Grattis till din nya familjemedlem!

Grattis till
din nya familjemedlem!
Detta blad har du förmodligen fått eftersom du köpt
en abessinier eller somali av en uppfödare som är
medlem i AbSolut Kattklubb.
Varför bli medlem
i en kattklubb?
Det finns många olika skäl att gå med i en kattklubb.
Kanske vill du prova ställa ut din katt (det är ju den
vackraste katten i världen!). Kanske vill du komma
i kontakt med likasinnade. Du kan vara vetgirig och
vilja lära dig mer om katter i allmänhet och abessinier
och somali i synnerhet.
Många som gått med i en kattklubb upptäcker att
man kan få utlopp för mer eller mindre dolda talanger
också. Kanske i klubbens styrelse, kanske genom
att hjälpa till på en kattutställning eller något annat.
Det kan visa sig att du bär på en latent skrivklåda
som kan få sitt
uttryck i klubbens medlemstidning.
Foto Lovisa Jernberg Samba
Eller också är
du helt enkelt
nyfiken på vad
som händer i
en kattklubb
egentligen!
Som en extra
bonus ingår
SVERAKs förbundstidning
Våra Katter i
medlemsavgiften.
Som kattungeköpare
har du möjlighet att
Foto Gudrun Calvert
bli medlem
i AbSolut
Kattklubb till reducerat pris. Ett introduktionsmedlemskap, som det kallas, kostar 250 kronor och gäller
resten av året (om du går med efter den 1 oktober
gäller medlemskapet även för nästkommande år).
AbSolut Kattklubb är ansluten till SVERAK.
SVERAK, Sveriges Kattklubbars
Riksförbund
SVERAK är en ideell organisation som bildades
1955. Organisationens syfte och främsta mål är att
arbeta för att höja kattens status i samhället, främja
en ständig förbättring av raskattaveln samt att aktivt
motverka alla missförhållanden inom katthållning.
Foto Birgitta Tideström
Tidningen Våra Katter
SVERAKs förbundstidning Våra Katter vänder sig till
alla kattintresserade och ges ut med sex nummer per
år – helt i färg. I varje nummer presenteras en kattras
i såväl text som bild. I dessa artiklar får du ofta en
personlig vinkling som i många fall saknas i böcker
som beskriver olika kattraser. Ett exempel på det är
de uppfödare som ger sin syn på sina raser i anslutning till varje rasspecial.
Det är inom SVERAK kattuppfödning och kattsporten
regleras. SVERAK-anslutna klubbar och dess medlemmar förbinder sig att följa Sveraks stadgar och regler.
På SVERAKs kontor i Borås sköter man bland annat
stambokföringen och det är de som utfärdat stamtavlan du fått med din kattunge.
SVERAK är ansluten till det internationella förbundet
Fédération Internationale Féline, som förkortas FIFe.
Foto Patric Sjölander
Intressanta
artiklar om allt
från kattens
hälsa, avel och
utställningar till
insändare i olika
frågor finns med.
Är du nyfiken på
vad som rör sig
i huvudet på en
kattdomare kan
du få reda på
åtminstone en del
av det i den
AbSolut Kattklubb informerar om
domarpresentation som finns i varje nummer. Dessutom finns sidor där de katter som tagit titel presenteras med foto och namn.
Introduktionsmedlemskap
På de gula sidorna i mitten av tidningen presenteras
vad som hänt i förbundet. Här publiceras information
om det till exempel sker någon förändring i gällande
regler. Kommande utställningar, utställningsinbjudningar och utställningsresultat finns också med.
hur blir man
medlem när man
har köpt kattunge av någon i
klubben?
Hur blir jag medlem i AbSolut
Kattklubb?
Betala in aktuell avgift till klubbens postgiro ”Absolut
Katt” 423 86 62-3 och glöm inte att skriva namn,
adress, telefon och ev. e-postadress på inbetalningskortet samt vad betalningen avser.
Introduktionsmedlemskap (1 år)
Foto Anna Gertz
250 kr
AbSolut Kattklubb
Den som blir medlem under andra halvåret betalar
halv avgift. Full medlemsavgift som betalats 1 oktober - 31 december gäller även för nästkommande år.
Foto Kristin Stenmark
www.absolutkattklubb.se
Foldern uppdaterades senast april 2006.
Foto Monica Einarsson
Om du vill veta mer om AbSolut Kattklubb innan du
blir medlem kan du besöka vår hemsida:
Information ges även via e-post:
[email protected]
...eller telefon 090-18 90 26
Foto Per Stolpe