Grattis! - Krokus Virentofta Villaförening

Grattis!
Nu är din fiber indragen och klar! Den 7 september slår vi på tjänsterna, det innebär att
du då får tillgång till bredband, TV och IP-telefoni (förutsätter beställning) först detta
datum.
Du kan läsa mer om de olika tjänsterna i den bifogade foldern. Här hittar du även
information om hur du beställer tilläggstjänster eller vart du vänder dig för att få hjälp. Vill
du ha hjälp med att koppla in TV-signalen till dina befintliga TV-uttag så kontakta
Installations Companiet på 010-7080311.
Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med våra tjänster och att du inte tvekar att höra av
dig vid eventuella problem.
Med vänliga hälsningar
Sydantenn o. Tele AB
Adress
Danska vägen 57 A
S-212 29 Malmö
Telefon
040-601 22 22
E-post
[email protected]
Hemsida
www.sydantenn.se
Org. nr
SE 556207-1315