Prospekt - QINOpraktik

Svenska QINOpraktikskolan
Inbjudan till:
Diplomerad Massageterapeut
&
Diplomerad QINOpraktikterapeut
Kursstart: September 2015
Sveriges tuffaste Massageterapeut-utbildning
Välj inte vilken utbildning du ska gå,
välj den person du vill vara.
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Inbjudan.
Hej och grattis till ett fantastiskt val.
Jag heter Mikael Dahlström och är terapeut i olika former sedan mer än 20 år. Jag vill med detta brev bjuda in
dig till vår utbildning till Diplomerad Massageterapeut. Denna utbildning är helt unik och är en kombinerad
utbildningen i Massageterapi, Kinesiologi och till sist QINOpraktik. När din 1-åriga utbildning är slutförd blir
du alltså också Diplomerad Massage- & QINOpraktikterapeut, ett helt unikt koncept och utbildning som inte
finns att få någon annanstans. Värdet på QINOpraktikdelen är ca 20 000 kr men som tur är den ingår i din
utbildning. Detta innebär att utbildningen har lagts om lite, t ex blir det några extradagar som tillkommer men
ditt pris förblir detsamma.
Att massageterapeut är ett framtidsyrke råder det ingen tvekan om. Om du är intresserad av människan och
kroppen är massageterapi definitivt ett yrke med fantastiska möjligheter.
Återstår bara att välja en massage utbildning som passar din personlighet, filosofi och inriktning. Om du vill
arbeta på SPA, med människors smärta eller med idrottsmassage så måste du välja olika skolor.
SQS har specialiserat sig på idrottsmassage och mer terapeutiskt inriktning.
Jag vill redan nu poängtera att denna utbildning är Sveriges tuffaste och det kommer krävas en hel del av dig
som student. Den innebär bland annat att du måste studera hemma och att det blir en tenta eller redovisning
vid varje tillfälle (på läxan) och efter varje delmoment kan det när som helst komma en oannonserad
tenta/dugga. Varför? Jag vill inte att du ska råplugga inför tentan och sen totalt glömma bort dina kunskaper
ett par veckor senare. Jag vill att du ska lära för livet och då måste du plugga lite åt gången och framför allt få
en stor överblick och förståelse (mitt jobb). Men när du klarat denna utbildning kan jag garantera dig att du:
1, kommer att vara stolt över din prestation, 2, ha en mycket bred och stabil grund att stå på när du ska ut och
arbeta, 3, ha Sveriges bästa Massageterapeut-utbildning bakom dig och till sist; 4, ha en helt ny uppfattning
om vår underbara kropp och hur du kan påverka inte bara din egen kropp utan även andras kroppar och liv.
Thomas Edison sa: "The Doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the
care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease."
Svenska QINOpraktikskolan vill den ledande utbildningsinstitutionen som utbildar dessa framtida
vårdgivare.
Grattis till ditt yrkesval. Jag har själv arbetat som massageterapeut, kinesiolog, kiropraktor och akupunktör
under 21 år och jag kan med gott samvete gratulera dig till ditt yrkesval.
Ansök idag till Sveriges tuffaste Massageterapiutbildning.
Du är inte anmäld som elev idag, då måste du först skicka in anmälan och sen betala in anmälningsavgiften.
Stockholm 2015-02-09
Med vänlig hälsning
Micke Dahlström,
Leg Kiropraktor, QINOpraktikterapeut, Kinesiolog, Akupunktör och Massageterapeut
Rektor och grundare av QINOpraktik och Svenska QINOpraktikskolan
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Prospekt:
Teori och filosofi:
Att förstå mekanismen bakom människans problem är nyckeln till en bra behandling, man kan
jämföra det med pusselbitar i ett pussel. Att förstå och identifiera enskilda pusselbitar är viktig,
men om man inte förstår hela pusslet spelar det ingen roll hur mycket du förstår de olika
beståndsdelarna om du inte har helheten, en bild på hur pusslet ska se ut..
Vi lägger mycket tonvikt på att du ska förstå helheten, att du redan som färdig terapeut ska
kunna "lägga och förstå pusslet". Detta kräver mycket av dig som elev, men i gengäld får
du Sveriges bästa massageterapeut-utbildning som dessutom kryddas med titeln Diplomerad
QINOpraktikterapeut.
Målsättning: Att utbilda Sveriges bästa massageterapeuter.
Det betyder att utbildningen är ganska hård. Det kräver en del av dig som student, men i gengäld får du en
mycket bra utbildning som ger dig en oerhört bred kunskap redan från första början.
Vårt fokus ligger på Massageterapi, QINOpraktik och Kinesiologi, inte massage. Eftersom vår inriktning är åt
detta hållet så råder vi dig som vill arbeta med massage i form av SPA-massage eller taktil stimulering att söka
skolor som bättre passar sig för denna form av behandlingsform.
Du bör vara driven och vill verkligen arbeta med människor. Inte bara kroppar. Det bor nämligen en människa
bakom varje kropp, det är människan bakom kroppen vi fokuserar på.
Du bör också gilla utmaningar och inte vara rädd. men framför allt bör du vara motiverad.
Kort sagt:
Det gör den person som vill behandla människor.
Vi vill alltså ha dig som är intresserad av idrottsmassage, massageterapi det vill säga: behandling av människors
besvär (på flera plan), samt dig som värdesätter kvalitet.
Vi har starkt begränsat antal studenter på våra kurser, 6 st, så det sker ett urval av våra studenter.
Vi lägger tonvikt på i tur och ordning:
1, Rekommendation. Du som blivit rekommenderad av någon yrkesverksam terapeut har förtur.
2, Personlighet. Rätt personlighet är oerhört viktigt. Därför har vi personliga intervjuer med varje intressant
studentkandidat (om så behövs). Om de blivit rekommenderade eller uppfyller de allmänna villkoren.
3, Motivation. Studenter som gärna betalar sin kurs själva. Studenter som betalar sina kurser ur egen ficka är
också motiverade.
4, Allmänna villkor, du måste uppfylla de allmänna kraven.
Ansökningskrav:
SQS har inga högre formella krav på förkunskaper, men arbetslivserfarenhet är ett plus liksom ditt intresserad
för massage, idrott och friskvård och naturligtvis viljan att arbeta med människor.
Två minimikrav:
- Minst 18 år
- Genomgånget gymnasium eller motsvarande med lägst betyg godkänt i svenska och engelska
Med din ansökan bör du bifoga ett personligt brev med en beskrivning av dig själv och varför du vill gå
Svenska QINOpraktikskolans utbildning.
Förtur: Om du dessutom har en referens från en yrkesverksam terapeut eller kommer från en idrottsförening har
du förtur till plats på utbildningen.
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Inriktning – Idrott, kinesiologi och massageterapi:
Svenska QINOpraktikskolan är en nichad massageterapiutbildning. Vi lägger tonvikten på Massageterapi och
Kinesiologi, inte SPA massage, avslappningsmassage eller ens den nya trenden med företagsmassage, även om
de till viss del ingår i grundutbildningen.
Jag och andra lärare har mycket stor erfarenhet från elitidrott, jag har bland annan varit massör åt JO Waldner
och det Svenska Bordtennislandslaget och en av de andra lärarna har varit massör för Per Elofsson och Svenska
Beachvolleybollandslaget. Det är vår erfarenhet att idrottsmän och kvinnor inte behöver avslappningsmassage
utan de behöver idrottsmassage och en gedigen kunskap om idrottsskador på alla plan. Dessutom är jag leg
Kiropraktor, Kinesiolog och Akupunktör, så jag vet vilken vikt t ex kinesiologin har i idrotten, fråga Lars Frölander (som trots klorallergi vunnit t ex VM och OS-guld).
Varför ska du välja Svenska QINOpraktikskolan?
Många anledningar, men här tar jag upp några som vi anser är avvikande från alla andra skolor:
- Helheten. Vi har en annan inriktning är övriga som lär dig en massa pusselbitar (olika
tekniker som stretching, triggerpunkter, SCS etc). Vi fokuserar på helheten på ett annat sätt.
Att bara fokusera på att ändra sina vanor (Habits) är att göra förändringar sent i förloppet.
För att få till ett längre och bättre resultat så måste du som terapeut inrikta ditt sökande tidigare
förloppet, där den första dominobrickan fäller nästa.
Mahatma Gandhi:
“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”
- Kvalitet. Vår slogan "När kvalitet är viktigare än kvantitet” är ganska självtalande.
Vi sätter kvalitet i förgrunden till skillnad från de stora aktörerna på den svenska marknaden.
Detta kan bara uppnås om man har små klasser, där lärare och elev har nära kontakt.
- Varför, inte vad. Detta är kanske den största skillnaden. En massör fokuserar på Vad som
ska göras och gräver sedan i sin verktygslåda Hur de ska göra det. En kiropraktor fokuserar
på Vad som han ska göra och sedan Hur (vilken teknik) som kan hjälpa. Detta då deras utbildning fokuserar på Vad (tekniker) och inte på Varför. Bara för att du förstår Vad som är
fel och Hur du ska fixa det, så svarar inte det automatiskt på frågan; Varför har detta uppstått.
Detta är vår infallsvinkel och då måste man se problemet från många olika infallsvinklar.
Det är bland annat därför som du som terapeut kan gå massvis med vidareutbildningar hos oss
under resten av din yrkesverksamma liv hos oss. Vi erbjuder bland annat fördjupningskurser i QINOpraktik
varje år. Försök hitta en (1) annan massageskola som erbjuder detta! Nej, detta är helt unikt..
- Röd tråd: I alla våra utbildningar finns en röd tråd och du kan själv välja hur djupt du vill
gräva. Först blir du Diplomerad, sedan kan du välja att fortsätta till Certifierad och till sist
Master. Allt beroende på hur djupt du vill gräva..
Hör av dig så får du komma på en timmes demonstration och förklaring till varför vi får smärta..
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Omfattning:
Yrkesutbildningen är på ett år. Du går i skola ca 6-7 dagar per månad. Detta innebär ca 575
timmar i skolan och ca 800 timmar i självstudier, vilket totalt blir mer än 1350 tim. Utbildningen
är uppdelade i olika block. Man läser dock inte ett helt block åt gången, utan man läser kanske 3 stycken block
samtidigt.
Kursupplägg:
Utbildningen är uppbyggda i 6 st block plus praktik.
- Block 1
Medicinskt block på 85 timmar på skolan och 170 utanför skoltid (dvs 85 timmar/170 timmar)
- Block 2
Manuell medicin, som inkluderar massage, terapeutiska tekniker etc, (150/120)
- Block 3
Funktionell Kinesiologi, 100/45
- Block 4
QINOpraktik, 85/60. Inklusive bland annat QINOpraktik 1-4. Se www.QINOpraktik.se.
- Block 5
Friskvårdblock, 60 timmar, inkl stresshantering, personlig utveckling, rehabiliteringsträning etc
- Block 6
Starta eget, 30 timmar, inkl egen hemsida, lagar, etik etc.
- Praktik
Egentligen inget block i sig, men ändå obligatorisk. Här omvandlar vi informationen du fått vid
studiebänken till praktisk utbildning och erfarenhet.
Block 1 - MEDICINSKT BLOCK - 85 timmar på skolan och 170 timmar egenstudier
Anatomi, tillämpad anatomi och palpation
Fysiologi, sjukdomslära
Grundmedicin, invärtesmedicin
Undersökningsmetodik
Bemötandepsykologi
Neurologi
Patologi
Reumatologi
Smärtfysiologi
Integrerad fysiologi
Block 2 - MANUELL MEDICIN - 150 timmar på skolan och 120 timmar egenstudier
Klassisk massage, grepp och tekniker
Specialtekniker
Stretchmetodik och praktiskt utförande. Terapeutisk stretching
Triggerpunktslära
Strain and Counterstrain
Test och undersökning, metodik och praktik
Idrotts- och akutmedicin
Idrottsmassage och tejpning
Rehabiliteringsträning
Behandlingsupplägg och strategi
Block 3- FUNKTIONELL KINESIOLOGI - 100 timmar på skolan och 45 timmar egenstudier
Funktionell kinesiologi – teori och filosofi
Yrkesspecifik Kinesiologi
Kinesiologisk Muskeltestning
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Block 4 - QINOPRAKTIK - 85 timmar på skolan och 60 timmar egenstudier
Muskelfunktionsdiagnostik
QINOpraktik steg 1-4
Behandlingsfilosofi och teori
Block 5 - FRISKVÅRD OCH PERSONLIG UTVECKLING - 60 timmar
Motions- och träningslära
Kost- och näringslära
Personlig utveckling
Personlig egenvård
Styrke- och konditionsträning
Stresshantering och avspänning
Yoga
Kontraindikationer
Etik och moral
Block 6 - STARTA EGET - 30 timmar
Starta och driva eget företag
Reklam och marknadsföring
Administration och ekonomi
Lagar och förordningar
Hemsida, uppbyggnad och praktik
Förutom dessa 6 block har vi några andra krav/förpliktelser.
ELEVPRAKTIK - 100 timmar
Samtliga elever måste göra 60 timmar praktik på skolan (under överseende av lärare)
De 60 timmarna delas upp Massageterapi, Kinesiologi och QINOpraktik.
Dessutom måste samtliga elever göra minst 40 timmar praktik (dokumenterad) hemma.
EGENSTUDIER - ca 350 timmar
En stor del av studierna ligger på egen studier hemma och på skolan. mellan varje kurs får du hemuppgifter som
ska lösas och redovisas till nästa kurs. Vid varje kursvecka lämnas dessa in, redovisas muntligen eller
har vi en tenta/dugga.
SPECIALARBETE - 50 timmar
Mot slutet av året ska du göra ett specialarbete som dels lämnas in skriftligen och dels redovisas för klassen
Totalt blir allt detta mer än 1350 timmar på ett år (lärarledda timmar, elevpraktik, egenstudier, behandlingar
hemma, specialarbete osv). Det är betydligt fler än närmsta konkurrent.
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Tentor och Examination:
Närvaro:
Praktiska moment: 100%, Teoretiska moment: 80%
Förlorad närvaro måste tas igen innan utexaminering.
Tentor:
Praktiska moment: 90%, Teoretiska moment: 80-90% (beroende på relevans)
Examen:
I slutet av året har vi examen, den består av en teoretisk tenta på samtliga ämnen och ett praktiskt prov.
Under utbildningstiden har vi oannonserade duggor och praktiska prov, vilka måste klaras med 80% rätt
svar. Vi vill att du ska plugga för livet, inte för tentan. Detta ställer hårda krav på dig som elev.
Efter utbildningen:
Efter genomförd, betald och godkänd utbildning erhåller du tre stycken diplom: Diplomerad Massör,
Diplomerad Massageterapeut och Diplomerad QINOpraktikterapeut
Därefter är det fritt fram att arbeta som ovanstående. Du kan senare ansöka om certifiering om du så önskar
som certifierad Massör (endera hos BKM, KRY eller hos Svenska QINOpraktikförbundet).
Dock behöver du inte göra detta för att arbeta som Massör, Massage- eller QINOpraktikterapeut.
Efter utbildningen kan du fortsätta inom QINOpraktiken för eventuell certifiering och titeln Master of
QINOpractic Medicine. Dessutom erbjuder SQS en rad olika vidareutbildningar efter genomförd skolgång.
Du har 20% rabatt på samtliga vidareutbildningskurs hos SQS under 2 år (kurser i SQS regi, ej kurser som
andra arrangerar eller kurser utomlands).
Kostnad:
Kursavgiften är från 40 000 kr (se nedan). Exkl moms.
Det finns olika betalningsalternativ för kursavgiften:
Alt 1, Hela kursavgiften betalas i förväg
Alt 2, Avbetalning
Total kostnad: 40 000 kr
Total kostnad: från 44 000 kr
Betala in hela kursavgiften innan 30 juni 2015 - 10% rabatt
Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften betalas i samband med ansökan av studieplats och är bindande. Återbetalas om du ej
kommer in. Anmälningsavgift: 3000 kr (inkl moms). Om du inte blir antagen återbetalas denna del till fullo.
Finansiering:
Inom kort kommer vi att presentera en samarbetspartner vad gäller finansieringen av kursavgiften
Kursmaterial:
Tillkommer, 2500 kr för Svenska QINOpraktikskolans material.
Eventuella böcker som du köper i samband med kursen tillkommer.
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Lärare:
Huvudlärare och utbildningsansvarig:
Mikael Dahlström, leg Kiropraktor, Kinesiolog, Akupunktör och Massageterapeut.
Grundare av QINOpraktik Svenska- och internationella QINOpraktikskolan. Grundare av Emotional
QINOpractic och EQUINOPATI.
Övriga ämnesspecifika lärare presenteras vid kursstart. Vi har olika läkare, naprapater, kiropraktorer,
massörer och kinesiologer som undervisar under delar av utbildningen.
Skolan:
Skolan i Tyresö, men vi kan ordna boende för en mycket rimlig peng i den anslutande verksamheten.
Boende:
Boende i Stockholm är alltid svårt. Därför har Svenska QINOpraktikskolan ordnat enklare
inackorderingsmöjligheter för dig som studerar hos oss. Detta kostar 200 kronor natten, då är det del i
dubbel- eller flerbäddsrum. Tillgång till toalett, kök, vardagsrum, Internet, Tv.
Det vill säga ungefär som ett vandrarhem. Enkelrum: 500 per natt.
Försäkring:
Naturligtvis är du försäkrad under utbildningstiden, både på skolan och hemma.
Försäkringen täcker också de elevbehandlingar du utför hemma.
Preliminärt schema 2015 och 2016:
2015:
Sept/okt
November
Datum:
29-4
2-8
Antal dagar:
6 dagar
6 dagar
2016:
Januari
Februari
Mars
April
Datum:
11-17
Antal dagar:
7 dagar
7 dagar
7 dagar
7 dagar
December
Maj
Juni
Augusti
September
Datum:
Antal dagar:
1-6
7 dagar
Datum:
Antal dagar:
6 dagar
6 dagar
6 dagar
3 dagar
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]
Välkommen till ett yrke som kommer skänka dig mycket
glädje och fantastiska upplevelser. Att hjälpa människor är
oerhört tillfredsställande och en fantastisk gåva.
Ta tillfället i akt redan nu. Ansök till Sveriges tuffaste Massage- och
QINOpraktikterapeut-utbildning.
Gå in på www.QINOpraktik.se och ansök redan idag.
Följ med oss in i Thomas Edison framtidsvision: "The Doctor of the future
will give no medicine, but will interest his patients in the care of the
human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease."
Sveriges tuffaste massageterapeut-utbildning, men den som ger dig bäst
förutsättningar för en lyckad framtid inom friskvårdyrket.
Stockholm 9 februari 2015
Välkommen.
Micke Dahlström, leg kiropraktor och rektor Svenska QINOpraktikskolan
Svenska QINOpraktikskolan
Trångsundsvägen 50
135 52 Tyresö
Telefon: 08 - 559 25 699
E-post: [email protected]
Hemsida: www.QINOpraktik.se
Bankgiro 5097 - 8576
Relaterade hemsidor: www.QINOpractic.com, www.QINOpractic.eu, www.Emotionalqinopractic.com
Svenska QINOpraktikskolan, Trångsundsvägen 50A, 135 52 Tyresö
08-559 25 699
www.QINOpraktik.se
[email protected]