Cykelkarta för Hudiksvall (Framsida)

Vägmärken
Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av fordon.
Det betyder att de flesta vägmärken som gäller för biltrafik också gäller för dig som cyklar.
Cykelkarta för Hudiksvall
Påbjuden cykelbana. Avsedd för cyklister och moped, klass II*,
men det är inte förbjudet att gå här. Här är det inte tillåtet att färdas med häst.
Påbjuden gång- och cykelbana. En bana för gående, cyklister och moped, klass II*.
Du har väjningsplikt när du kör in på en väg. Här är det inte tillåtet att färdas med häst.
Påbjuden gångbana. Här får du inte cykla eller färdas med häst.
Tänk på att en trottoar också är en gångbana.
Foto: Elena Semenova
Övergångsställe. Avsett för gående. Här får du inte cykla. Här har du
väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.
Förare på vägen har väjningsplikt mot gående.
Övergångsställe (vägmarkering). Avsett för gående. Här får du inte cykla.
Cykelöverfart (vägmarkering). När du ska köra ut på en cykelöverfart ska du ta hänsyn till
andra fordon som närmar sig överfarten. Du får bara korsa vägen om det kan ske utan fara.
Kommer du från en cykelbana har du väjningsplikt.
Gågata.
Upprättad av
Tekniska förvaltningen 2010
Regler för dig som cyklar
Gågata upphör.
Gångfartsområde. När du cyklar på ett gångfartsområde är
högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.
)
/tim
m
k
(30
eder tim). EU r.
p
o
/
Gångfartsområde upphör.
hä
am
m
känd s II (25 k nte köra
d
o
g
i
llt
las
år
tione oped, k /tim) f
a
N
m
*
Förbud mot trafik med fordon.
U-m
5k
mt E klass I (4
a
s
Här får du inte cykla, men du får leda cykeln.
ed
mop
Förbud mot infart med fordon.
Här får du inte cykla in, men du får leda cykeln.
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II*.
Här får du inte cykla, men du får leda cykeln.
Förbud mot trafik med motordrivet fordon.
Här får du cykla om inte annat anges på tilläggstavla.
Väjningsplikt. Gäller även för dej som cyklar.
Här har du väjningsplikt mot korsande trafik. Du ska sänka farten eller stanna och
får inte köra vidare förrän det kan ske utan fara eller hinder för korsande trafik.
Stopplikt. Gäller även cykeltrafik. Du ska stanna vid stopplinjen och får inte
köra vidare förrän det kan ske utan hinder eller fara för korsande trafik.
Cykelled. Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.
Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som
gäller för alla förare av fordon.
De viktigaste trafikreglerna är:
Stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket Stopplikt samt
iaktta väjningsplikt i korsningar där högerregeln gäller.
Du får inte cykla mot enkelriktning.
Vid obevakade övergångställen har du väjningsplikt mot gående.
Cyklister som kommer från en cykelväg har väjningsplikt när
man ska in på en annan väg och om du ska korsa vägbanan på
en obevakad cykelöverfart (vägmarkering) måste du ta hänsyn till
fordon som närmar sig. Du får korsa vägen endast om det kan
ske utan fara. Samtidigt gäller att bilister ska anpassa hastigheten
vid en obevakad cykelöverfart så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelöverfarten. Här gäller ett samspel.
Cyklister får inte cykla på gångbana (t ex trottoar) utan skall färdas på cykelbana om sådan finns, annars på gata/väg.
Cyklister ska vid byte av körfält ge tecken, ge signal med ringklocka vid omkörning och när det behövs för att avvärja fara.
Vilka regler gäller för cykelhjälm?
Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de
cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen.
Mer om regler för cykel på www.transportstyrelsen.se
Hur måste min cykel vara utrustad?
Utrustningskrav
Känner du till hur din cykel ska vara utrustad för att vara laglig?
Här får du information om vad som gäller.
Vad säger lagen?
Enligt lag måste en cykel alltid ha
•
ringklocka
•
broms
I mörker måste cykeln också ha
•
strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus.
•
baklykta som visar rött ljus.
•
godkända reflexer. Vit reflex fram. Reflexen bak ska vara
röd och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita.
Viktigt med belysning och reflexer
En cykel utan belysning och reflexer är osynlig i mörker. Därför
säger både lagen och det sunda förnuftet att du måste använda
belysning om du cyklar i mörker. Det gäller även på cykelbana.
Exempel på cykelled.
Kom i håg att du har väjningsplikt
om du skall korsa en vägbana
Gångfartsområde,
här anpassar man sig till de gående