Torsd 8 okt Sundsgården Onsd 14 okt Margretetorp Samma

Torsd 8 okt Sundsgården
Onsd 14 okt Margretetorp
Samma program båda dagarna
8.30 - 9.00
Trombosprofylax vid förmaksflimmer: Gör vi som vi bör eller gör vi som
vi brukar? ST-arbete.
Lani Borg, ST-läkare, vc Klippan
9.00 - 10.00
Plastikkirurgi efter gastric by pass-operation – riktlinjer för remittering
Patrik Velander, öl, Plastikkirurgen, SUS Malmö
10.00 - 10.30
Paus
10.30 - 12.00
Elektrolytrubbningar i primärvården
Per Löfdahl, kardiolog, vc Stattena
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.30
Hantering av klimakteriebesvär, gynekologiska infektioner och kvinnlig
urininkontinens i primärvården
Katarina Fröberg, gynekolog, Helsingborgs lasarett och Anna Fröberg-Alm,
allmänläkare, vc Sjöcrona
14.30 - 15.00
Paus
15.00 – 16.30
Fortsättning gynekologi, se ovan
För ev. sen anmälan eller ändring i anmälan v.g. maila [email protected] .
Anmälan viktig eftersom storlek på lokal och antal sittplatser anpassas efter antalet anmälda deltagare.
Ev. åhörarmaterial som föreläsarna vill förmedla läggs ut på AKO Skånes hemsida, ”Uppdrag och information”,
”Fortbildningsmaterial” strax före eller efter fortbildningsdagen och tas bort därifrån efter 1-2 månader.
Fortbildningsgruppen Nordväst/AKO, SFAM NVS, studierektorerna PV NVS
genom Åsa Theander, [email protected]
2015-10-01