Grattis iPocket Drive UF!

Grattis iPocket Drive UF!
Månadens UF-företag oktober 2015
Månadens UF-företag består av tre drivna killar från
Lindengymnasiet i Katrineholm. 8 veckor har gått och
iPocket Drive UF har redan hunnit skrapat ihop en intervju på Sveriges radio i
Södermanland, en hel artikel i Katrineholms-Kuriren, nästan 600 likes på Facebook
och en drös med mail från intressenter runt om i landet.
iPocket Drive kom på sin
affärsidé när dem såg
den briljanta produkten
på internet. Efter att
fått kontakt med
Robert Connor, en
anställd på ConCor
Limited som har hand
om säljrättigheterna för
iPD i Europa, lyckades
killarna få till ett avtal
och kunde nu börja
sälja produkten i
Sverige.
När det kom till att välja ut roller i företaget
kollade dem på vilka styrkor och
svagheter var och en hade. Ludwig
Claesson är en naturlig ledare och
duktig på att ta ansvar så därför var
VD-rollen ett ultimatum för honom.
Fredric Lindqvist är duktig på att prata
och nå ut till kunder och därför fick han
bli ansvarig för marknadsföringen. Att
ha någon som är duktig på siffror är
alltid en fördel och att just Matthias
Karjalainen är det underlättade valet
av ekonomiansvarig.
Förutom sina egna fina meriter och
kunskaper tar iPocket Drive hjälp utav
två rådgivare, Robert Connor och
Lars Knaparsjö. Robert hjälper
företaget med att få in produkten på
marknaden samt prissättning och
webb. Lars, som kontaktade
företaget via Facebook om att han
var intresserad av att hjälpa dem, ger
stöd inom marknadsföring och kontakt
med andra företag.
Under året har iPocket Drive som
mål att utvecklas så mycket att de
efter detta UF-år ska kunna starta upp
företaget som ett aktiebolag. De ser även
fram emot att se produkten expandera på
den svenska marknaden.
iPocket Drive UF
Från vänster: Matthias, Fredrik och Ludwig.
http://www.ipocketdrive.com