Aktuell analys

Aktuell analys
21 september 2015
Budgetpropositionen för 2016
Idag presenterade regeringen sin budget för 2016. Vinnarna är de många
pensionärer som får sänkt skatt med upp till 270 kronor per månad och förlorarna är
höginkomsttagare som får betala mer i inkomstskatt nästa år. Det blir även dyrare
att köra bil 2016.
Pensionärer
Regeringen föreslår sänkt skatt på inkomst från pension upp till 20 000 kronor per månad.
Skattesänkningen varierar beroende på hur hög pensionen är. För en pensionär med
garantipension, 8 053 kronor per månad, innebär det 180 kronor mindre i skatt varje månad. Störst
skattesänkning får de med en pension på 10 000 kronor i månaden, för dem innebär
skattesänkningen 270 kronor mer kvar att leva på varje månad.
Pensionärer som köper hemtjänst kan eventuellt få en högre avgift för det. Regeringen föreslår
höjda tak för den hemtjänstavgift som kommuner tar ut. Ökningen kan bli så hög som 2 640 kronor
per år.
Löntagare
För löntagarna innebär budgeten höjd skatt både till följd av begränsad uppräkning av gränsen för
statlig skatt och genom avtrappningen av jobbskatteavdraget för högre inkomster.
Regeringen frångår den vanliga ordningen att höja skiktgränserna för statlig inkomstskatt med kpi +
två procentenheter. Den nedre skiktgränsen lämnas oförändrad (430 200 kronor) medan den övre
höjs som brukligt (625 800 kronor). Till följd av det får den som tjänar över 38 000 kronor i månaden
betala 110 kronor mer i skatt per månad nästa år. Den begränsade uppräkningen innebär också att
det blir fler som betalar statlig inkomstskatt 2016.
De som tjänar över 50 000 kronor per månad får ytterligare skattehöjning på grund av
avtrappningen av jobbskatteavdraget. Med en inkomst på 55 000 kronor i månaden betalar man 150
kronor mer i skatt. Tjänar man 60 000 kronor per månad får man en skattehöjning med 300 kronor
varje månad. För inkomster över ca 125 000 kronor per månad ges inget jobbskatteavdrag.
Drivmedel
Efter årsskiftet blir det dyrare att köra bil. Energiskatten på bensin och diesel höjs med 48 respektive
53 öre per liter. Men moms blir det 60 respektive 66 öre. Har man en bil som drar 0,75 liter per mil
och kör 1 500 mil per år ökar kostnaden med 680 kronor för bensinbil och 740 kronor för dieselbil.
Övrigt
I vårpropositionen för 2015 aviserades att taket i RUT sänks från årsskiftet, från 50 000 till 25 000
kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Även ROT-avdraget ändras,
subventionsgraden sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Skatten på sparande i
investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs genom förändring i beräkningen av
schablonavkastningen. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas, det gör även
avdragsrätten för förvaltningsutgifter.
Swedbank, privatekonomi
Bilaga
Skatteeffekter av förslag1
Sänkt skatt pensionärer, kronor per månad
Pension
8 000
10 000
12 000
15 000
Skatt utan
förändring
1 150
1 740
2 330
3 260
Skatt efter
sänkning
970
1 470
2 130
3 160
Förändring
-180
-270
-200
-100
Avtrappning av jobbskatteavdrag (JSA), kronor per månad
Inkomst
51 000
55 000
60 000
70 000
100 000
Skatt utan
förändring
17 200
19 420
22 330
28 150
45 620
Skatt efter
minskat JSA
17 230
19 570
22 630
28 760
47 120
Förändring
30
150
300
610
1 500
Höjd energiskatt på drivmedel, kronor mer i skatt vid 1 500 mils körning per år
0,6 l/mil
0,75 l/mil
1
Förändring skatt
bensin
540
675
Förändring skatt
diesel
594
743
Alla beräkningar baseras på den genomsnittliga kommunalskatten 2015, 31,99 procent.
Swedbank, privatekonomi
Effekt på olika typer av hushåll
Pensionärshushåll
Garantipensionär
Inkomst
Bostadstillägg
Skatt
2015
8 089
4 964
-1 170
2016
8 053
5 064
-986
Disponibel inkomst
Förändring
11 880
12 130
250
Pensionärspar
Inkomst 1
Inkomst 2
Skatt
2015
16 240
11 710
-5 900
2016
16 240
11 710
-5 650
Disponibel inkomst
Förändring
22 050
22 300
250
Swedbank, privatekonomi
Löntagarhushåll, under 65 år
Två vuxna och två barn
Inkomst 1
Inkomst 2
Barnbidrag
Skatt
2015
32 000
18 000
2 250
-11 890
2016
32 000
18 000
2 250
-11 910
Disponibel inkomst
Förändring
40 360
40 340
-20
Ensamstående med två barn
Inkomst
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Skatt
2015
24 100
2 250
1 300
-5 640
2016
24 100
2 250
1 300
-5 650
Disponibel inkomst
Förändring
22 010
22 000
-10
2015
60 000
-22 360
2016
60 000
-22 630
37 640
37 370
-270
Ensamstående utan barn
Inkomst
Skatt
Disponibel inkomst
Förändring
Anm.: Boende i hyreslägenhet. Beräkningarna är gjorda utifrån skatteförslag enligt Budgetpropositionen för
2016 och med 2016 års prisbasbelopp. Arbetsinkomst, inkomstpension och hyror i 2015 års nivå.
Kommunalskatt enligt genomsnitt 2015 (31,99 procent).
För mer information:
Arturo Arques, Swedbank privatekonomi, tfn: 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, Swedbank privatekonomi, tfn: 076-790 16 38
www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/meromprivatekonomi
www.swedbank.se/arturosblogg
Swedbank, privatekonomi