Stipendier för bästa C- och D-uppsats 2014 är tilldelade! 2014

Stipendier för bästa C- och D-uppsats 2014 är tilldelade!
2014-års stipendier för bästa C- och D-uppsats gick till Michelle Baniassadi och
Elina Mikaelson Midlöv, Blekinge tekniska högskola.
Evelina Mikaelsson Midlöv uppmärksammades av styrelsen på Vårinternatet i
Kosta, där hon blev bjuden på middag, tilldelades diplom och fick en vacker
vårbukett. På bilden ovan Evelina tillsammans med Carina Holgersson,
styrelseledamot och studentansvarig.
Evelinas D-uppsats ”Distriktsköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i
hem, en intervjustudie” korades med motiveringen att
den beskriver en helhetssyn kring den enskilda individen och där individens delaktighet
främjas. Personcentrerad vård med lyhördhet och förståelse för den enskilde och dennes
anhöriga ger möjlighet till att ge vård efter varje enskild patients förutsättningar.
Vårdförbundets politik för framtiden innehåller personcentrerad vård vilket uppsatsen fint
beskriver och även kompetensutveckling är en fråga som är aktuell för Vårdförbundet.
Uppsatsen visar på att kompetensutveckling, tid för reflektion
Michelle Baniassadi kunde tyvärr inte närvara på Vårinternatet men styrelsen
har varit i kontakt med henne och lämnat gratulationer.
1 (2)
Michelles C-uppsats ”Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt” korades
med motiveringen att
den relaterar och stödjer på ett utmärkt sätt Vårdförbundets mål att driva
utveckling av vården, professionerna, och villkoren med fokus på människa, hälsa, helhet,
öppenhet och kunskap.
”Alla ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som
bygger på lika villkor, vetenskap och beprövad erfarenhet”.
Uppsatsen knyter även tydligt an till Vårdförbundets stadga där vi uttalar att vi ska påverka
utvecklingen i samhällsfrågor vilket kan ses i uppsatsen.
Med kunskap och tydlighet har författaren beskrivit ett omfattande problem som samtidigt
finns väldigt nära många sjuksköterskor i vardagen. Man har dessutom ringat in
förbättringsområden som ger god vägledning för vården och dess individuella yrkesutövare
att utveckla goda förutsättningar för vård och stöd till personer med hjärtsvikt.
Stipendiaterna får 5000 kronor var.
Än en gång stort grattis!
Styrelsen avdelning Blekinge
2 (2)