småttinghäftet2015 - Alnarps Studentkår

SMÅTTINGHÄFTET
2 0 1 5
SMÅTTINGKARTAN 2015
- en nödvändighet för varje småtting
Vegetum
Lomma
Malmö
Blå cafét
10
Articum
äg
sv
org
nb
ve
Ele
Malmö (havsvägen)
Horticum
en
5
11
2
3
9
äg
tsv
ot
Sl
H0T-SPOTS: SMÅTTINGPERIODEN
1. Alnarpsgården
-
2.
Reception och service
Aulan där uppropet sker
Bibliotek
Landskapsarkitektur, planering
och förvaltning
CAMPUSBYGGNADER ATT HA KOLL PÅ:
5. Syltan; Restaurang Alnarp
6. Slottet
Kårhuset
- ASK - Alnarps studentkår, expen
- LMK - Lantmästarkåren
7.
- Kårkök
- Festlokal
- Uppvärmning av lunch och sittplatser
3.
Småttingtältet
- Småttingperiodens samlingsplats
4.
Bobos hjärta
- Omdiskuterat konstverk
- Allmän samlingsplats
8.
- Arbetsvetenskap, ekonomi
och miljöpsykologi
- Landskapsarkitektur,
planering och förvaltning
- MOVIUM
- Omvärld Alnarp
- Partnerskap Alnarp
9.
Studievägledning
Utbildningscentrum (UC)
Internationell handläggare
IT-avdelningen
Fakultetskansli
- Administration
- Kommunikationsavdelning
6
Agricum
- Aula Terra Nova
10. Navet, huvudentré för
-
Tornhuset
-
en
11.
12.
13.
14.
Crafoordsalen
Biosystem och teknologi
Biotronen
Växtförädling
Växtskyddsbiologi
Parkenheten
Trädgårdslaboratorium
Akademiska Hus
Rehabiliteringsträdgårde
Lomma
12
Buss mot Malmö
30
13
14
Buss mot Lomma/Lund
9
en
4
1
7
set
hu
n
Tor
8
Åkarp
Malmö
Lund
Malmö (via Arlöv)
ASK-INFO
Kära Småtting,
hösten 2015 kommer du att ta det stora klivet i livet och påbörja en
utbildning vid SLU i Alnarp och vi vill här önska ett stort grattis till
antagningen, vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt underbara
campus! Oavsett om det är hortonom, trädgårdsingenjör design/odling,
landskapsingenjör eller landskapsarkitekt du ska bli så har du något
gemensamt med alla de nya studenterna på dessa utbildningar – och
det är att ni under den första veckan välkomnas av Alnarps studentkår (ASK) med insparken - ”Småttingveckan”! Småttingkommittén är
ett utskott till ASK och de tillsammans med alla faddrar från de olika
programmen kommer att göra sitt yttersta för att du ska få en så
härlig start på studietiden som möjligt.
Alnarpcampuset är ett av sex stycken campus som tillsammans bildar
SLU:s helhet. Alnarp har ungefär 900 universitetsstudenter på de olika kandidatutbildningarna och masterprogrammen. Här bedrivs ledande
forskning vilket tillsammans med de unika utbildningarna bidrar till en
enorm kunskapsbank. Campusmiljön är svår att klaga på med en av
Sveriges artrikaste parker som inbjuder till sköna promenader, och
sedan har vi även ett eget slott. Det är en rätt fin plats att studera
på helt enkelt.
ASK, Alnarps studentkår, har varit studenternas röst sedan 1997.
Vår främsta uppgift är att studiebevaka genom programråden som
finns för varje utbildning. Ditt programråd träffar du på programmiddagen på uppropsdagen 31 augusti. De många och varierade utskotten
står för de flesta sociala händelser och aktiviteter på Alnarp och ger
studentlivet det där lilla extra. Dem kan ni bekanta er närmare med
på hemsidan samt under Hälsningsgillet den 9 september.
Stort grattis ännu en gång och varmt välkommen, vi ser fram emot
att träffa dig på campus den 31 augusti!
Alnarps studentkår
via Styrelsen
DETTA ÄR ASK
Alnarps studentkår (ASK) är den organisation som jobbar för att
studenterna inom LTV-fakulteten ska få en så bra studietid som
möjligt genom studiebevakning och det studiesociala arbetet. På SLU
i Alnarp kan man även studera till Lantmästare som av tradition har
sin egen studentkår, Lantmästarkåren (LMK). ASK och LMK samarbetar och arrangerar vissa studentaktiviteter och sittningar gemensamt.
VÅRA
KOMMUNIKATIONSKANALER:
Du kan läsa mer om kårens arbete på www.alnarpsstudentkar.
se, det är först och främst där du hittar all viktig information, inlägg om det senaste som hänt, kalendern som visar framtida
event, information om medlemsförmåner, boendetips och en massa mer!
Alnarps studentkår finns på Facebook. Gilla oss där för att hänga med i det senaste, få information från utskotten och attenda event.
På instagram hittar du oss på alnarps_studentkar. Där gör vi bland annat utrop om aktuella, kortvariga erbjudanden och tävlingar samt bjuder på fina bilder från campus.
MEDLEMSSKAP
Medlem kan du bli redan nu på hemsidan, och så kommer vi självklart finnas på expen i kårhuset (nr 2 på Småttingkartan) med
utökade öppettider under Småttingveckan. Medlemsavgiften på 200
kronor är en väl värd investering för en kvalitetssäkrad utbildning och
en roligare studietid! Förutom kårens egna förmåner får du det specialdesignade CSN-kortet med alla studentrabatter som det innebär.
Vi har i år beslutat om ett förmånligt erbjudande på medlemsskap
som innebär att du fram till Småttingmiddagen kan skaffa ett ”förlängt
medlemsskap” för endast 350 kr. Du sparar då 50 kr mot att betala
medlemsavgiften terminsvis och är medlem för hela året. Detta kan
du ta del av i kårexpen mellan 31 augusti och 18 september.
ASK:S STYRELSE 2015
Från vänster
JENNIFER BYRLÉN KASSÖR
JOHANNA LINDGREN INFORMATIONSANSVARIG
FREDRIK GUSTAFSSON VICE ORDFÖRANDE
SANDRA EHRSKÖLD ORDFÖRANDE
MARIA HELLSTRÖM SEKRETERARE
ELIN BORLID STUDIESOCIALT ANSVARIG
FREDRIK THUNING REGISTERANSVARIG
STUDIEBEVAKANDET
Alnarps studentkårs främsta uppgift är att studiebevaka för alla studenter
på SLU Alnarp inom LTV-fakulteten. Att studiebevaka innebär säkerställandet av utbildningens kvalité och att regelsamlingen efterföljs, och det
är programråden som studiebevakar för sitt enskilda program.
SÅ HÄR GÅR DET TILL:
Kursutvärderingar fylls i av studenter -> programrådet sammanställer
-> representant tar med åsikter till programutskottet som bland annat
består av grundutbildningsansvariga och programstudierektorer
Programråden finns till för att hjälpa dig besvara frågor kring din utbildning och ordnar gemensamma aktiviteter för programmet. Tveka aldrig
att höra av dig till ditt programråd, kontaktuppgifter finns på ASK:s
hemsida.
DET STUDIESOCIALA
Det andra huvudspåret förutom studiebevakningen är det studiesociala.
Med det studiesociala menas allt som har med ditt välmående som
student att göra. Det studiesociala främjar vi främst genom att anordna
aktiviteter utanför föreläsningstid genom våra utskott. Allt ifrån ett hjärtligt
välkomnande av småttingkommittén under första veckan till att tackas
av på examensceremonin när man lämnar Alnarp, och givetvis tiden
därimellan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alnarpskören stämmer upp till sång
Tisdagsfiket fixar fikat
Krokiutskottet skissar
Klubbmästeriet styr festen
Idrottsföreningen sportar
Odlingsutskottet odlar
Dendrologiska är nyfikna och duktiga på träd
Friluftsutskottet anordnar friluftsaktiviteter
Kulturella Filmklubben visar film
Alnarps band spelar instrument
Internationella kontakter knyter just kontakter
Spexet spexar
TradU håller i alla fantastiska traditioner
MASK är miljökämparna
Och många fler gör mycket mer!
Läs mer om alla utskott på www.alnarpsstudentkar.se under:
STUDENTLIVET > UTSKOTT OCH BEFATTNINGAR
LIVET PÅ ALNARP
TRADITIONER
Hej! Jag heter Fredrik Thuning och är förutom registeransvarig i
styrelsen även Traditionsutskottets (TradU) ordförande och ansvarar därmed för att bevara Alnarps Studentkårs många fina traditioner
av olika slag. Under Småttingperioden får ni vara med om de första
av läsårets många sittningar, Kräftskivan som är mer informell samt
Småttingmiddagen där du blir introducerad för hur våra sittningar går
till enligt konstens alla regler. Dessa tillställningar är möjliga tack vare
ett fint samarbete mellan utskott och engagerade personer inom kåren, och där det bjuds på god mat, dryck och stämning.
Ett trevligt inslag i sittningen är när det sjungs visor och sånger
under ledning av Alnarps studentkårs kårmarskalk och sånganförare.
Sångerna varierar från hyllningssånger om vår studentkår till klassiska
folk- och snapsvisor, och en del kommer från andra kårer inom SLU.
Sångerna finns i sångboken som går att köpa vid de första sittningarna samt i kårexpeditionen, och ibland i det sångblad som sånganförare ordnar.
Här är 3 sånger ur boken som är vanliga vid sittningar och som ni
kommer att få lära er redan under Småttingveckan:
ASK-SÅNG III
Text:Lars Mogren
Mel: Horgalåten
Alnarps studentkår, det är kåren
För nästan alla som studerar något viktigt.
Alnarps studentkår, det är kåren
Som har flest medlemmar på Alnarp.
Största kåren, men ung i åren
Vi grundades ju nittiosju.
Inte artonhundratalet
Då hade vi vart gamla nu.
Nej, vi, vi är unga och kan sjunga
Till skillnad ifrån LMK som ni ju hör
För Alnarps studentkår det är kåren
Som höjer glas och säger skå-ål!
SIFFERVISAN
Mel: Ritsch ratsch…
1 2 sjuttiofem 6 7, sjuttiofem 6 7, sjuttiofem 6 7,
1 2 sjuttiofem 6 7, sjuttiofem 6 7, 73
107 103 102
107 6 19 27
17 18 16 15
13 19 14 17
19 16 15 11
8 42
SKOGSBRUK (<-- Skogsmästarkårens sång!)
Text: Walfridsson
Mel: Vi äro musikanter
Vi äro träfantaster
Från Sveriges långa land!
Vi gillar icke plaster
Som ej kan tas om hand!
Trä-rå-va-ran
Kan förnyas gång på gång!
Skogsbruk är naturligt håll-i-gång!
Och träprodukter
Recirkuleras;
Kan exporteras!
Certifieras.
Ut-håll-ig-het-en kan garanteras!
Skogsbruk är helt okej!
Plastens kretslopp liknar inte någonting!
Plasten bara
Sprider sig omkring!
Så plastbruk kan ej
Rekommenderas!
Bör minimeras!
Elimineras!
Än en gång så kan poängteras:
Skogsbruk är helt okej!
(Eloge till de som lär sig Siffervisan utan att kolla på texten...)
HÖSTENS FESTSCHEMA
3 SEPTEMBER LOUNGE ASK
5 SEPTEMBER KRÄFTSKIVAN ASK
10 SEPTEMBER SOPPAPREMIÄR LMK
19 SEPTEMBER SMÅTTINGMIDDAG ASK
24 SEPTEMBER SOPPA LMK
1 OKTOBER LOUNGE/SOPPA ASK
10 OKTOBER KOSTYMBOSTON LMK
15 OKTOBER OKTOBERFEST ASK
22 OKTOBER SOPPA LMK
24 OKTOBER EXAMENSBAL ASK
5 NOVEMBER TOKSOPPA LMK
7 NOVEMBER GÅSABOSTON LMK
12 NOVEMBER LOUNGE/SOPPA ASK
26 NOVEMBER STORSOPPA LANTMÄSTARDAGEN LMK
28 NOVEMBER GLITTERFESTEN ASK
5 DECEMBER LUCIA LMK
10 DECEMBER NÅBEL LMK/ASK
15 DECEMBER JULBORD LMK
KLUBBMÄSTERIET (KM) FÖRKLARAR:
3 September Invigningslounge kl 17:00 KÅRHUSET
Detta är första tillfället för en lounge i kårhuset. Lounger är tillfällen då vi i KM serverar mat med öl, vin eller cider till. Vanligtvis är
insläppet antingen 17:00 eller 18:00 och maten är ofta lite lättare
och kostar endast 30kr. Vid 22:00 öppnar baren och vi dukar av
för dans.
5 September Kräftskivan insläpp kl 18:00 LOFTET
Höstens första storfest! Detta är en lite enklare men oftast mycket
rolig sittning som är till för er småttingar i första hand även om andra studenter givetvis är inbjudna. Maten som serveras är paj, bröd,
sallad m.m. och kräftor såklart. Klädkoden som gäller är udda kavaj,
vilket innebär kavaj med valfri underdel, t.ex. chinos.
Inför denna sittning kommer ni småttingar att tillverka en kräfthatt i
småttingtältet och många spex kommer framföras under kvällen.
19 September Småttingmiddagen insläpp kl 18:00 LOFTET
Detta är den fest då småttingar blir ASKeter. Det är en något finare
sittning än Kräftskivan med klädkod Kostym (kavaj och kavajbyxor samt slips eller fluga). Under kvällen kommer det att annonseras
vem som vunnit småttingveckans poängjakt och TradU kommer visa
sin utbildningsfilm. Efter middagen blir det eftersläpp i Alnarpsgårdens
foajé.
1 Oktober Lounge kl 17:00 KÅRHUSET
En lounge likt den som är första veckan och även denna gång öppnar pabben kl 22:00. Under lounger kan vara okej att dyka upp lite
sent och ta en öl även om man inte vill ha mat. Till lounger där det
serveras mat krävs anmälan om man vill äta.
15 Oktober Oktoberfesten
Denna kväll riktar vi oss till grannarna i söder och har en skördefestinspirerad ölfest. Utklädnad kommer att önskas men det är såklart
frivilligt. Personalen kommer vara utklädda och ett pris kommer att
utdelas till den gäst som har den enligt Klubbmästeriet bästa utklädnaden. Temat är självklart ”Oktoberfest” på mat och dekorationer.
24 Oktober Examensbalen LOFTET
I slutet av oktober har ASK sin traditionsenliga Examensbal där vi
tackar av alla dem som tagit examen här vid Alnarp. Klädkoden är
högtidsdräkt, vilket betyder frack eller folkdräkt och långklänning. Under kvällen kommer det serveras extra fin mat och under första delen
av eftersläppet kommer det att spelas både vals, livemusik och annan
dansant musik.
12 November Lounge KÅRHUSET
Tredje och sista loungen för hösten. Passa på att komma och ta en
öl efter skolan eller äta en bit mat innan pabben. Samtidigt som ASK
anordnar loungen kommer lantmästarna ha sin egna soppa där dem
äter ärtsoppa och dricker punsch för att senare ansluta till pabben
runt 22:00.
28 November, Glitterfesten LOFTET
Glitterfesten är till ära av ljuset som behövs så i novembermörkret.
Det är en sittning med klädkod maskerad med fokus på glittrigt. Det
kommer delas ut pris till den absolut glittrigaste! Sedan dansar vi
fram till 02.00.
Ps. glöm inte att komma i tid till festerna, gärna 15 min innan
insläppningstiden. Man skall hinna gå på toa, köpa snappsbiljetter och
mingla innan tal hålls 45 minuter efter insläpp
Alnarps studenkår
via Klubbmästeriet
SMÅTTINGVECKAN
Hej kära Småtting, nu börjar din resa.
Som nyanländ till Alnarp välkomnas du med Småttingveckan – Alnarps
Studentkårs (ASK) inspark. Jag heter Josefine Öhgren och är Småttinggeneral, alltså den som organiserar er inspark. Tillsammans med
mig så finns det ett helt gäng engagerade personer som utgör Småttingkommittén och inte minst alla Faddrar. Vi alla finns här för er skull
och kommer göra vårt bästa för att ni ska känna er så välkomna som
möjligt!
Under veckan ordnas aktiviteter för er ”Småttingar” som ett tillfälle att
lära känna varandra och övriga studenter, och samtidigt lära er mer
om Alnarp och campus. Självklart är samtliga aktiviteter frivilliga och
det får absolut inte förekomma några moment som är förnedrande eller
kränkande!
Småttingveckan brukar vara mycket uppskattad och ett roligt inslag
under den första tiden vid universitetet. Aktiviteterna är i första hand
riktade till er nya studenter men är självklart öppna även för äldre. På
måndagen den 31/8 anordnas även de så kallade programmiddagarna
då de äldre studenterna i varje programråd bjuder er på middag. Detta
gör vi för att vi alla ska lära känna varandra och få en bättre sammanhållning inom programmen.
Årets Småttingvecka kommer att ha Regnbågstema! Du har fått ett välkomstmail från just din personliga Fadder, som framför allt kommer vara
den person som du kan vända dig till om du har frågor. Din fadder
kommer att tillsammans med 1-2 faddrar till utgöra en faddergrupp. I
varje faddergrupp kommer ni vara 15-20 Småttingar. Varje faddergrupp
har en specifik gruppfärg och vilken färg din grupp har berättar din
fadder i välkomstmailet du fått. Under veckan så är det viktigt att du
har på dig någonting i din gruppfärg!
Faddergrupperna är blandade med studerande från olika program, men
för att ni även lätt skall kunna känna igen era klasskamrater får ni ett
pannband med ett mönster som representerar just ditt program.
Jag hoppas du ser fram emot din tid här på Alnarp och vi alla från
Småttingkommittén önskar er varmt välkomna!
Josefine Öhgren, Småttinggeneral 2015
SMÅTTINGKOMMITTÉN 2015:
Från vänster, översta raden: Christian Andersson, Hanna Lundström, Elin Borlid, Klara Kristensson, Gustav
Axell Johansson, Johannes Godsk, Marcus Ekström, Erik Lind. Mellersta raden: Cecilia Oscarsson, Fredrik
Thuning, Carin Wincent, Sandra Norrgård, Louise Berger, Linn Jonsson, Clara Zetterlund. Liggande: Josefine
Öhgren. Ej närvarande: Ebba Landén Helmbold, Fredrik Gustafsson. Bakom kameran: Ulrica Nilsson
Det är vi som utgör Småttingkommittén 2015! Vi är de personer
som tillsammans hjälpts åt att anordna Småttingveckan in i minsta
detalj. Om ni har några frågor kan ni alltid ta kontakt med oss eller
prata med era faddrar!
JOSEFINE ÖHGREN SMÅTTINGGENERAL
CLARA ZETTERLUND KASSÖRGENERAL
KLARA KRISTENSSON INFORMATIONSGENERAL
FREDRIK THUNING INFORMATIONSGENERAL
JOHANNES GODSK MATGENERAL
ELIN BORLID MATGENERAL
CECILIA OSCARSSON MATGENERAL
CHRISTIAN ANDERSSON MUSIKGENERAL
EBBA LANDÉN HELMBOLD LOKALGENERAL
ERIK LIND TRANSPORTGENERAL
CARIN WINCENT FADDERGENERAL
MARCUS EKSTRÖM FADDERGENERAL
LINN JONSSON LEKGENERAL
SANDRA NORRGÅRD LEKGENERAL
GUSTAV AXELL JOHANSSON STRAFFGENERAL
FREDRIK GUSTAFSSON DEKORATIONSGENERAL
LOUISE BERGER DEKORATIONSGENERAL
HANNA LUNDSTRÖM INTERNATIONELL GENERAL
ULRICA NILSSON KÅRFOTOGRAF
ATT VARA ”SMÅTTING”:
Vid det här laget har du hört ordet Småtting ett antal gånger och
kanske undrar vad det egentligen betyder? En Småtting är benämningen på varje ny student som börjar på Alnarp, däribland du.
Småttingveckan drar igång i och med den guidade rundvandringen
efter uppropet och programmiddagen på kvällen på uppropsdagen.
Sedan bjuder Småttingveckan på olika aktiviteter, programmiddagar,
kräftskiva och avslutningsvis den officiella Småttingmiddagen, sittningen
där du går från Småtting till ASK:et.
Under Småttingveckan finns några riktlinjer som du bör följa under
den tid du deltar i småttingaktiviteterna. För att göra det enkelt för
dig har vi sammanställt en checklista. Om du av någon anledning
inte skulle följa denna lista till punkt och pricka så kommer laget
tyvärr träffa på Straffgeneralen. Han kommer se till att hela ert lag
straffas för misstaget - så ett tips är att ni håller er till checklistan.
Checklista:
•
Du skall alltid bära ditt programband på huvudet
•
Du skall alltid bära din faddergrupp-färg på något vis
•
Du skall alltid bära din egentillverkade Kräftskivehatt på Kräft
skivan
•
Du skall alltid ha ett glatt humör i ur och skur och göra ditt bästa på aktiviteterna
•
Du skall alltid behandla andra så som du själv vill bli
behandlad
•
Du skall alltid ha roligt! (vår största förhoppning såklart!)
Vi från Småttingkommittén samt alla faddrar hoppas att du ser fram
emot er inspark och att du kommer närvara så mycket du orkar! Vi
finns alltid här om du har någon fråga eller vill prata om något. Om
det uppstår oklara situationer eller om du har synpunkter på något,
kom gärna fram och prata om det med oss. Den här veckan är till
för er och vi ska göra vårt bästa för att göra den så bra som möjligt
för alla.
Du har nu fått ett mail från din fadder där du får veta vilken grupp du kommer att tillhöra under Småttingveckan. Gruppen är en blandning av Småttingar
från alla program och det är din fadder tillsammans med ett par andra som är
ansvariga för er och ser till att ni har det bra! Det är lätt att hålla koll på dina
gruppfaddrar eftersom de kommer att ha t-shirts i gruppens färg. Förutom de
gruppansvariga faddrarna (listade nedan) så är det flera som finns till hands
och de bär vita t-shirts med ASK-loggan. De ljusgrå ASK:et t-shirtsen är ASK:s
styrelse. Tveka aldrig att komma fram till någon av oss!
FADDERGRUPPERNA:
1:
Johannes Godsk
Klara Kristensson
Joakim Rova
6:
Christian Andersson
Cecilia Oscarsson
Hanna Lundström
2:
Carin Wincent
Nelly Thelander
7:
Linnéa Åström
Jonni Gend
3:
Marcus Ekström
Amanda Persson
8:
Carl Sandsjö
Ellen Wenner Tångring
Sofie Östergren
4:
Louise Berger
Emil Svennis Svennberg
Yenny Leijon
9:
Maria Hellström
Jojo Nordlander
5:
Jon Nilsson
Hanna Henriksson
Kalle Troëng
10:
Thor Christian Larsson
Per Ingmar
Lomma beach!
Schema småttingvecka 2015
Mån 31/8
11.00
12.00
Rundvandring runt
SLU Alnarps Campus.
Faddrarna visar
vägen
Tis
1/9
Undervisning
13.00
Undervisning
Häng vid
småttingtältet. Här
finns möjlighet att
köpa
kårmedlemskap.
Undervisning
14.00
Undervisning
Undervisning
(Lunch)
15.00
16.00
Ons
2/9
Undervisning
Fika och sedan
tipspromenad ner till
Lomma beach
Vattenlekar (femkamp
medtag badkläder alt
ombyte
Klass- och
programaktiviteter
17.00
Introduktion av
Småttingveckan och
fika vid småttingtältet
Lekar med
faddergrupperna
18.00
Programmiddag!
Ta med egen valfri
dryck!
Matpaus med
introduktion av
poängjakten
Grillning och
faddergruppsaktivitete
Glöm
inte!
Gemensam grillning
med LMK 18.00 tis 8/9
Hälsningsgille i foajén
12.00 ons 9/9
Uppsamlingsheat i tält
15.00 tors 10/9
Obs! Ta med egen middag till tisdagskvällen!
Obs! Ta med egen va
p)
t.
Temadag: Utskott!
Tors
3/9
Fre
4/9
Alnarp Community
bjuder på lunch
Tillverkning av kräfthattar
till kräftskivan vid
småttingtältet
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Utskotten håller i
aktiviteter vid
småttingtältet
Kräfthattillverkning och
fika i småttingtältet
Undervisning
Lör
5/9
Undervisning
Faddergruppsaktiviteter,
parbrännboll, såpfotboll
och annat fritt
Lounge och Pabb med
Klubbmästeriet i
Kårhuset
Kräftskiva! Klädkod
uddakavaj/sommar
-fest
er
tet
Småttingmiddag 18.00
lör 19/9
alfri dryck!
Kräftskiva!
Kräftskiva!