PM - Svera

Startbekräftelse Smögen Offshore Race 2015.
Foto: Pickla.se
Härmed bekräftas din anmälan till Smögen Offshore Race 17-18 juli 2015. Tävlingarna körs enligt Sveras
och UIM:s reglemente.
Tävlingsstatus
SM/RM deltävling i samtliga klasser, Thundercat och Runabout GP. Resultaten från båda tävlingsdagarna
slås samman, men SM/RM-poäng räknas separat för båda tävlingsdagarna.
Depå
Depån är på Guleskär i Kungshamn (skyltar visar vägen).
Besiktning
Glöm inte ta med båtens mätintyg, motorns homologiseringshandlingar samt besättningens licenser. På
lördag förenklad säkerhetskontroll med start kl 7.
Hjälm och flytväst
Hjälm och flytväst ska bäras av besättningen vid all träning och tävling. Ansvaret för val av hjälm och väst
ligger hos besättningen (se §202.02.14 och §202.02.15).
Startavgiften
För dig som anmält dig men ännu inte betalat in startavgiften ber vi dig göra detta till vårt plusgirokonto
76 40 33-7. Betalning tävlingsdagen +200:-. Vid förhinder att deltaga i tävlingen återbetalas hela
startavgiften. Besiktad båt som ej kommer till start betalas ej startavgiften tillbaka.
Webtracking
Obligatoriskt med webbtracking i alla offshorerace. Kontrollera före tävling att enheten fungerar. Gå in på
”min tracker” och uppdatera alla era teamuppgifter. Se till att sim-kortet har pengar på kontot. Obs, krävs en
insättning (tex. 50:-) per år för att hålla kortet aktivt. Om du inte redan har tracker så kontakta snarast Sven
eller Peter på [email protected] (minst en vecka före tävlingen). Måste vara ordnat i förväg. Ingen
möjlighet att lägga upp detta på tävlingsdagen. Sven Hanssen 0703-510093, Peter Wahlström 0704-192718.
Sjösättning
Sjösättning med kran på Guleskär nära depån. Även trailerramp finns vid Tången. OBS Tomma trailers får
inte parkeras vid Tången utan måste tas tillbaka till depån. Det kommer att bli trångt i depån, därför
kommer vi endast att släppa in en bil per tävlingsekipage.
Testkörning
Testkörning fredag kl 12 - 13 samt lördag kl 8 - 9. All testkörning på eget ansvar. Inga bevakningsbåtar ute.
Obs 5-knopsbegränsningar runt Kungshamn/Smögen. Överträdelse medför diskning.
Resultatlista
Preliminär resultatlista anslås vid sekretariatet. Protesttid 30 min.
Protester
Protest mot medtävlares båt, motor eller utrustning ska vara skriftlig och inlämnad till tävlingsledningen
innan förarmötet. Övriga protester ska lämnas in skriftligt till tävlingsledningen inom 30 min efter att
resultatlistan anslagits.
Följande hålltider gäller:
Fredag 17 Juli:
Depå öppen
Besiktning
Fri träning
Förarmöte
Start samtliga klasser
Kran på plats
kl 9-19 (låst nattetid).
Fram till kl 13.
kl 12 till 13.
kl 13.30 i depån.
kl 16 (2 starter efter varandra).
från kl 12.
Lördag 18 Juli:
Depå öppen
Besiktning
Fri träning
Förarmöte
Start samtliga klasser
Prisutdelning
Fest
Kran på plats
kl 7 -17 (låst nattetid).
kl 7 - 9.
kl 8 - 9.
kl 9.30 i depån.
kl 12 (2 starter efter varandra).
kl 18.
kl 19.
från kl 8.
Söndag 19 Juli:
Depå öppen
kl 9-12 (låst nattetid)
Observera
Campingförbud gäller i depån. Rökning i depån förbjudet enl UIM 205.11. All öppen eld är förbjudet i
depåområdet. 5-knopsbegränsningar runt Kungshamn/Smögen
Banan körs i vänstervarv båda dagarna. Lite olika banor. Vid hårt väder har vi en stormbanor i beredskap,
eller att vi kör ordinarie bana men färre varv. Kör alltid öster om Hållö. Målgång båda dagarna mellan
Dödholmarna och Saxen.
A. Pricken SV S Åstabrott
B. Boj SV Buröarna
C. Boj NO Mellanskär
D. Boj NO Dödholmarna
E. Boj Börsbåden
F. Boj SV Dödholmarna
G. Mållinje mellan G och Saxen
H. Prick Hamnebåden
I. Brimskärs V udde
J. Boj NO Sunnerskär
N 58 18 763
N 58 19 935
N 58 19 902
N 58 20 988
N 58 20 883
N 58 20 724
N 58 20 962
N 58 19 665
N 58 20 956
N 58 19 756
E 11 13 635
E 11 15 782
E 11 14 661
E 11 14 990
E 11 11 095
E 11 14 650
E 11 15 097
E 11 13 149
E 11 12 212
E 11 15 163
(används endast lördag)
(används endast fredag)
(kör höger om boj G vid målgång)
(endast vid stormbana)
(används endast fredag)
Bana fredag
Startvarv
Pick-up-line – A- J- C- D
Varv 2
E- F- H- A- J- C- D
Varv 3
E- F- H- A- J- C- D
Varv 4
E- F- H- A- J- C- D
Varv 5
E- F- H- A- J- C- D
Varv 6
E- F- H- A- J- C- G
Ca 5,2 Nm
Ca 9,4 Nm
Ca 9,4 Nm
Ca 9,4 Nm
Ca 9,4 Nm
Ca 9,4 Nm (Målgång mellan boj G och Saxen)
Totalt ca 52,2 Nm
Klass V-50/60, K, Thundercat och Runabout GP kör startvarvet, varv 2, varv 3 samt varv 6 = ca 33,4 Nm.
Obs på fredag går banan söder om Skutskär (efter E) men norr om Likskär. 2 min tillägg vid felkörning här.
Förbjuden passage mellan Mellanskär och Sunnerskär (fågelskyddsområde).
Målgång båda dagarna mellan boj G och Saxen. Alla måste själva hålla ordning på antalet varv. Avflaggning
sker för de som passerar mellan boj G och Saxen.
Bana lördag
Startvarv
Pick-up-line- A- B- C- D
Varv 2
E- H- A- B- C- D
Varv 3
E- H- A- B- C- D
Varv 4
E- H- A- B- C- D
Varv 5
E- H- A- B- C- D
Varv 6
E- H- A- B- C- G
Ca 6,0 Nm
Ca 9,1 Nm
Ca 9,1 Nm
Ca 9,1 Nm
Ca 9,1 Nm
Ca 9,1 Nm (Målgång mellan boj G och Saxen)
Totalt ca 51,5 Nm
Klass V-50/60, K, Thundercat och Runabout GP kör startvarvet, varv 2, varv 3 samt varv 6 = ca 33,3 Nm.
Mellan C och D norr om St Silleskär passera väster om småöarna /grunden. 2 min tidstillägg vid felkörning
här.
Efter lördagens race blir det prisutdelning enligt sammanlagd resultatlista från båda tävlingsdagarna.
Resultatet för båda dagarna räknas samman enl UIM 321.01. Prisutdelning lördag kl 18 i depån.
Kl 19 blir det ett enklare ”after race party” i depån. Varje tävlande ekipage får 2 biljetter. Ytterligare biljetter
till teamet går att köpa till för 120:- st. Begränsat antal, först till kvarn gäller.
Tävlingsledning
Tävlingsledare
Sekretariat
Press
Säkerhet
Banor
Depå
Besiktning
Varv- och tidräkning
Webtracking
Starter
Fest
Lasse Block
Eva Torsell
Anders Block
Nic Lundgren
Fredrik Vallström
Eva Pettersson
Morgan Aronsson
Anders Block
Heléne Wigerman
Ole Holmberg
Kent Andersson
0706-414310
0736-325169
0702-499997
0708-994802
0706-254906
0703-277313
0768-304628
0702-499997
0703-392998
0705-784717
0705-933988
Sverakontrollant
Teknisk kontrollant
Leif Wrenkler
Sven Bengtsson
0707-226611
0706-088885
Vi garanterar en händelserik upplevelse på västkusten – Välkommen!