ladda ner pdf om nya broschyren här

Äntligen!
Nya buss- och
tågresor på Bjäre
Du kan
åka frå
13 dece n
mber
Upptäck dina nya möjligheter!
Den 8 december invigs tunneln genom Hallandsås och den 13 december rullar det första
tåget i ordinarie trafik genom åsen. Det blir startskottet för en helt ny kollektivtrafik på
Bjärehalvön, från Ängelholm till Båstad och vidare norrut.
Då öppnar de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv och dit kör Pågatågen från Helsingborg/Ängelholm en gång i timmen hela dagen. Du som bor i Barkåkra eller Förslöv kan
alltså ta tåget direkt till Helsingborg.
Ny station i Båstad
Båstad station flyttar till ett nytt läge lite längre norrut och du som bor i Båstad får dubbelt
så många tåg i rusningstid såväl norrut mot Halmstad som söderut mot Helsingborg. Nya
linje 501, Stationspendeln, kör från busstationen i Båstad till alla tåg, både avgående och
ankommande.
Pågatåg mellan Helsingborg och Halmstad
Pågatågen börjar köra till Halmstad från Helsingborg via Ängelholm, Båstad och Laholm varje
timme i rusningstid på vardagar (sju turer i varje riktning). I Halmstad går det att byta till
Öresundståg mot Göteborg, vilket innebär att du i rusningstid kan resa från Helsingborg/
Ängelholm till Göteborg en gång i halvtimmen.
Smidigare resa från Ängelholm och Bjärehalvön
Du som reser med tåg från Ängelholm och norrut får kortare restid. Du sparar mellan 12 och
15 minuter när tågen går genom tunneln.
Förslöv blir en knutpunkt, där du kan byta för att resa vidare med tåg eller buss mot
Ängelholm eller buss mot Båstad eller Torekov.
Hållpunkter
5 november–12 december
Tunneln genom Hallandsås kopplas in.
Järnvägen mellan Ängelholm och Laholm är
avstängd och tågen är ersatta med bussar.
Sök din resa på skanetrafiken.se eller i
appen för att veta hur du påverkas.
8 december
Tunneln genom Hallandsås invigs.
8–10 december
Du kan åka med ett av de första tågen genom åsen. Skånetrafiken kör prova-på turer
Ängelholm–Båstad och omvänt.
13 december
Den nya trafiken börjar köra enligt ordinarie
tidtabell.
13 december
Ängelholm får ett nytt linjenät. Bland
annat delas linje 1 i två linjer, linje 1 och 3.
Avgångstiderna på linje 2 anpassas till den
nya tågtrafiken i Barkåkra.
14 december
Pågatågen börjar köra till Halmstad med sju
turer i varje riktning på vardagarna.
Mer information om invigning och trafik finns på trafikverket.se/hallandsas och
skanetrafiken.se/hallandsas
Nyheter för stadsbussarna
i Ängelholm
I början av nästa år får Ängelholm grönare och tystare stadsbussar. Både Skånetrafiken och
Ängelholms kommun har högt ställda miljömål. Därför gör Skånetrafiken, Region Skåne och
Ängelholms kommun en stor satsning på elbussar i stadstrafiken i Ängelholm. Målet är att
all kollektivtrafik i Skåne ska gå på bränsle som är helt fossilfritt.
Elbussarna drivs med bra miljövals-el, vilket är det bränsle som släpper ut allra minst
klimatgaser. Med den gröna eldriften minskar även hälsofarliga avgaser och partiklar
drastiskt och dessutom är bussarna väldigt tysta. Ängelholm kommer att bli en tystare stad,
åtminstone sett till ljud från busstrafik.
Förändringar i linjenätet
Två linjer blir tre när linje 1 delas i två slingor, linje 1 och linje 3. Linje 1 kommer att köra
till Midgården som tidigare och dessutom till Kulltorp, som linjen övertar från linje 2. Linje 3
kör Stationen–Ängavången.
Linje 1 och 3 kommer uteslutande att köras med nya elbussar. Linje 2 mot Vejbystrand
kommer att köras med elbussar och gasbussar blandat. Linjen är lite för lång för att kunna
köras helt med elbussar.
Linje 1 Midgården–Nya Kungsgården–Ängelholms station–Kulltorp
Linjen går en gång i halvtimmen. På fredagar och lördagar blir det några nya och senare
avgångar. Ska du till Kulltorp får du alltså åka med linje 1 i stället för med linje 2.
Linje 2 Vejbystrand–Ängelholm
Linje 2 går var tjugonde minut i rusningstid Vejbystrand–Ängelholm. Tiderna på linje 2
läggs förstås så att du som bor i Vejbystrand får bra koppling till tågen i Barkåkra varje
timme. De turer på linje 2 som inte har anslutning med tåg kör via Barkåkra kyrka för att
ta dig in till stan snabbare. Linje 2 kör inte längre till Kulltorp – ska du dit får du resa med
linje 1 i stället.
Linje 3 Ängavången–Ängelholms station
Linjen har halvtimmes trafik. Vi öppnar de nya hållplatserna Abborrgränd och Akkas gränd.
Hitta d
in
resa i v nya
år app!
Hitta din nya stadsbuss-resa på karta fyra på baksidan av denna folder.
Så förändras regionbusstrafiken
Vi gör om linjenätet för busstrafiken på
Bjäre så att du som bor här eller är besökare
ska få en så bra kollektivtrafik som möjligt
med både buss och tåg.
Linje 506 finns kvar, men delas i tre
linjer. Mellan Båstad och Förslöv heter den
504, mellan Förslöv och Ängelholm heter
den 503 och det är den södra delen, Ängelholm–Helsingborg, som behåller numret 506.
Linje 501 Båstad busstation–
Båstad station
Ny linje som går till och från alla tåg
på Båstad station.
Linje 503 Förslöv station–Ängelholm
Linjen får halvtimmestrafik i högtrafik och
timmestrafik övrig tid. I Ängelholm ansluter
linjen till Öresundståg söderut samt linje
506 mot Helsingborg. I Förslöv ansluter
linjen mot Pågatåg, samt linjerna 504 mot
Båstad och 505 mot Torekov.
Linje 504 Båstad–Grevie–Förslöv
samhälle–Förslöv station
Linjen går varje halvtimme i rusningstid
och varje timme övrig tid. Nattrafik fredag
och lördag natt. Tiderna passar tågens tider
i Förslöv, och även tiderna för linje 505
Torekov–Hov–Västra Karup–Grevie–Förslöv
och 503 Förslöv–Ängelholm. Förslöv blir
med andra ord en knutpunkt, där du kan
byta för att resa vidare med tåg eller buss
mot Ängelholm eller buss mot Båstad eller
Torekov.
Linje 505 Torekov–Hov–Västra
Karup–Grevie–Förslöv
Linje 505 förlängs från Grevie till Förslöv
och går en gång i timmen. Tiderna passar
tågens tider i Förslöv, så att du kan åka
vidare till Ängelholm och Helsingborg. Du
kan även byta till linje 504 mot Båstad och
linje 503 mot Ängelholm.
Linje 506 Ängelholm–Helsingborg
Linjen går en gång i halvtimmen i rusningstid och en gång i timmen övrig tid. I Ängelholm kan du byta till linje 503 mot Förslöv.
Linje 523 Torekov–Rammsjö–
Västra Karup–Hov–Båstad
Linjen får fem turer i varje riktning på
vardagarna. Tiderna är lagda för att passa
skolelever, men även arbetspendlare. När
bussen kommer till busstationen i Båstad
har du ett bra byte till Stationspendeln linje
501 och kan därmed lätt ta dig vidare med
tåg både söderut och norrut från Båstad. Om
du tar den första bussturen på morgonen
kan du faktiskt vara i Göteborg eller Malmö
före kl. 8 på morgonen.
Linje 525 Båstad–Östra Karup
Linjen kör endast skolbusstrafik.
Linje 527 Båstad–Norrviken
Linjen läggs ner eftersom få rest med den.
Linje 225 Laholm–Mellbystrand–
Skummeslöv–Båstad station
Linjen körs av Hallandstrafiken, men du
kan köpa biljett ombord precis som vanligt
med Jojo-kort eller bankkort. Bussen går
en gång i timmen i rusningstrafik vardagar
och har anslutning till tåg både i Båstad och
Laholm.
Linje 226 Laholm–Skottorp–Båstad
Linjen körs av Hallandstrafiken och är
främst till för gymnasieelever i Laholm och
Båstad. Vissa turer måste beställas i förväg
och kör enbart inom Halland.
Hitta din nya regionbuss-resa på karta två och tre på baksidan av denna folder.
Mot Nässjö
Mot Göteborg
1
HALMSTAD
STATION
E6
E20
LAHOLMS
STATION
Nytt läge norr om Båstad.
Pendlarparkering. Vänthall
och toalett inomhus.
Biljettautomat. Linje 501
Stationspendeln ansluter till
och från alla tåg.
BÅSTAD
STATION
Pendlarparkering. Väntutrymme i gångbron över
spåren. Biljettautomat.
Byte till flera busslinjer.
FÖRSLÖV
STATION
E6
E20
Pendlarparkering.
Väderskydd och
biljett automat.
Byte till stadsbuss.
BARKÅKRA
STATION
ÄNGELHOLMS
STATION
Öresundstågen Malmö-Göteborg
Pågatågen Helsingborg-Förslöv
Pågatågen Helsingborg-Halmstad
Mot Helsingborg
2
Regionbusstrafiken
på Bjärehalvön
Mellbystrand
E6
E20
Skummeslövsstrand
ryd
jan
n
ffäre
d
Sme
ten
Utsik
stad
rp A
Boa
n
Sve
Små
m
useu
ns m
ilsso
it N
Birg
uset
Ridh
stad
tn
kins
Mas
Sven
an
Kyrk
Hov
llarv
s Ha
Hov
env
Da l
v
årds
dsv
Råle
p
etor
Bjär
torp
Pers
et
Lugn
ersg
And
505
Skottorp
Båstad
115
523
Torekov busstation
Herrgårdsvägen
Hemmeslöv
Smedjan
Ö Karup
BÅSTADS
STATION
226 Affären
Sönnerstorp
Påarpsv
Eneborgsv
Båstad
busstation
Godtemplarhuset
Torekov Ö
525
Bjärehem
Ramm- Vegalt
sjö Ö
Möllhult
Sinarpsvägen
505
105
Stora
Nötte
504
Salomonhögsv S
Grevie
Grevie
Förslövsv
eln
Sinarps
smedja
nn
Rammsjö V
Rammsjö
V Karup
skola
V Karup
idrottsplats
stu
Mäsinge
så
523
nd
V Karup
Ö Karup
Skolan
Ö Karup
V Karup
Affären
Lilla
Nötte
Ljungv
lla
Blomsterbo
Burensviksv
Ha
Torekov
226
Bjärehalvön
Torekov kyrka
225
Industriv
Lindab
Kvinnaböskev
Grevie by
Ha
Grevie by
Kyrkan
Bokesliden
505
lla
Önnarpsvägen
nd
504
FÖRSLÖV
STATION
s-
Margretetorpsv
Fabriksv
ås
en
Förslöv
Sandbäcksv
Viarpsv
Svenstorp
Karstorp
Vantinge Lugnet
Ce Tång
Sanntrumv
d
IP lycke
v
Bya
v
Vejbystrand
2
Magnarp
Lerbäckshult
Vantinge
Lokalförening
Tullstorp
105
503
Magnarps skola
Hjärnarp
Ängeltofta
gård
Vattenverksv
Magnarp
ÄngelholmHelsingborgs
Barkåkra flygplats
E6
E20
kyrka
BARKÅKRA
STATION
Skepparkroksv
Valhall Park
507
Valhallsv
Skälderviken
503
Persikov
Skäret
Tulpanv
Svealandsg
224
Blekingeg
507
Ängelholm
Svanshall
Kungsgårdsskolan
ÄNGELHOLMS
STATION
Bruksg Ö
Stortorget
Rönnehallen
Jonstorp
Stadsbusslinjer, se tätortskarta
225
225
Utvälinge
112
224
506
514
107
13
510
511
Munka-Ljungby
Hasselbacken
523
523
115
ma
n
<
sga
ta
n
rslöv
l Fö
< Til
RANVIKSHÖJDEN
226 501 504
523 525
Båstad busstn
Båstad
Torget
Ka
r
kov
n
sto
r
p
sv
äg
e
Tore
504
504
Dala Skogsliden
Vårliden
Kungsbergsvägen
Köpma nsgatan
Strandängsskolan
226
501
525
Kalkvägen
MALEN
Laholmsbukten
226
501
225 501
115
225
226
lG
Til
bo
öte
m
ol
ah
L
l
Til
>>
>>
rg
5
22
Till Laholm 226 >>
Ö Karup 525 >>
Förbindelsevägen
525
HEMMESLÖV
Granvägen
Båstad
Järnvägsbron
Båstad station
Måsvägen
PETERSBERG
ESKILSTORPSSTRAND
HEMMESLÖVSSTRAND
Mellanvägen
Hallandsvägen
Rivieravägen
Ekorrvägen
525
Perstorpsvägen
Stensåvägen
T
Till
Ängelholmsvägen
Regionbusstrafik
i Båstad
<<
<<
ö
p
alm
Kö
ill
M
3
4
Stadsbusstrafik
i Ängelholm
<< Till Vejbystrand
Västkustbanan
Björkhagsvägen
2
Skepparens väg
Per Skomakares väg
Barkåkra kyrka
Kobbvägen
Ryssjevägen
2
Skepparkroken
Skepparkroksvägen
Barkåkra
station
Valhall Park
Anslutningar
i
centrala Malmö
Valhallsvägen
Errarps skola
Skäldervikens Centrum
Stationsvägen
Småbåtshamnen
Luntertun
Resedavägen
Solrosvägen
Haradalsliden
1
2
Kapellgatan
Hembygdsparken
Rebbelberga
kyrka
Kungshaga
Ymersgatan
Sockerbruket
2 3
ÄNGELHOLMS
STATION
Heimdall- Mimergatan
gatan
Nya
Torg
Stortorget
2
Polishuset
Sjukhuset
Sandåkragatan
Södra
sjukhuset
Rosenholmsvägen
Tivoligatan
Majsgatan
1
Idrottsplatsen
Råggatan
1
Kulltorp
KULLTORP
1
Ishallen
Espehögsgatan
Kallenbergsgatan
Willans
servicehus
ÄNGAVÅNGEN
Ålagränd
Åsbogatan
3
Villanskolan
Eklundagatan
Malmvägen
Brisgatan
Abborrgränd
3
Fricksgatan
Hammargatan
Östanvindsgatan
3
Änga- Ängavången
Rönne- vångsgymnasiet bron
Åsboskolan
1
3
Verkstadsgatan
1
Bruksgatan
Stadsparken
1
Midgårdsgatan
1
Pilgatan
Krukmakaregatan
MIDGÅRDEN
Nyhemsskolan
Nyhemsleden
Rovan (COOP)
Bäckagården
Maskrosgatan
Kroneslätt
Akkas gränd