Vinterutskick 2015 - Fysioterapeuterna

Vinterutskick 2015
Styrelsens sida
Nya medlemmar till styrelsen sökes
Kursdagar i Pulmonell Arteriell Hypertension PAH
Temadag om forskning och utveckling inom intensivvård
Stipendierapporter:
- Temadag om forskning och utveckling inom cirkulationsområdet
* ERS (European Respiratory Society) årliga kongress i München
- European Society of Cardiology Congress I Barcelona 30/8-3/9
- 2014 års IVA dagar 7-8 april, Södersjukhuset
- Rapport från International Early Mobilization Network,
2nd European Conference on Weaning &
Rehabilitation in Critically Ill Patients
Artkeltips
Benefits of combined aerobic/resistance/inspiratory training in patients with chronic heart failure.
A complete exercise model? A prospective randomised study
Vinterutskick 2015
Styrelsens sida
HEJ!
Först är det två stora GRATTIS som delas ut: Ett stort GRATTIS till kollega och vår kära
styrelseledamot Maria Sehlin som disputerade 7 november. Hurra Hurra!! Jag blir alldeles
varm i hjärtat och så stolt över att ha kollegor som gör denna stora bedrift. Beundransvärt, alla
dessa timmar av slit. Marias avhandling har titeln: Motståndsandning med PEP och CPAP.
Effekter på respiratoriska parametrar.
Nästa stora GRATTIS är till kollega och styrelseledamot Monika Fagevik Olsén som nu är
professor! Det är stort! En helt makalös prestation!
Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna och kunnat ladda batterierna. Vi
går nu mot ljusare tider och har ett nytt händelserikt 2015 framför oss.
Jag hoppas att du har sett sektionens nya logga. Det är premiärvisning av den i det här
utskicket. Visst är den fin?! I samband med namnbytet av Förbundet så behövde vi ändra
loggan och passade då på att göra en helt ny.
Sektionen har sedan många år tillbaka, tack vare sin goda ekonomi, möjlighet att dela ut
stipendium till er medlemmar, en gång på hösten och en gång på våren. I september var det
två kollegor som erhöll medel. Karin Nordström fick för att gå på GUCHdagar i Jönköping och
Sara Lundell för att gå på kurs i lungrehabilitering arrangerad av ERS.
1 februari är sista dagen att skicka in ansökan till vårens stipendium. Mer information samt
blankett finns på hemsidan. Viktigt är att noggrant läsa hur att fylla i sin ansökan, ofullständig
eller felaktigt ifylld, förkastas. Under detta år händer det massor, WCPT i Singapore,
Fysioterapidagarna i Stockholm, Europaprevent i Lissabon för att nämna en del av allt
spännande. Funderar du på att delta, eller att bara få möjlighet att nätverka med andra
kollegor och ta del av det senaste inom ditt område. Passa på att skicka in en ansökan. Du
kan ju även söka medel för studiebesök eller kurs här på hemmaplan. Har du erhållit medel
så är du skyldig att skicka in en skriftlig rapport, senast tre månader efter. Rapporten hamnar
sen i utskicket och på så sätt sprids din inhämtade kunskap vidare till övriga medlemmar.
Tack alla ni medlemmar som skickar mail med frågor om exempelvis vår kursverksamhet. Så
glad åt engagerade medlemmar! Fortsätt att skriv, ramlar ni över en intressant artikel som ni
vill dela med er av, skicka den till oss, eller tipsa om en spännande konferens du har läst/hört
om. Mycket händer och vi vill gärna ha din hjälp att fylla på i vårat kalendarium på hemsidan.
I år kommer vi i sektionen att anordna en del olika aktiviteter. Vi planerar för en forskardag
för kollegor inom IVA, som redan är engagerade i forskningsprojekt eller är intresserad av
utvecklingsarbete och kanske står i startgroparna för ett projekt. Det här blir första gången
inom IVA, forskardagar har vi sedan några år tillbaka inom respiration och hjärta/kärl och de
har varit mycket uppskattade. Få möjlighet att träffa likasinnande och få inspiration. Du hittar
datum för dagen på hemsidan så fort det är spikat. Det kommer även under våren att bli en
tvådagars PAHkurs. Denna kurs har ju gått tidigare vid ett par tillfällen. Vi planerar även att ha
en del aktiviteter under Fysioterapidagarna i oktober.
En del av er har efterfrågat andningskurser och vi är medvetna om behovet. Nu i höst var det
en PEPdag här i Göteborg. Trycket på dagen var stort och alla som ville gå fick tyvärr inte
plats. Vi anordnade ju även under förra året, 2013, temaeftermiddagar om IMT och vi har fått
förfrågan om dessa kommer att upprepas. Många planer har vi, så håll utkik på hemsidan, så
fort kurs med innehåll och datum är bestämt, så hittar du informationen där.
Ta hand om er därute och jag önskar er alla ett riktigt gott 2015!
Linda Moberg
sektionsordförande
2
Vinterutskick 2015
Kursdagar i Pulmonell Arteriell
Hypertension, PAH i Linköping två
av de första dagarna i v 12 2015
Sökes: nya medlemmar till styrelsen
Är du intresserad av styrelsearbete och vill
vara med och påverka för våra medlemmar?
Sektionen för Andning och Cirkulation
planerar att hålla en tvådagars utbildning
om PAH och träning för dessa patienter.
Alla detaljer är inte på plats men vi kommer att utgå från PAH akademin, och för
den fysioterapeutiska delen svarar Åsa
Cider och Lotta Jansson.
Sektionen behöver nya medlemmar i styrelsen och valberedning.
Styrelsearbetet är roligt och otroligt givande och vi i styrelsen är spridda över
Sverige, från Umeå i norr till Helsingborg i
söder.
Vi har ett bra samarbete genom regelbundna telefonmöten, mailande samt två fysiska
möten varje år. Varje styrelsemedlem har
huvudansvar för ett arbetsområde.
Kurskostnaden är 2.000 kr för sektionens
medlemmar och 3.000 kr för icke medlemmar.
Så snart alla detaljer är färdiga kommer vi
att lägga upp information på vår hemsida.
Om du är intresserad kan du höra av dig
till [email protected] så kan jag
skicka information direkt till dig när programmet är klart.
Blir du sugen på att veta mer?
Hör då av dig till mig, Linda,
[email protected]
Temadag om intensivvård
Under tidig höst 2015 kommer vi att anordna sektionens första träff för dem som
planerar eller håller på med forsknings- och/eller utvecklingsarbete inom fältet
intensivvård. Temadagen kommer att hållas i Fysioterapeuternas konferenslokal,
Vasagatan 48 i Stockholm.
Dagens syfte är att bygga nätverk och starta samverkan mellan er som håller på eller vill
starta upp med forsknings -och /eller utvecklingsarbete. Deltagarna förväntas presentera
sina pågående eller planerade projekt och vara aktiva under dagen.
Dagen kommer ledas av nydisputerade Maria Sehlin, specialistsjukgymnast inom
intensivvård från Umeå och doktorand Anneli Thelandersson, specialistsjukgymnast
inom intensivvård från Göteborg.
Mer information kommer på hemsidan framöver.
3
Vinterutskick 2015
Stipendierapport: Temadag om forskning och utveckling
inom cirkulationsområdet, Stockholm 141113
Jag var en av deltagarna i denna intressanta dag.
Övriga deltagare kom från Lund, Västervik, Vänersborg, Linköping, Helsingborg och Göteborg.
sektion, permanent förmaksflimmer och GUCH.
Verkligen mycket intressant och spännande på
gång. Roligt att så många kollegor runt om i landet forskar och för kunskapen och utvecklingen
framåt!
Inledningsvis presenterade vi oss själva och pågående eller planerade projekt. Vi diskuterade även
hur sekundärpreventionen avseende träning ser
ut på våra olika arbetsplatser. Det varierade en hel
del bland annat avseende antal erbjudna träningstillfällen, hur stor andel av patienterna som deltar
i träningsprogram, vilka som erbjuds att delta och
vilken typ av tester och uppföljning som görs.
Vi fick tips på var det går att söka medel för forskning, tex Riksförbundet Hjärt-lung och lokala
FoU-råd samt lite hintar om vad vi behöver forska
mer om, som träning vid PAH, efter olika typer av
klaffoperationer och vid arytmier. Det finns kvar
att göra...
Under eftermiddagen berättade Maria Bäck om
kvalitativa studier och hur de kan utformas och
analyseras och deras relevans inom vårt område.
Hon informerade också om flera forskningsprojekt (kvalitativa och kvantitativa) som hon är
inblandad i. Studierna gäller kranskärlssjuka och
berör bland annat rörelserädsla och uppfattningar
om fysisk träning.
Allra sist på dagen informerade Åsa mer om de
kommande sjukgymnast/fysioterapeut-variablerna till SEPHIA. Dessa ska börja testas av pilotsjukhus under 2015.
Allt som allt en mycket givande och inspirerande
dag!
Tycker Christel Löfstedt, sjukgymnast Hjärtavdelningen och mottagning/rehab på Skånes Universitetssjukvård i Malmö.
Åsa Cider talade om kvantitativa metoder och
berättade om ett flertal pågående studier rörande
patienter med diagnoser som hjärtsvikt, aortadis-
4
Vinterutskick 2015
Stipendierapport: ERS (European Respiratory Society)
årliga kongress i München.
Först vill jag passa på och tacka för att jag genom
stipendium fått möjlighet att delta vid ERS
(European Respiratory Society) årliga kongress i
München.
• En minskning av fysisk aktivitetsnivå leder till
ökad mortalitet, både för patienter med KOL
och personer utan KOL.
• Att öka aktivitetsnivån ger positiva effekter
för personer utan KOL, men inte för KOLpatienter.
Innan jag går in på den vetenskapliga biten
vill jag bara nämna att jag deltog vid ERS
sjukgymnastgrupps gemensamma middag. Där
hamnade jag vid ett bord med fysioterapeuter
från Turkiet. Det var väldigt intressant att
utbyta erfarenheter, vi hade inte riktigt samma
intresseområden inom fysioterapi men kunde
ändå diskutera kring forskning, utbildning och
patienter. En aspekt som skiljer sig mellan Turkiet
och Sverige är att det verkar mycket vanligare att
forska/doktorera tidigt i karriären där. En annan
skillnad är att fysioterapeuter i Turkiet tydligen
tjänar relativt bra.
• 4-metre gait speed (4MGS) är ett enkelt
och reliabelt test som kan användas i skilda
”arenor”. Testet kan användas för att förutsäga
återinskrivning efter KOL-exacerbationer.
Jag hade förmånen att träffa ett par fysioterapeuter
från Australien, båda verksamma inom samma
forskningsområde som jag. De hade intressanta
och välgjorda presentationer som gav en del idéer
och även stärkte mig i att min egen forskning är
relevant. Med en av dem diskuterade jag design
och utvärderingsmetoder, vi nämnde också
möjligheten att i framtiden genomföra någon
gemensam studie, vilket känns väldigt spännande.
Det fanns ett flertal intressanta sessioner som jag
besökte, tyvärr var jag ibland tvungen att välja
bort något som egentligen skulle varit intressant,
men så är det ju ofta på stora kongresser med
många parallella sessioner.
Min egen posterpresentation gick bra, trots att
placeringen var längs ned i ett hörn av den stora
salen så cirkulerade det en del folk där och jag
fick tillfälle att svara på frågor och förklara den
forskning jag presenterade. Det kändes positivt
och givande, fick även en del idéer för kommande
studier.
Några korta konklusioner värda att notera:
• Minimal Important Difference för 6MWT hos
patienter med lungcancer föreslås vara mellan
22 och 42 meter, eller en förändring med 9,5 %.
/Marcus Jonsson
[email protected]
• Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS)
ger minskad gångsträcka och försämrad
lungfunktion på kort sikt.
• Det verkar som att operation för spontan
pneumothorax i många fall är onödigt, många
läker spontant.
5
Vinterutskick 2015
Stipendierapport: European Society of Cardiology
Congress I Barcelona 30/8-3/9
Till att börja med vill jag tacka för bidraget från
andning- och cirkulationssektionen som gjorde
det möjligt att delta i European Society of Cardiology Congress i Barcelona den 30/8-3/9. ESC är
verkligen en imponerande kongress med ca 30.000
delgater från världens alla hörn och ett gediget
program för många olika yrkeskategorier. Då
medfödda hjärtfel, fysisk aktivitet och träning är
mitt forskningsområde hade jag många sessioner
inom det området inprickade i mitt program.
der som än så länge utförs i väldigt liten skala och
som inte är relaterat till just sjukgymnastik. Som
tex den klaffbevarande formgjutna ”stödstrumpa”
som man virar runt aorta aneurysmet hos Marfanpatienter i stället för en graftoperation.
Dag tre var det åter posterpresentation och denna
dag kom vår tilldelade diskussant. Vår rubrik var
”Adults with complex congenital heart disease
have impaired muscle function and lower confidence in performing exercise training compared
to healthy age and gender matched controls”. Det
var även fler andra intresserade som kom fram
för att diskutera. Den session som gav mest intryck denna dag var den om träning vid hjärtsvikt.
Det är häftigt att se att vårt arbetsredskap träning har fått sådant genomslag att den numera är
helt självklar. Resultaten från SMARTEX studien
presenterades där man jämfört högintensiv intervallträning, intervallträning på moderat nivå och
kontinuerlig träning.
Resultaten visade att det inte var någon dramatisk skillnad mellan den högintensiva intervall
träningen och intervallträning på moderat nivå.
Men man hade även sett att de som skulle träna
på moderat nivå hade överskridit sin ”intensitetsgräns” under träningen vilket kunde vara en
förklaring till att de två metoderna inte skiljde sig
åt så tydligt som man trott. Det är dock tydligt att
intervallträning är mer effektivt jmf med kontinuerlig träning. Håll utkik efter artikeln när den
publiceras.
Innovationer inom träning och rehabilitering var
den programpunkt som lämnade mest intryck
den första dagen. Där presenterades bland annat
resultat från Japan som visade att stretchövningar
utförda dagligen under en fyra veckors period
förbättrade endotelfunktionen hos en grupp fysisk
inaktiva hjärtsviktspatienter med ICD. Den kulturella skillnaden blev tydlig när de visade vilka övningar som genomförts. Jag tror det är få svenska
hjärtsviktspatienter som klarar av det aktuella
programmet. Under samma session redovisades
en grekisk studie där man använt lågfrekvent elektrisk stimulering (TENS) för att få till muskelkontraktioner hos fysiskt inaktiva hjärtsviktspatienter.
Deras resultat visade bla på ökad muskel massa
i de stimulerade musklerna. De motiverade att
metoden var lämplig för patienter som inte ville/
kunde träna. Frågan är bara om hur väl de tolererade den elektriska stimuleringen och om de inte
hade kunnat uppnå samma resultat med lätt aktiv
muskelaktivering.
Dag två var det dags för vår första posterpresentation med rubriken ”Adults with congenital heart
disease have lower physical activity level compared to healthy age and gender matched controls”.
De sessioner som lämnade störst intryck dag 4 var
en interaktiv session om idrottshjärtat och plötslig
död. Jag tog även tillfället i akt att delta vid den
live demonstration av anatomi inom medfödda
hjärtfel som erbjöds. Det är helt klart ngt annat att
se det anomala hjärtat 3D och med de operations
metoder som använts. Det var många pusselbitar
som föll på plats. Det var långa dagar där jag lämnade hotellet vid sju på morgonen och återvände
tolv timmar senare fullmatad med intryck. Fylld
av intryck, som kommer att ta en tid att smälta,
och nyvunnen energi begav jag hemåt mot kallare
breddgrader. Tack än en gång för bidraget som
gjorde denna häftiga resa möjlig.
Den person som tilldelats att gå runt och diskutera
bla vår poster dök av okänd anledning inte upp
men andra intresserade stannade till för att fråga
upp. Det är stimulerande att träffa andra som är
insatta inom området medfödda hjärtfel men som
har en annan forskningsfråga som sitt ämne.
Denna dag var det även intressanta sessioner om
träningens positiva men även negativa effekter på
hjärtat däribland förekomsten av förmaksflimmer
hos elitidrottare, träning med ICD. Intressant med
att delta på en kongress som denna är att man får
och tar sig möjlighet att få en glimt av nya meto-
Camilla Sandberg
Leg sjukgymnast, MSc, doktorand, Umeå
6
Vinterutskick 2015
Stipendierapport: 2014 års IVA dagar 7-8 april,
Södersjukhuset
Jag vill rikta ett stort tack till Sektionen för
Andning och Cirkulation vars stipendium gav
mig möjlighet att närvara på 2014 års IVA dagar
som hölls på Södersjukhuset i Stockholm den
7-8 april. Två fantastiska dagar med mycket bra
föreläsningar och möjlighet att träffa IVA kolleger
från hela landet. IVA dagarna är den stora årliga
”happeningen” för alla oss som arbetar som
sjukgymnaster inom intensivvården. Två dagar då
vi får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter,
men även lyssna till intressanta föreläsningar inom
vårt område, delta i gruppdiskussioner och lära
oss mycket nytt.
personer som fått hjärtstopp. På kvällen träffades
de flesta av deltagarna på asiatisk buffétrestaurang
där vi fick extra tid att bekanta oss mer med nya
kolleger och återuppta bekantskapen med kolleger
vi träffat på tidigare IVA dagar.
Dag två inleddes med en timmes föreläsning
om andningsfysiologi ett ämne som alltid är lika
intressant och som man aldrig blir fullärd inom,
det finns alltid intressanta diskussioner när det
gäller andning och fysiologi. Vi fick även lyssna
till två kolleger som deltagit i The 1st European
Conference on Weaning & Rehabilitation in
Critically ill Patients. En konferens som lät
otroligt spännande och som är tänkt att bli
årligt förekommande. Dagen avslutades med
en föreläsning om TBE också den mycket
givande. För övrigt hann vi även med en del
gruppdiskussioner och även bestämma vilka som
skall anordna nästa års IVA dagar, vilket blir i
Linköping.
Första dagen började med registrering, frukost
och mingel bland inbjudna utställare. Därefter en
timmes föreläsning om VAP (ventilator associerad
pneumoni) en vanligt förekommande diagnos
hos IVA patienten. Timmen innan lunch fick vi
lyssna till våra duktiga kolleger från barn IVA på
Karolinska som pratade om andningsgymnastik
för små barn och de utmaningar som de möter i
sin vardag. Lunchen båda dagar intogs i sjukhusets
matsal. Övriga punkter denna dag handlade om
tidig mobilisering – ett för övriga världen ganska
nytt begrepp i samband med IVA vård men som
vi i Sverige faktiskt är mycket duktiga på och har
varit sedan lång tid tillbaka. Vi fick också lyssna
på en föreläsning av sjukgymnast, arbetsterapeut,
sjuksköterska och läkare om handhavandet av
Sammanfattningsvis två mycket intressanta och
givande dagar i Stockholm som möjliggjordes
med medel från Sektionen för Andning och
Cirkulation. TACK!!!
Anneli Thelandersson
Specialistsjukgymnast,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
7
Vinterutskick 2015
Rapport från International Early Mobilization Network,
2nd European Conference on Weaning & Rehabilitation in
Critically Ill Patients
20% vid svikt av>två organ och 26%>fyra organ.
Gällande delirium visar studier att 20-80% av våra
IVA-patienter drabbas. En procent av dessa är de
hyperaktiva, agiterade, medans 44% är hypoaktiva, trötta, ouppmärksamma, och 55% är en mix
av båda. Risken för delirium ökar vid längre tids
mekanisk ventiltation, längre IVA-vårdtid och ger
en högre IVAkostnad samt är oberoende av andra
faktorer associerat med ökad dödlighet.
Efter denna första session var det en snabb fikapaus med båda söta kakor och små matpajer med
både spenat och annat som tilltugg innan det var
dags för workshops. Vi var knappt 50 personer
som deltog på konferensen och på workshops var
vi indelade i två grupper där alla var med på alla
workshops, bra att man slapp att välja och riskera
missa något. Det mest spännande och innovativa
från workshop om delirium föreläste A Luetz om,
hur man i Tyskland har designat ett IVA-rum med
syfte att minimera risken för delirium. Högteknologiskt med bla. ett tak som visade himmel, allt
från moln till stjärnor och genom detta kunde
man då styra/reglera melatoninhalten i kroppen. Kostnaden för detta? Lite oklart, lät väldigt
dyrt…..
7-8 november hade jag förmånen att få vara på
ovanstående IVA-konferens i Aten. Konferensen
vänder sig till alla professioner inom IVA och
skulle, enligt utsänt material/information, äga rum
på ”Themis Kanellopoulos” Auditorium, ”Demokritos” National Center for Scientific Research
och för att komma dit så skulle man åka buss från
Nomismatokopio Metro Station antingen 7.30 eller 8.00.
Morgonen började tidigt, för att hinna få i mig lite
utav den mumsiga grekiska hotellfrukosten innan
jag promenerade iväg till metron. Jag lyckades
hoppa av på rätt hållplats, som väl är så är det ett
ypperligt välfungerande metrosystem i Aten, rent
och fräscht där man ropar ut alla hållplatser både
på grekiska och på engelska. Jag trodde att jag sen
skulle åka någon form av lokalbuss, men då jag
kom upp från metron kom det en man emot mig
som undrade om jag skulle till konferensen. Han
visade mig till bussen som avgick 7.45. Det här
med tider visade sig sedan var något som svävade
ganska rejält under dessa två dagar…………
Konferensen skulle enligt programmet börja kl 9
så jag trodde att bussturen skulle ta en stund, men
inte, efter knappt 10 minuter var vi framme. Efter
registreringen gick jag runt och kikade på de postrar som hade kommit upp och småpratade med
några personer. Jag tror att klockan hann bli 9.30
innan det började med en övergripande inledning om vad litteraturen visar angående ICUAW,
intensive care unit aquired weakness, och ICU
delirium. D Needham (USA) och N Hart (Storbritannien) var två av huvudtalarna och visade i rask
takt studier angående vikten av tidig mobilisering
men att få patienten mobiliseras så länge de är
mekaniskt ventilerade och att det även kan dröja
innan första sjukgymnastkontakten. Studier visar
även att ”musclewasting” är signifikant större hos
de sjukaste patienter, 7% vid svikt av ett organ,
P Spronk från Nederländerna och T Strom från
Danmark tog upp hur att implementera en förändring, om det nu handlar om att öka graden
av mobilisering eller något annat. Hur gör vi och
hur vill vi göra, varför är detta viktigt och vad är
trösklarna inför denna förändring. Mycket bra
diskussioner, synpunkter på hur vi gör och varför
från auditoriet.
Nästa workshop handlade om NMES där man i
Grekland använder det väldigt mycket och i mitt
tycke använder det tämligen oreflekterat på IVA. R
Gossselink och J Segers från Belgien berättade om
sina studier och menar att man måste identifiera
vilka patienter som är aktuella och kan används
8
Vinterutskick 2015
Fort. Rapport från International Early Mobilization Network,
2 European Conference on Weaning & Rehabilitation in Critically Ill Patients
nd
som ett komplement samt så tidigt som möjligt.
Men vad som är bästa durationen och dosen är
ännu oklart.
till den gemensamma middagen på en restaurang
på Lycabettous kulle. Middagen var jättetrevlig
och diskussionerna fortsatte med vad vi gör och
varför och vilka våra hinder är etc.
Eftermiddagen var även den indelad i workshops,
D Needham inledde med ”Implementing sedation
delirium and rehabilitation: Quality improvement
process to translate research into routine clinical
practise”.
Nästa dag lördag 8/11, var även den försenad…..17 abstracts framfördes, 10 minuter/abstract inklusive frågor….. det var ett snabbt tempo
och huvudet var lite trött efter den långa dagen
innan. Sju av föredragen var från Nederländerna,
allt från att man använder ett gemensamt utvärderingsmått under hela sjukhusvistelsen, DEMMI,
de Morton Mobility Index, till att man har I-PADS
på IVA. Ett föredrag från Israel handlade om hur
att underlätta för urträning ur respirator och
bidraget från Slovenien handlade om hur man
börjar med rehabilitering redan på IVA.
1: Summera evidens, 2: Identifiera lokala hinder
inför implementering, förstå processen och arbetets kontext, 3: mäta/utvärdera (Vi vet inte vad vi
gör förrän vi börjar att mäta) 4: försäkra att ALLA
patienter får interventionen genom implementering av de fyra E Engage, Educate, Exceute, Evaluate…….Needham var en oerhört entusiastisk
person som har tidig mobilisering som sitt mission….
Det bästa med de här dagarna var att få träffa andra som har samma arbetsplats som jag själv, som
tycker IVA är det bästa stället som finns att arbeta
på. Att nätverka, ta del av hur våra arbeten skiljer
sig åt även om patienterna har ungefär samma
problematik. Att få bekräftat att det vi gör hemma
hos oss är bra men även få tips på hur att förbättra.
Jag kan varmt rekommendera dig som jobbar på
IVA att vara med. Det är en europeisk konferens
men det var även deltagare från Japan, Sydafrika
och USA.
Under eftermiddagen fick vi bla ta del av ett
förbättringsprojekt i Nederländerna som gjordes
inom ramen av befintliga medel där syftet var att
öka graden av mobilisering och förhoppningsvis
kunna minska sjukhustid/IVAvårdtid. Man använde sig av ett trafficlight system där grönt var
go och röd var no go och intentionen var att varje
dag ska alla patienter ur sängen om inte……. Mobiliseringsgrad ökade men man kunde inte påvisa
kortare vårdtid. I diskussion efteråt framkom det
hur man på andra ställen försökte få patienterna
mer mobiliserade och hur man peppar patienterna
eller vårdgivarna. I Nederländerna fotar man
patienterna vid mobilisering (efter godkännande
av patient/anhörig), I Korea markeras patienterna
fotsteg som en morot och i USA förekommer det
att personalen får choklad som belöning då de
mobiliserar…..
Nästa gång är i Köpenhamn, i november 2015.
Är du nyfiken på att veta mer om Atenkonferensen, hör av dig!
Linda Moberg
Sahlgrenska Sjukhuset
Göteborg
[email protected]
En Workshop handlade om förekomsten av PTSD,
Post Traumatic Stress Disorder, där studier visar
att 35 % av IVA-patienter har PTSD och 62 % av
dessa fortfarande har symtom två år efter utskrivning från sjukhus. PTSD förekommer även hos
anhöriga samt sekundärt hos vårdgivare.
Klockan var drygt 18 då sista sessionen var över
för dagen och då var det dags att sätta sig i bussen
9
Vinterutskick 2015
Artikel tips
Abstract
Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1967-72.
doi: 10.1016/j.ijcard.2012.05.019. Epub 2012
May 31.
BACKGROUND:
We hypothesised that combined aerobic training
(AT) with resistance training (RT) and inspiratory
muscle training (IMT) could result in additional
benefits over AT alone in patients with chronic
heart failure (CHF).
Benefits of combined aerobic/
resistance/inspiratory training
in patients with chronic heart
failure. A complete exercise
model? A prospective
randomised study.
METHODS:
Twenty-seven patients, age 58 ± 9 years, NYHA II/
III and LVEF 29 ± 7% were randomly assigned to
a 12-week AT (n=14) or a combined AT/RT/IMT
(ARIS) (n=13) exercise program. AT consisted of
bike exercise at 70-80% of max heart rate. ARIS
training consisted of AT with RT of the quadriceps
at 50% of 1 repetition maximum (1RM) and upper
limb exercises using dumbbells of 1-2 kg as well
as IMT at 60% of sustained maximal inspiratory
pressure (SPI(max)). At baseline and after
intervention patients underwent cardiopulmonary
exercise testing, echocardiography, evaluation of
dyspnea, muscle function and quality of life (QoL)
scores.
Laoutaris ID1, Adamopoulos S, Manginas A,
Panagiotakos DB, Kallistratos MS,Doulaptsis
C, Kouloubinis A, Voudris V, Pavlides G,
Cokkinos DV, Dritsas A.
Author information:
1Onassis Cardiac Surgery Center, Athens,
Greece. [email protected]
RESULTS:
The ARIS program as compared to AT alone,
resulted in additional improvement in quadriceps
muscle strength (1RM, p=0.005) and endurance
(50%1 RM × number of max repetitions, p=0.01),
SPI(max) (p<0.001), exercise time (p=0.01),
circulatory power (peak oxygen consumption ×
peak systolic blood pressure, p=0.05), dyspnea
(p=0.03) and QoL (p=0.03).
CONCLUSIONS:
ARIS training was safe and resulted in incremental
benefits in both peripheral and respiratory muscle
weakness, cardiopulmonary function and QoL
compared to that of AT. The present findings may
add a new prospective to cardiac rehabilitation
programs of heart failure patients whilst the
clinical significance of these outcomes need to be
addressed in larger randomised studies.
10