Här - Landskronahem

Nyhetsbrev
från Landskronahem, nr 4 2015
Missa inte...
Fribiljetter till
Landskrona BoIS
matcher
Hyresgästbarometern 2015
Nu är årets resultat från nöjd kund-enkäten sammanställt. Syftet med enkäten är att se vad
våra kunder tycker, kunna upprätthålla det som är bra och göra förbättringar där det behövs.
EvaLena Cronhamn, Boende- och Marknadschef berättar:
– Vi på Landskronahem jobbar ständigt med att förbättra för våra kunder. Vi som bolag vill
skapa ett trivsamt boende för alla som bor hos oss idag och som vill göra det i framtiden. Vi vill
vara en del i att skapa ett attraktivt Landskrona.
Under 2014 har vi fortsatt att förbättra oss genom att utföra åtgärder utifrån våra kunders
synpunkter:
• Vi breddar parkeringsplatser. Under 2014 har vi gjort det på Remigatan och i delar av Sand-•
• vången.
• Vi har fört en dialog med berörda städbolag för att genomgående få en högre kvalitet på städ• ningen av trapphus. Detta arbete är vi mitt i och det kommer fortgå under 2015. Städningen
• säkerställs genom checklistor. Under 2015 kommer en klisteretikett sättas upp i alla trapp- • •
• uppgångar, som anger veckodagen då städningen kommer att utföras.
• Den första grillplatsen på Sandvången byggdes under våren 2014.
• Samtliga lekplatser som ägs av Landskronahem är besiktigade under 2014 utifrån ett barn• säkerhetsperspektiv.
I årets nöjd kund-enkät har 60% svarat, vilket är en hög svarsfrekvens. Vi är glada att få
höga värden på nöjdheten med hyresvärden på 4,21 och nöjdheten med boendet på 4,10
på en 5-gradig skala.
Vi vill tacka alla som deltagit i enkäten! Resultaten är viktiga för oss. På baksidan av detta
nyhetsbrev kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna av en fri månadshyra, som vi lottat
ut bland er som svarat på enkäten. Det finns också 20 trisslotter som extravinster. Stort grattis
till er!
Nu har årets fotbollssäsong börjat.
Vi har 100 fribiljetter
till varje match. Biljetterna släpps
på utvalda tisdagar kl 16.30 på
något av våra områdeskontor. Håll
utkik här i nyhetsbrevet och på vår
hemsida, så du vet var du får tag i
dem. Först till kvarn!
Nästa matcher är:
• 26/4 BoIS – Husqvarna FF
(Pjäsgatan 14, tis 21/4)
• 11/5 BoIS – Östers IF
(Koppargården 21 A, tis 5/5)
Visa ditt nyhetsbrev för att få biljetter.
Mer information om t ex matcher:
www.landskronabois.com
De
vinnande inredningstilarna!
Nu är omröstningen av de mest populära inredningsstilarna, som är kopplade till våra lägen-
hetsfonder, avslutad på vår hemsida. Dessa fick flest röster:
1. Klassisk stil, 25%
2. Färgglad/retro stil, 18% – nytillkommen stil
3. Natur/skandinavisk stil, 11% – nytillkommen stil
Vi kommer nu att använda resultatet till att vidareutveckla inspirationshörnan på vårt
huvudkontor, som är kopplad till våra lägenhetsfonder. Passa på att få lite hjälp och inspiration
till att utveckla din personliga inredningsstil. Det kan bli hur bra som helst!
Stort tack till alla er som varit med och röstat. Läs mer på landskronahem.se
Nummer
4/2015
6YlQJUXPI|UDOOD
VH
Projekt/arbeten på gång...
Fröjdenborg
Förbättringsarbetet fortgår inom Fröjdenborg 30. Under 2015 kommer vi att renovera 36 badrum i höghusen.
Under 2014 gjordes 27 badrum. Samtliga tre gårdsmiljöer ska också renoveras. Planen är att göra en gård om
året. Den första gården på Säbygatan 9-11 står precis klar. Vi har börjar renovera den lilla gården framför Säbygatan 1-3. De boende runt gården har gett sina synpunkter på utformningen.
Sandvången
Badrumsombyggnad pågår och görs i samband med omflyttning. Vi planerar för cirka 75 badrum
under 2015 i Sandvången. Renoveringen av avloppsrör är klar till största del. Ombyggnationen till ett serviceboende på Pilåkersgatan 31 är klar. Boendet består av åtta moderna 1- och 2-rumslägenheter.
Västra Fäladen
Utemiljön på torget med olika gångvägar, planteringskärl, stenbeläggningar med mera står precis klar. Parkeringen har utökats med tio platser. Det har även gjorts justeringar i trafikflödet för att göra det smidigare för
besökare.
Silverängen
Utbytet av köksfönster på Silverängen har färdigställts. De nya fönstren är moderna energifönster, vilka har en
vit aluminiumbåge på utsidan och en vit träbåge på insidan. Utbytet kommer att bidraga till en bättre komfort
och inomhusmiljö.
Sortering av matavfall
Vi har alla ett gemensamt ansvar gentemot miljön som vi måste ta på största allvar. Ett steg mot en bättre miljö
är att sopsortera och återvinna. Att sortera matavfall är ett enkelt och ett smart sätt att göra en insats för miljön i
vardagen! I slutet av 2015 ska vi vara klara och kunna erbjuda alla våra hushåll att sortera matavfall.
I dagsläget är det ca 2 700 av våra ca 4 000 hushåll som sorterar matavfall i bruna pappåsar. Kvarteret Hjorten
har precis dragit igång och nästa område på tur är kvarteret Hägern med beräknad start under vecka 18.
Loppis på Sandvången
Den 16 maj kl 10-13 är det dags för den årliga loppisen på Sandvången på Sandvångstorget 7. Ta med eget bord/ filt och sälj det du inte
behöver längre. Landskronahem bjuder på korv, kaffe samt kaka och hoppas på fint väder! Välkomna!
Anmäl dig gärna på [email protected] eller 0418-569 00.
Med vänlig hälsning!
Camilla, Charlotta, Emily, Göran,
Kerstin, Maria och Mia på kundservice
Vinnare av fri månadshyra
Fri månadshyra i juni bland de som svarat på nöjd kund-enkäten resulterade i följande
vinnare:
• Zaid Owyed på Karlslund • Stefan Ekelund på Västra Fäladen • Malin Mineur på
Sandvången • Sylwia Golawska på Väster • Bjarne Klitgaard i Centrum
Vi har även lottat ut 20 st trisslotter som extravinster. Stort grattis till er alla!
Besöksadress: Pjäsgatan 14
Öppettider:
måndag, onsdag, torsdag 10-16
tisdag 10-17.30, fredag 10-14
Telefon: 0418-569 00
e-post:
[email protected]
Postadress:
Box 4026, 261 04 Landskrona
6YlQJUXPI|UDOOD
VH