Medlemsblad mars 2015

Skånesemins informationsblad mars 2015
verksamhet blir enklare och roligare och ökar i lönsamhet.
Skånesemins affärsidé: Skånesemin ska sälja service och rådgivning och utveckla produktionen för våra medlemmar så att deras
Ordinarie föreningsstämma 2015
De viktigaste punkterna på Skånesemins ordinarie
föreningsstämma 2015 var följande:
•
•
•
•
•
Beslut om 5% återbäring på all medlemsfakturering
Pris - bästa individavel
Sista året för pris till Jan-Olof Oscarssons minne
Nytt pris – bästa besättning NTM
Ny auktoriserad revisor tillsattes
Sista året för pris till Jan-Olof Oscarssons minne
I år var det sista året för pris som delats ut till Jan-Olof Oscarssons minne.
Denna fond skapades i samband med Jan-Olof Oscarssons bortgång. Priset
delades nu ut för tionde gången.
2015 blev det Lars Olsson som erhöll priset med motiveringen ”Drivande
pionjär inom teknisk mjölkproduktion”. Grattis Lars!
Beslut om 5% återbäring på all
medlemsfakturering
Som vi tidigare informerat om föreslog styrelsen att 5% av all
medlemsfakturering för räkenskapsåret 2013/2014 betalas
tillbaka till medlemmarna som återbäring. Det innebär att
1 720 tkr kommer att återbetalas april månad 2015. Tanken
bakom denna återbäring är att den intäkt som realiserades
2012/2013 när andelarna i Svensk Mjölk såldes ska gå tillbaka
till medlemmarna som återbäring.
Pris – bästa individavel
Detta pris tilldelas den
besättning i Skåne som har
fått en hög individavelsbedömning under året.
Detta pris kan man bara bli
tilldelad en gång.
I år var det Jima Lantbruk AB
som erhöll detta pris. Grattis
Jill och Mats Svenssson!
Skånesemins vd Martin Olsson och
pristagarna av bästa individavelsbesättning
Jill och Mats Svensson
Från vänster Sven-Erik Gibrand (initiativtagare till fonden). Sen följer
mottagare av priset i den ordning de mottagit priset: Karin & Per
Eriksson, Lars Inge Gunnarsson, Hans Johansson, Anders Lindén,
Conny Fagerström, Håkan Andersson, Mats Palm och Lars Olsson.
Dane Andersson och Lars Nilsson har också mottaget priset.
Ny veterinär från och med 1:a mars 2015
Då Marike Gunnarsson nu blir mammaledig har vi anställt en veterinär till - Eva
Láadal Rasmussen. Eva kommer från Danmark där hon har arbetat på
Köpenhamns Universitet inom veterinär reproduktion och obstetrik vad gäller
nötkreatur. Vi hälsar Eva hjärtligt välkommen till Skånesemin!
Nytt pris – bästa besättning NTM
Nu när vi inte längre har kvar doser från den tid Skånesemin
hade egna tjurar så har vi fått upphöra med priset ” Bästa tjur”
då det inte längre finns kvar några kandidater. Detta pris har vi
nu ersatt med ett nytt pris - ”Bästa besättning NTM” ett pris
för varje mjölkras.
Kor som har far och morfar med stamboksförda semintjurar
kommer med i beräkningen i besättningens NTM genomsnitt.
Detta år tilldelades priset för
högsta genomsnittliga NTM
Carl-Gustav Jönsson, Stanstorp,
Eslöv vad gäller Holstein och
DaHa Gummarp AB, Löberöd
vad gäller SRB. Grattis! Det finns
mer information om detta pris på
sidan 6 i årsredovisningen. Där
finns också de fem bästa
besättningarna inom respektive
ras listade.
Skånesemins vd Martin Olsson och
pristagaren av NTM, Harriett Torgander,
på Daha Gummarp AB
Ny auktoriserad revisor tillsattes
Kenneth Walter meddelade under hösten att han avböjde
fortsatt engagemang som auktoriserad revisor för Skånesemin
då han avser att gå i pension. Vi tackar Kenneth Walter för
väldigt många år i detta uppdrag!
Stämman utsåg Sven Isaksson (Grant Thornton) som
auktoriserad revisor och Per Tillström som revisorsuppleant. Vi
hälsar Sven Isaksson och Per Tillström varmt välkomna till
Skånesemin!
Inställd kurs! Att avliva djur på gården 14 april
Vi har tidigare annonserat ut denna kursdag som vi av praktiska skäl blir
tvungna att ställa in. Vi hoppas att vi kan erbjuda den till hösten istället. För
mer information ring Cecilia Danielsson 0415-195 31
Vall- och betesfältvandringar
I april kommer vi att ha fyra olika fältvandringar. Vi kommer att diskutera hur
grovfoderanalyser, gödselanalyser och markkartering kan vara till hjälp vid
skapandet av gårdens gödslingsstrategi. Vi tittar på val av fröblandningar och
på teknik som underlättar för betesdrift. Det kommer att finnas gott om tid för
frågor och diskussioner och vi avslutar varje träff med korvgrillning.
•
•
•
•
Torsdag 23 april. Ekologisk mjölkgård; Vi träffas hos Stefan Andersson,
Vollsjö. Kl. 10.00 – ca 13.30.
Tisdag 28 april. Samling kl. 18.30 hos Bröderna Göransson, Nyhems gård
i Kvidinge.
Onsdag 29 april. Vi träffas hos Paul Petersson, Påarp, Båstad. Kl. 10.00 –
ca 13.30.
Torsdag 7 maj. Vi träffas hos JoJ Lantbruks HB, Bussjö, Ystad. Kl. 10.00 –
ca 13.30.
För mer information ring: Maria Wahlquist 0415-19 528
Välkomna!
Aktiviteterna är delfinansierade med
EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.
Skånesemin ek för • Råby 2003 • 242 92 Hörby
Tel 0415-195 00
www.skanesemin.se
Ansvarig utgivare: Martin Olsson
MILA 2015
Även detta år blev en stor succé för
familjen Sjöland i V Vedåkra Hörby och de
tog de flesta tunga titlarna. Årets Grand
Champion och även Supreme Champion
blev 1109 Daphne (Atwood-Roy). En 2:a kalvare som hade det mesta
som domaren Nico Bones önskade sig. ”På Landet”s prischeck på
10 000:- sitter säkert bra och med en extra god måltid för Daphne när
hon kom hem.
Grand Champion på SRB 372 Cilla (R Facet-O Brolin). En 1:a kalvare
som tilltalade domaren. Ägare Anders Tuvesson Skottet Magnarp
Vittsjö. Anders uttryckte sin uppskattning att äga Skånes vackraste SRB
ko.
Resultat ifrån MILA 2015 där Nico Bones Holland var dagens domare.
Här är de 3 bästa i varje klass.
I nästa medlemsinformation kommer vi att lägga in fler resultat
(showmanship) och bilder.
SRB
1:a kalvare
Far
Mf
372 Cilla
1041 Krona
R Facet
Oblique
O Brolin
Nolan
712 Betti
R Facet
A Linné
Ägare
Anders Tuvesson, Vittsjö
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Birger och Anne Johnsson,
Braås
Kor 2:a kalvare Far
1109 Daphne
970 Story
Atwood
Shottle
Mf
Roy
Goldwyn
2479 Wilma
Atwood
Lystel S
109 Daphne
Atwood
Mf
Roy
Ägare
JB Holstein, Hörby
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Stäme Lantbruk AB,
Laholm
Ägare
JB Holstein, Hörby
1190Tora
Fever
Minister
JB Holstein, Hörby
Kor 3:e kalvare Far
Mf
Roy
Finest
Sinatra
Ägare
JB Holstein, Hörby
JB Holstein, Hörby
Stäme Holstein AB,
Laholm
Kor 4:e kalvare och äldre
703 Tina
Drake
Far
Merchant
923 Donna K
1846 Hassa
Affirmed
Final Cut
Merchant
Cult
Mf
Ägare
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
JB Holstein, Hörby
Bonte-Ko Holstein Sösdala
Interm. Champion Far
Reserv
1018 Gerd
1002 Tora
2121 Sassy
Mickey
Baxter
Goldwyn
Senior Champion
1018 Gerd
Mickey
Roy
JB Holstein, Hörby
1002 Tora
Baxter
Finest
JB Holstein, Hörby
703 Tina
Drake
Merchant
Anna o Anders Carlsson
1109 Daphne
Atwood
Roy
JB Holstein, Hörby
1018 Gerd
Mickey
Roy
JB Holstein, Hörby
1190 Tora
Fever
Minister
JB Holstein, Hörby
Reserv
Juver Champion
Grand Champion
Reserv
H onorable Mention
Anders och Jesper Tuvesson med Grand Champion SRB 372 Cilla
2:a kalvare
377 Ikea
Far
R David
Mf
Jerry
154 Bläsa
Kilowatt
Bläsinge
HOLSTEIN
Kvigor 6-12 mån Far
461 Svega
Glauco
1243 Hilda
Seaver
Mf
Lauthority
Shottle
430 Bea
Roy
Aftershock
Kvigor 12-16 mån Far
1288 Gerd
Gold Chip
1224 Daga
Atwood
Mf
Roy
Shottle
1377 Alma
Gold Chip
Prince
Kvigor 16 mån
1164 Story
Far
Time
Mf
Shottle
1257 Sanna
1183 Daga
Sanchez
Lavangaurd
Atwood
Gibson
Junior Champion Far
1164 Story
Reserv
461 Svega
Time
Mf
Shottle
Glauco
Ägare
Magnus Olofsson,
Lönsboda
Jima Lantbruk AB, Hörby
Ägare
Bonte-Ko Holstein Sösdala
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Bonte-Ko Holstein Sösdala
Ägare
JB Holstein, Hörby
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Renée o Tord Persson,
Vollsjö
Ägare
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
JB Holstein, Hörby
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Ägare
Anna o Anders Carlsson,
Getinge
Lauthority
Bonte-Ko Holstein
Kor 1:a kalvare Far
1190 Tora
259 Blacki
Fever
Lauthority
Mf
Minister
September
2562 Ronda
Atlantic
Roy
Ägare
JB Holstein, Hörby
Annemiek Hogendoorn,
Sösdala
Stäme Lantbruk AB,
Laholm
Amanda Sjöland med Grand Champion holstein 1109 Daphne
Uppdatera din Heatime Classic till Heatime HR
Brunstövervakning med succé
Långdistans- och idisslingstranspondrar
HealthyCow 24, Webportal, Mobilapp & PC
program
Healthy Cow 24, alarm
Hälsorapporter
Historik
Kokort
Indelning i grupper
Automatisk backup av data
Och mycket mer under utveckling…
Heatime
Classic
Ja
Heatime
HR
Ja (Fler
möjligheter)
Ja
Ja
Ja (60 dgr)
Ja
Ja
Ja (1 år)
Ja
Ja
Ja
Ja
För mer information och prisuppgifter kontakta Skånesemins
Lena Lundgren, 0415-19 547 [email protected]
Ovanstående erbjudande gäller t o m 2015-06-30
Lagerlista 2015-03-01
Skånesemin
Kod
6302
3238
Tjur
Oak
Cobra
F/MF
Kod
3323
3419
3423
3703
3704
Tjur
Mascalese
Kod
3147
3309
3430
3449
3456
3457
3484
3509
3519
5057
5062
8982
8986
Tjur
VH Grafit
VH Miracle
VH Barkley
VH Odense
Laredo
VH Merit
VH Clement
VH Montee
VH Marco
VH Gant
VH Beta
Sprite
VH Stanley
Min
112
114
NTM
F/MF
Min
NTM
Bolton/O-Man
Goldwyn/Durham
Mr Burns/Mr Sam
Mogul/Mosaic
Mogul/Man-Oman
115
100
106
115
124
14
10
9
27
33
F/MF
Goldwyn/O-Man
Massey/Roumare
Bookem/Gibor
VH Opell/D Banker
Levl/Man-O-Man
VH Meno/D Onside
Min
127
108
112
122
112
114
110
114
120
134
109
111
114
NTM
Min
116
116
123
115
109
123
118
118
109
119
NTM
O-Man/Lukas
Russel/O-Man
11
20
Semenzoo (Italien)
Golden Dreams
Pitbull-RF
Tagmos
Uppstairs
Viking Genetics
CM/Juwel
VS Mandel/VS Bismark
Massey/Snowman
VH Gejser/D Limbo
VH Bynke/VH Service
Sterngold/Rakuuna
Sterngold/O-Man
28
19
23
32G
26G
31G
28G
31G
31
36G
37G
33G
29G
Pris
100
170
Kat
Fri
Fri
Pris
275
220
220
210
240
Kat
Bes
Bes
Bes
Fri
Fri
Pris
220
220
190
190
180
190
220
230
190
230
230
190
190
Kat
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Pris
180
180
190
190
190
230
230
190
230
230
Kat
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Viking Genetics SRB
Kod
6025
6054
6061
6301
6689
6807
6853
9574
9651
9663
Tjur
Cigar
VR Rankin
VR Babylon
VR Uudin
VR Falcon
VR Vimpula
VR Visio
VR Viro
VR Fair
VR Wand
Könssorterad SRB
F/MF
Cirkel/R Alfa
Record/R Facet
Buckarby/ S Adam
Ullimulli/Oopium
R Facet/Orraryd
S Valpas/Peterslund
S Valpas/Record
Valpas/Gunnartor
VR Freak/V Föske
Womtorp/Gunnarto
21
24G
29G
27
26
30G
23G
25G
30
33
1091
6060
6301
6853
Facet
VR Crone
VR Uudin
VR Visio
Jerry/Vättergård
VR Cigarr/R Facet
Ullimulli/Ooppium
S Valpas/Record
97
115
115
118
Kod
7157
7263
Tjur
Savard
Spectrum
F/MF
Brad/Storm
FBI/Talent
Min
80
93
NTM
Kod
7374
Tjur
Fageno-Red
F/MF
Min
123
NTM
Kod
3405
Tjur
Defender
Min
F/MF
Debonair-Red/September
NTM
Kanada Semex
10
29G
27G
23G
-11
-9
LG Husdjur Tyskland
RiverlandFidj/Fiction
32G
KI de Toekomst Holland
350
350
350
420
Bes
Bes
Bes
Bes
Pris
275
290
Kat
Bes
Bes
Pris
245
Kat
Bes
Pris
125
Kat
Fri
World Wide Sires (USA)
Kod
2502
3231
3257
3332
3397
3465
3474
3479
3571
3619
Tjur
Alexander
Gold Chip
Braxton
McCutchen
Airlift
Overbay
Gulf
Reflector
Miles
Rodgers
F/MF
Stormatic/Patron
Goldwyn/Shottle
Shottle/Durham
Bookem/Shottle
Atwood/Shottle
Kod
3233
Tjur
Danillo
F/MF
Goldwyn/O-Man
Min
109
Kod
7046
7159
Tjur
Toystory
Massey
F/MF
BW Marshall/Patron
Mascol/Brett
Min
103
115
NTM
Kod
2589
3103
3231
3332
3364
3396
3397
3419
3571
7294
Tjur
Time
Atwood
Gold Chip
McCutchen
VH Gavin
VH Oneal P
Airlift
Golden Dream
Miles
Prince-R
F/MF
Mac/Shottle
Goldwyn/Durham
Goldwyn/Shottle
Bookem/Shottle
VH Grafti/D Onside
VH Ove P/Stäme
Atwood/Shottle
Goldwyn/Durham
Robust Socr/Shot Al
Destry/Toystory
Min
91
106
92
109
123
121
107
100
128
301
NTM
Tape/Planet
Bolton/Shottle
Mogul/Super
Robust/Socr/Shot Al
Lithium/Russel Mac
Genes Diffussion (Frankrike)
NTM
-6
9G
-14
16
2G
34G
11G
35
23G
36G
NTM
8
Swed ABC Genetics Cri Sweden (USA)
0
20
Könssorterad sperma
14G
1
9
16
27G
23
2G
10
23G
Pris
200
300
200
260
225
220
200
275
225
225
Kat
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Fri
Bes
Fri
Fri
Fri
Pris
250
Kat
Bes
Pris
230
270
Kat
Bes
Bes
Pris
250
450
490
430
290
290
350
360
375
360
Kat
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Bes
Fri =Beställning i samband med brunstanmälan
Bes= Kan endast beställas via spermalaboratoriet
Ink= Är under inkommande
NTM= Nordiskt TOTAL MERIT
Månadens köttrasförslag
Tjur
F/MF
Fvikt
F-vikt
direkt
Kalv
direkt
Pris
ANG 7713 VC Nibbe
Hi Damond Greenstone/Grand
Island Elmo
41
88
110
160
BLD 7506 Ricky
CHA 7238 VB Dennis
Hjelleskate/Fallou
ACC Hercules 31R/Truls av
Höganäs
Rambo H av Brunared P/Nick
Boise Bilbo/Macharov
Urville/Solid av Uggetorp
Champion av Åbuen/Villiam
av Stegatorp
45
88
0
160
40
106
87
150
43
34
43
90
102
105
110
0
100
155
160
155
51
87
118
155
HER 7133 FUN
HIG 8003 Markus
LIM 7324 VB Gösta
SIM 7620 Impuls
Beställning av doser:
0415-19 538 - Fax 0415-19 476 - www.skanesemin.se
Rabatt till medlemmar med eget kärl:
Avkommebedömd sperma:
Mila 2015, fler bilder, text och resultat kommer i nästa medlemsinformation.
Min
100
92
98
109
107
120
105
116
128
120
25-49 doser 5%
från 50 doser 10%
Ny facebooksida!
Intresserad ring Lena
Lundgren 0415-19 547
Omläggning till ekologisk mjölk- och köttproduktion
Funderar du på att lägga om till ekologisk produktion? Denna rådgivning inriktar sig på djurfrågor och
ger underlag till beslut för omläggning till ekologisk mjölk- och köttproduktion.
Skånemejerier AB och Skånemejerier ek för erbjuder förnärvarande tillägg på mjölken under karenstiden
vid övergång från konventionell mjölkproduktion till ekologisk mjölkproduktion. Under karenstiden för
växtodling fram till djurkarensen börjar innebär det 30 öre per kg mjölk i tillägg (max 18 månader) och
under djurkarensen innebär det att man erhåller ekotillägget på mjölken (max 6 månader).
Är du intresserad omläggningsanalys - kontakta Mia Davidsson 0415-19 515
Fråga kon
En systematisk och objektiv
bedömning av dina djur som
ger dig en helhetsbild av
djurvälfärden i din besättning.
Är du intresserad kontakta
Anna Ericsson 0415-19 516
eller
Cecilia Danielsson 0415-19 531
Hjälp med rengöring av kvävekärl
Med tiden blir kvävekärlen smutsiga både på insida och utsida.
Utsidan är inte så svår att rengöra men insidan är lite besvärligare.
Vi kommer gärna ut och rengör era kvävekärl på insidan. Det
innebär att vi tar med extra kärl som vi använder för era doser
under tiden som vi rengör ert kärl på insidan.
Hör av er till oss på
0415-195 95
Foto på livet som bonde!
Vi tar gärna emot foto från Er. Foto som visar vardagliga
situationerna och som ger en bild av vardagslivet som bonde.
Maila dem till [email protected] eller
[email protected] .
Tack på förhand!
PS. När ni skickar in bilder till oss så ger ni också oss rätten att
publicera dessa bilder på hemsida och i annan information. DS
Nybyggare
blomma!
Vi har besökt och lämnat
blommor till följande:
Kerstin Höckert, Klippan
Maria o Niklas Persson,
Grantinge
Lycka till!
Greppa Näringen
Vi fortsätter att arbeta med Greppa Näringen som är ett
rådgivningsprojekt som sponsras av staten och EU. Härigenom
utför vi följande rådgivningsmoduler under våren; grovfoderodling,
klimatkollen, växtnäringsbalans, kontroll av foderstat till mjölkkor,
endagars utfodringskontroll och betesstrategi.
Kontakta någon av rådgivarna!
Ny hemsida! www.skanesemin.se Gör ett besök. Prova beställningssidorna!