Inbjudan som pdf

Örebro 2014-12-19
VÄLKOMMEN TILL DECENNIERNAS FEST!
2014 genomförde vi den tionde upplagan av Decenniernas fest. Det innebär att vi nu har
gått varvet runt och inbjudit alla tidigare studenter. Det här har utvecklats till en viktig
mötesplats för tidigare studenter liksom för ÖMS, så vi fortsätter ett varv till med den
skillnaden att vi nu vartannat år inbjuder två årgångar. För mig som ny rektor fr o m
2015 - och tidigare student - är det en glädje att för första gången inbjuda till
”Decenniernas fest”. Inbjudan går ut till alla som började Örebro Missionsskola, ÖMS,
eller Götabro Missionsskola för jämna tiotal år sedan - och året därefter. Nu bjuder vi in
studenter som började 2005/6, 1995/6, 1985/6 o.s.v. samt alla årskurser före 1960.
Om vi har ordning i våra papper så hör Du till dessa tidigare studenter: Du är alltså
inbjuden till 2015 års upplaga av Decenniernas fest som genomförs lördagen 18 april.
Vi inleder med sopplunch, kaffe och mingel kl 12.00 på ÖMS. Själva programmet
börjar kl. 13.00 med en stor gemensam samling. På eftermiddagen erbjuder vi olika
seminarier. Vi avslutar med en festlig supé på kvällen. Utförligare program - se nästa
sida!
Under dagen hoppas vi på en trevlig gemenskap där vi blandar glädje och allvar, blickar
både bakåt och framåt. Vi informerar om dagens ÖMS. Det kommer också att finnas
tillfälle för de enskilda klasserna att mötas. För de klasser som så vill är det möjligt att
få tillgång till skolans lokaler redan från kl. 10.00. (Obs! Kom i så fall ihåg att meddela
oss detta i god tid!)
Anmälan sker till Marie-Louise Gustafsson senast måndagen den 30 mars (tel: 019 201 206, e-post: [email protected]). Betalning
görs samtidigt till Örebro Missionsskola - pg 1 36 89-5, ange 'DF' och ditt namn.
På grund av planering av måltiderna m m tas eventuellt återbud emot senast 10 april.
Avgift: hela dagen 300,- kr vilket inkluderar program, sopplunch, kaffe och supé (utan
lunch 250,-, utan supé 200,-, utan lunch och supé 150,-) Specialkost meddelar du i
anmälan.
Jag hoppas att vi får se Dig på Missionsskolan i april!
Bästa hälsningar
Niklas Holmefur, rektor
PROGRAM
Decenniernas Fest 2015
12.00
Sopplunch och mingel
13.00
STARTSAMLING I KYRKAN
14.30
SEMINARIER
15.30
KLASSTRÄFFAR MED FIKA
17.15
MEMORY
18.30
SUPÉ – med avslutning ca 20.00
Åsa Molin m fl
Föreläsare: Josefin Fållsten, Niklas Holmefur,
Lars O. Molin mfl
Tid för minnen och prat
Vi gräver tillsammans i historien under
Ledning av