Särskild information - Svenska Kennelklubben

Bilaga
Särskild information
S
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se
Spara kopia
Hund
Namn
Skriv ut
Reg.nr.
Information
D
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
från
Telefon: 08-795 30 00
E-post: [email protected]
Webbplats: www.skk.se
SA
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66 Webbplats: www.skk.se
uppfödaren/
säljaren
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se
SKK J27 15 000 ex. apr 15
För rättigheter avseende eventuell avel, utställning, tävling och prov, se avtalet.
Underskrifter
Härmed intygas att båda parter tagit del av den information och de villkor som anges ovan. Med denna bilaga, av vilken säljaren och
köparen erhållit varsitt exemplar, förklarar sig båda parter nöjda.
Ort, datum
Ort, datum
Säljare
Köpare
Ifylles för hand
Ifylles för hand
Bilaga
Särskild information
S
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se
Hund
Namn
Reg.nr.
Information
D
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
från
Telefon: 08-795 30 00
E-post: [email protected]
Webbplats: www.skk.se
SA
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66 Webbplats: www.skk.se
uppfödaren/
säljaren
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se
SKK J27 15 000 ex. apr 15
För rättigheter avseende eventuell avel, utställning, tävling och prov, se avtalet.
Underskrifter
Härmed intygas att båda parter tagit del av den information och de villkor som anges ovan. Med denna bilaga, av vilken säljaren och
köparen erhållit varsitt exemplar, förklarar sig båda parter nöjda.
Ort, datum
Ort, datum
Säljare
Köpare
Ifylles för hand
Ifylles för hand