hockeybussen
Tel: 0910-73 50 00 E-post: [email protected]
Miljövinsten skulle vara betydligt större på sikt när det går att använda biogasbussar i
någon tur.
3.5
BIDRAG TILL FINANSIERING MED SPONSRING
Finansieringen genomfördes med hjälp av sponsring med 208 000 kr under
grundserien. Tack vare att AIK spelar så fantastiskt bra att laget går till slutspel säsong
efter säsong innebär det också ökade kostnader för hockeybussarna med fler matcher.
För att kunna klara slutspelet fick man gå ut i media och till företag för att förklara
krisläget och med hjälp av nya och gamla sponsorer samt samarbetsparter fick man in
ytterligare 103 000 kr.
4
BUDGETRESULTAT
Budgeten är planerad att täcka kostnader för bussar och marknadsföring i grundserien. Intäkterna kommer från samarbetsparter, sponsorer och biljettintäkter.
Kostnaderna är för sex bussar under 27 grundseriematcher, 8 slutspelsmatcher samt
marknadsföring. Kostnad för marknadsföring har hållits relativt låg för att prioritera
busskostnader. Tack vare att man kunde få in ytterligare sponsring inför slutspelet
lyckades man göra ett resultat i balans +/- 0.
5
UTVÄRDERING 2014/2015
Information och marknadsföring för hockeybussarna har skett genom:







reklamfilm som visas på mediakuben under hockeymatcherna
informationstavla i Skellefteå Kraft Arena
busskyltar på hockeybussarna samt information i stadstrafikens bussar
reklamflyers som finns på hockeybussar, Skellefteå Kraft Arena, Turistbyrån mfl.
turlistor på busshållplatser för hockeybussen
sponsorskyltar till butik eller kontor
information på Skelleftebuss, Skellefteå AIK:s, Skellefteå kommuns och
Framtidsvägens hemsidor
 annonser i Skellefteå AIK Hockeys match- och spelprogram
 annonser i Norrans hockey- och sportbilaga
Parkeringarna för hockeybussarna har fungerat bra och de har förtur ut till E4:an. Den
främsta synpunkten som nöjda passagerare har är att de kommer hem fortare med
buss. Trenden fortsätter med mycket passagerare från centrala Skellefteå, trogna
passagerare från Bygdsiljum, Burträsk, Byske och Kåge.
Utvärdering fortsätter för att förbättra logistik och kunna höja mervärdet för
sponsorer genom nya eller bättre erbjudanden. Den åttonde säsongen för
hockeybussarna i Skellefteå har fungerat bra tack vare trogna AIK-fans och sponsorer
och trots ett krisläge blev det ett resultat i balans tack vare ytterligare sponsring för
slutspelet. AIK var mycket nära att gå hela vägen till guldet igen, men ett silver slår lika
högt för ett fantastiskt lag. Säsongens facit innebar att laget har spelat i final fem
säsonger i följd. Tillsammans kan vi jobba för ett SM-guld 2016 igen!
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Besöksadress: Skeppargatan 16
Hemsida: www.skelleftea.se, www.framtidsvagen/hockeybussen
Tel: 0910-73 50 00 E-post: [email protected]
6
STATISTIK FÖR 2007-2015
Totalt åkte 11 106 passagerare hockeybuss under 35 grundserie- och slutspelsmatcher.
Den totala uppskattade minskningen av koldioxidutsläpp (emissionsvärde): 17,1 ton.
Mer statistik visas i separat bilaga; Sammanfattad statistik Hockeybussen 2007-2015.
7
INFÖR NY SÄSONG 2015/2016
Samarbetsparterna Skelleftebuss, Skellefteå AIK Hockey och Skellefteå kommun har
tagit ett beslut om att fortsätta samarbetet för kommande säsong. Nu pågår ett arbete
för att höja mervärdet i sponsorpaketen för att göra det ännu mer attraktivt att
sponsra. Eftersom vi börjar räkna med att AIK går till slutspel behövs det mer
finansiering från början för att kunna klara både grundserie och slutspel.
Skelleftebuss har redan fått ta ett beslut, det går fortfarande inte att öka turen från
Byske/Kåge med även vardagsmatcher utan turen fortsätter med enbart under lördagsamt helgmatcher. Det beror på att buss från Byske inte är klar med ordinarie tur för
att kunna starta i rätt tid som hockeybuss, kör- och vilotidsregler för chaufför samt att
det inte finns någon tillgänglig buss från Skellefteå att bistå med.
Tack för ett gott samarbete från samarbetsparter och sponsorer!
Tack för suveränt spel av hockeyspelare samt ett stort grattis igen till silvret till
Skellefteå AIK Hockey!
Helena Stefansson Nilsson
projektledare Hockeybussen
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Framtidsvägen, Skellefteå kommun
Besöksadress: Skeppargatan 16
Hemsida: www.skelleftea.se, www.framtidsvagen/hockeybussen
Tel: 0910-73 50 00 E-post: [email protected]