Ladda ner - Publicerat från Habilitering & Hälsa

Rosenlund
J
Ro
se
nlu
Luthens
nd
gränd
sg
ata
n
Zinkensdamm
T
Östra
entrén
Stockholm Södra
T id
eliu
s
B
traran
pp ta
or
Huvudentrén
Västra
entrén
gat
kin
n
ta
ga
ge
an
e
Bl
BUSS 3, 4
Ringvägen
T
Träning med slingstyrd
Akkaplatta
Skanstull
BUSS 3, 4
Södersjukhuset
Pendeltåg: Åk till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan.
Tunnelbana: Åk till Skanstull.Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller
buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund.
Eller
Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan.
Gå av vid hållplats Rosenlund.
Åk till Fridhemsplan. Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid
hållplats Rosenlund.
Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.
Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgarage och inom Rosenlundsområdet.
Center för sinnesstimulering
Korallen & Lagunen
Tideliusgatan 12, ingång huvudentrén
Rosenlund, Box 170 56, 104 62 Stockholm
Telefon: 08-123 351 31
Fax: 08-123 496 15
[email protected]
www.habilitering.se/lagunen
Juli 2015
Kontakta oss om du vill få denna broschyr i anpassat format:
stortext, e-text, punktskrift, inläst eller teckentolkad.
Slingstyrd Akkaplatta
– en möjlighet till egen förflyttning och kommunikation
På Centrum för sinnesstimulering - Korallen & Lagunen finns
”Slingan”. Här kan du komma och träna att köra Akkaplatta på
slinga. Akkaplatta är ett hjälpmedel som ger dig med omfattande
funktionsnedsättning möjlighet till egen förflyttning och möjlighet
till att kommunikativt påverka din omgivning med din rörelse.
Att åka till någon eller bestämma själv när man vill åka därifrån.
Slingan vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättning boende inom Stockholms län.
Du behöver ingen remiss till Slingan utan kan göra en anmälan
direkt till oss.
Akkaplattan läser av och följer en tejp som är klistrad på golvet
och aktiveras av föraren med hjälp av en tryckkontakt/
manöverkontakt. Vilken manöverkontakt man väljer är mycket
individuellt och detta provar vi ut tillsammans.
Slingan erbjuder fina uppbyggda miljöer som lockar till förflyttning och är rika på stimuli för alla sinnen. På Slingan kan man
träna kontinuerligt under kortare eller längre tid. Det finns också
möjlighet att komma och prova ut ett styrsätt för Akkaplatta om
man inte har ett fungerande sätt att trycka på en manöverkontakt.
Att köra Akkaplatta ger förutom en självständig förflyttning
också ökade möjligheter att samspela med sin omgivning och att
kommunicera. Genom att styra över sin förflyttning kan man visa
intresse, ta egna initiativ och göra egna val, något som ger ökad
självkänsla.
Så här går det till
Då vi fått din intresseanmälan bokar vi in 3-4 ”prova på”-besök.
Då kommer du tillsammans med din assistent/förälder till Slingan.
Du får träna i lugn och ro. Vi undersöker vad du lockas av och
provar ut hur du bäst kan aktivera en kontakt för att köra på
Akkaplattan.
Vi tar kontakt med din arbetsterapeut/ sjukgymnast som är de
som blir ansvariga vid en eventuell förskrivning av Akka-platta.
Efter ”prova på”- besöken får du komma till Slingan och träna så
lång tid som du behöver. Vi har kontinuerlig kontakt med din
förskrivare.
Vi erbjuder konsultation till förskrivare vid planering av slingläggning och hjälp att komma igång att lägga slinga.
Vi har också slingutbildning som vänder sig till förskrivare,
assistenter och anhöriga. Dessa hålls vid 2 tillfällen varje termin.
Här får du kunskaper om Akkaplattans funktioner, hur du bäst
tejpar en slinga, hur du kan tänka kring slingmiljöer men också
kunskap om varför en egen förflyttning är så viktig och hur man
ska förhålla sig till den som kör slingstyrd
Akkaplatta.