Karl Gustaf Johannesson i Västenstorp och hans båda

Karl Gustaf
Johannesson i
Västenstorp och
hans båda fruar
Ingrid Johannesdotter föddes i Deranäs,
1844, föräldrar var Johannes Månsson f.
1813 och Anna Stina Petersdotter f. 1817
Deranäs. Ingrid fick också en syster, Maria,
som blev endast 2 månader gammal. Familjen flyttade först till Fåglasång, där sonen
Magnus föddes, därefter 1847, till Penan
under Bockaboda. Här bodde även Ingrids
morfar, Peter Gabrielsson inhyses.
Familjen flyttade 18931016 till Kalvsnäs
gård och blev arrendatorer medan ägaren,
Alfrid Johansson, var i Chicago. 1893 1897. Vid hemkomsten övertog han själv
jordbruket igen och Karl Gustaf Johannesson o hustru Ingrid flyttade 18971029 till
Västenstorp som arrendatorer. 1904 övertog
de gården, när föregående ägare lämnade
stället. Ingrid Johannesdotter dog 19170121
av Lunginflammation och ålderdomssvaghet.
Ester Salomonsdotter och Ernst karlsson i
unga år
2:a generationen i släkten
blev sonen Ernst med
hustru Ester
Nästa flytt blev 1862, då fadern blev hälftenbrukare i Fagerhult Östergård. Ingrid var nu
18 år och tjänade troligen piga på huvudgården och kunde bo kvar i hemmet, som var
Torpet Nyalund. Först 1876, när Ingrid var
32 år, utflyttade hon från föräldrahemmet
och fick arbete hos Lanthandlare Stenberg
i Lammakulla. Därefter blev hon 1877 piga
i Gäddeboda hos Johan Magnus Peterssons
familj.
Hit inflyttade 1879, Karl Gustaf Johannesson
från Berga, som ”lilledräng”, han var född
1859. Trots den relativt stora ålderskillnaden, Ingrid var 15 år äldre än Karl Gustaf,
blev de ett par och 1884 gifte de sig. Snart
bosatte de sig i Tumhult, som brukare av
Tumhults-gården, vilken ägdes av änkan
Anna Haraldsdotter, även hon från Fagerhult Västergård. På så sätt kände de väl till
arrendatorerna.
Ernst f. 1888 övertog Västenstorp omkring
1913 när han gifte sig med Ester Salomonsdotter f. 1892 från Brunsberg . De fick 6 barn.
Anna f. 1913 d. 2002, Sanny f. 1916 d. 1985,
Arvid f. 1918 d. 1921, Åke f. 1922, Gunnar
f. 1926 d. 1999 och Sture f. 1927 d. 1927.
Johan Emil och Augusta Karlsson
Sonen Johan Emil f. 1884 blev stenhuggare
och flyttade till Fållen, Ljustorp 1911 i samband med giftermål med Augusta Svensdotter f.18880927 i Virestad. Emil dog 1927 i
lunginflammation endast 43 år gammal. Han
hade då flyttat till Olofstorp i Vislanda och
efterlämnade änkan och 9 barn.
Arbetet i jordbruket var hårt och Ernst skulle
även under ett flertal år få gårdens inkomster
att räcka, förutom till familjens underhåll, till
sjukhuskostnader för sonen Gunnar som fick
polio och till hustrun Ester som fick TBC.
Det var slitsamma år men Ernst var seg och
ihärdig och på något sätt klarade av både
arbetet som familjefar och lantbrukare och
svårigheterna med ekonomin.
Här i Tumhults soldattorp, där de bodde
föddes Karl Gustafs och Ingrids båda pojkar,
Johan Emil f 1884 och Ernst Ernst 1888.
På bilden 5 generationer. Främst till vänster Karl Gustav med barnbarnsbarnet Lennart och
till höger sonen Ernst med barnbarnsbarnet Ingvar. Bak står barnbarnen Gunnar, Anna,
Sanny och Åke
Ester och Ernst i början av 1930-talet
Ernst blev tidigt änkling då Ester dog 1934
efter att ha varit sjuk i många år.
Ernst dog 1984 96 år gammal och hade då
levt som änkeman i 50 år.
Gunvor Karlsson och Inger Johansson
4
Nya tider med 4:e
generationen
Sonen Roger och Anette f. Svensson tillträder
Västenstorp 1984. Roger som utbildade sig
till byggnadssnickare och fick sina snickarkunskaper finputsade hos byggmästare Otto
Wendel. Roger och Annette startade 1990
egen byggfirma, Ronetts Bygg AB. Ronett
är en sammanslagning av namnet Roger
och Annette.
Ladugården byggdes till och blev lagerlokal
men dessutom finns utrymme för prefabricering av väggar m.m.
Roger och Anette har tillsammans 4 barn,
Jimmy, Martina, Malin och Matilda.
Ingrid och Åke Karlsson
Matilda, som arbetar sedan 2 år på kontoret
har bosatt sig på gårdens ägo då hon 2011
byggt en villa på Åkaleds backar tillsammans
med Fredrik Larsson.
Roger och Annette som övertog Västenstorp
och stasrtade byggfirma på gården
Åke, den 3:e generationen
på släktgården
Att bli moderslös vid 12 års ålder är inte lätt.
Åke hade fått hjälpa till i jordbruket sedan
tidigare och inte blev det lättare när mor var
borta. Storasyster Sanny bodde fortfarande
hemma och skötte mycket av innearbetet
medan syster Anna gift sig och flyttat till
Tjurkö.
Tiden gick och Åke gifte sig med Ingrid
Norlin från Fållen i Vedåsa och övertog
gården 1945 efter fadern Ernst. Åke och
Ingrid har 6 barn. Anita, Kent, Mary, Roger,
Carina och Pia. 1955 köptes granngården
Åkaled till. Huset i Västenstorp (Hallatorp)
såldes och familjen flyttade till Åkaled efter
husrenovering och ladugårdsbygge 1956.
Här var lite mer ”centralare” och närmre till
bl.a. grannar, mjölkbord och postlåda. Sonen
Roger övertog gården 1984 och Åke köpte
då grannhuset Grönadal.
Fredrik och Matilda, den kanske 5:e
generationen som ägare till Västenstorp
Härovan ses förslag på friggebod och
lusthus som kan beställas på Ronnetts
bygg
Ronetts Bygg AB
som idag har 12 anställda har arbete runt
närliggande kommuner.
Byggfirman arbetar med allt från nybyggen
av industrilokaler till renovering av hus.
Dessutom tillverkas friggebodar och lusthus
vilka leverareas färdigmonterade till kunden.
Firman utgår från Åkaled Agunnaryd där
modern arbetshall och lagerlokal finns.
Företagets slogan: ”Du blir inte besviken när
vi håller i spiken”.
Här finns gott om plats att prefabrisera både väggar, friggebodar och lusthus mm
Inger Johansson
5
Emma Fredriksdotter blev
Karl Gustafs nästa fru.
Emmas föräldrar var Johan Fredrik Jönsson född 18110517 i Ramsås o Anna Stina
Johansdotter född 18221008 från Vedåsa
Hulugård.
Emma föddes 18590525 i Västenstorp, men
familjen hade flyttat runt till flera olika platser, bl.a Rönnäs, Stavhult Södregård, Västenstorp, samt Vedåsa Västergård, backstugan
Marielund eller Tegelstugan, som blev deras
fasta boplats från 1870. Fadern dog samma
år, men övriga familjen bodde kvar här.
Emma arbetade som piga i Vedåsa Östergård,
då hon blev gravid. Fyra dagar före nedkomsten kom hon hem till modern. Här födde
hon sina tvillingpojkar, Fredrik och Robert
födda 18850422.
Modern hjälpte till med barnen medan Emma
fortsatte arbeta. Anna Stina Johansdotter dog
på julafton 18991224 i hemmet Marielund.
Sonen Fredrik arbetade i Trinshult, men blev
sjuk och dog i lungsot 19010327. Robert
hade arbete i Tjurkö, men det var säkert svårt
för honom att mista sin tvillingbroder. Han
for till Amerika två månader efter Fredriks
död 19010323. Vad som hände honom är
oklart, en skrivning visar att han dog den
31.12.1915, men först 31.10.1936 blir
han dödförklarad av Sunnerbo Häradsrätt.
Möjligen i samband med Emmas död 1934,
när man söker efter arvingen utan att finna
honom.
Efter pojkarnas död skrivs Emma som Hushållerska. Sannolikt arbetade hon hos en
hyresgäst vid namn Johan Magnus Ahlmark
från 1903. Denne var född 18380807 i Agunnaryd, Ryd Passgården och bodde sina första
år i församlingen.
Karl Gustav Johannesson
Västenstorp som det såg ut vid den tiden då Karl Gustav köpte gården. Ernst och Ester
byggde senare till en veranda som ändrade utseendet på huset.
Här sitter Ester och Ernst utanför huset med barnen Sanny, Arvid och Anna
Nu var han pensionär, ogift och hade hyrt in
sig på Liden. Han behövde bo ståndsmässigt
och en hushållerska var nödvändigt att anlita.
Det blev Emma som anställdes.
Hans bakgrund var följande. F.d. Kammarråd
och f.d. Byråchef i Kungliga Domänstyrelsen, samt Riddare, (möjligen en ärvd titel?)
Johan Magnus Ahlmark kom 19030926 från
Stockholm, Hedvig Eleonora församling till
Agunnaryd.
Efter fyra år som hyresgäst flyttade Ahlmarh
till Ryssby Knutsgård i Ryssby med Tjänstepiga Emma Fredriksdotter, som samma
dag lämnade församlingen och följde med
honom till hans hem i Ryssby. Ahlmark dog
1915 av ålderdomssvaghet i Agunnaryd och
är även begravd här.
Det betyder att Emma tjänade som herrskapspiga för honom i tolv år. Hon återvände
till Agunnaryd 1916, då till Trinshult och
lägenheten Ekelund. Det blev lysning till
äktenskap och vigsel 1918 med Karl Gustaf
Johannesson, makarna var då båda 59 år.
Makarna flyttade till Kalvsnäs såg i samband med vigseln och blev hemmansägare,
de bodde då i Asplunds hus. 1922 köpte de
Gydingstorp av Peter Jönsson och Blenda
Petersdotter, vilka flyttade till Virestad 1822.
Emma Fredriksdotter, Johannisson dog i
Gydingstorp den 6 februari 1934.
Efter Emmas död flyttade Karl Gustaf tillbaka till Västenstorp, där han dog 1940.
Parvaser som Anna fick av farmor Emma.
Farmor Emma, ja, Anna pratade mycket och
drömmande om farmor Emma. Som barn
var Anna ofta och hälsade på farfar Karl
Gustav och farmor Emma. Emma berättade
då mycket om sin tid som herrskapspiga, hur
fint allting var och så mycket fina saker det
fanns i hemmet där hon arbetat. Vad Anna
inte visste var vem som var herrskapet eller
vart de bodde. Som barn fick då Anna parvaser i glas vilka Emma hade fått av herrskapet.
Dessa vaser pryder nu sin plats hemma hos
Karl Gustavs barnbarnsbarn Inger.
Gunvor Karlsson och Inger Johansson
6