Kursinnehåll KI Web eng

Swedish for Guest Researchers and Research Students (Svenska Nu)
Course
Level 1
Target group
Beginners
Aim
The aim of the course is to provide the participants with a basic
vocabulary in order to understand and express themselves in
everyday life situations.
Contents
Phrases for everyday life, communication, listening and reading
comprehension, grammar and pronunciation. Information about
what to see and do in Stockholm and Swedish traditions.
The course is completed with a free test A1. If you pass the test
you are awarded with a certificate.
Literature
Nya mål, chapter 1-6
Information
About contents: Kerstin Larsson,
[email protected]
About the enterprise: www.svenskanu.com
Application
Send an e-mail with your invoice address to
[email protected]
Course
Level 2
Target group
For persons who have previous knowledge from the Level 1
course or equivalent.
Aim
The aim of the course is to increase the basic vocabulary of
yours, in order to understand and express yourself better
(compared with the Level 1) in everyday life situations.
Contents
Communication, listening, reading, grammar, comprehension,
writing and pronunciation.
The course is completed with a free test A2. If you pass the test
you are awarded with a certificate.
Literature
Nya mål 1, chapter 7-10
Information
About contents: Kerstin Larsson,
[email protected]
About the enterprise; www.svenskanu.com
Application
Send an e-mail with your invoice address to
[email protected]
Swedish for Guest Researchers and Research Students (Svenska Nu)
Course
Level 3
Target group
For participants that have studied Level 1-2 or have the
equivalent previous knowledge.
Aim
The aim of the course is to increase your vocabulary in order to
understand more advanced/complex text and be able to
participate in discussions.
Contents
The focus is on conversation by reading short articles.
Literature
By Svenska Nu + exercise book "Grammatikövningar" from
Almqvist & Wiksell
Information
About contents: Kerstin Larsson,
[email protected]
about the enterprise: www.svenskanu.com
Application
Send an e-mail with your invoice address to
[email protected]
Course
Level 4
Target group
For participants that have studied level 1-3 or have the equivalent
previous knowledge.
Aim
To be able to understand Swedish newspapers.
Contents
Reading articles from newspapers, discussing and writing
summaries.
The course is completed with a free test B1. If you pass the test
you are awarded with a certificate.
Literature
Newspaper articles + practice book "Grammatikövningar" from
Almqvist & Wiksell.
Information
About contents Kerstin Larsson, [email protected]
about the enterprise: www.svenskanu.com
Application
Send an e-mail with you invoice address to
[email protected]
Swedish for Guest Researchers and Research Students (Svenska Nu)
Kurs
Nivå 5
Syfte
Att förstå och kunna diskutera en modern roman. Att förstå
radio- och tv-program. Att kommunicera näst intill flytande om
man talar om ett ämne som är bekant.
Innehåll
I kursen ingår att läsa, skriva sammanfattningar och diskutera en
modern svensk roman. Kursen avslutas med ett gratis test (B2).
Vid uppnådd nivå erhålles ett certifikat enligt Europarådets
standard för språktester.
Målgrupp
Du som har läst nivå 4 eller har motsvarande kunskaper. Du kan
förstå det huvudsakliga innehållet i en dagstidning.
Upplysningar
Om innehåll: Kerstin Larsson, [email protected]
om utbildningsföretaget: www.svenskanu.com
Kursanmälan
Skicka ett mail till [email protected] med din
faktureringsadress.
Kurs
Nivå 6
Syfte
Att förstå och kunna diskutera tidningsartiklar, faktaartiklar och
skönlitterära texter. Att förstå radio- och tv-program. Att
kommunicera näst intill flytande.
Innehåll
I kursen ingår att läsa, skriva sammanfattningar och diskutera det
du har läst. Kursen avslutas med ett gratis test (C1). Vid uppnådd
nivå erhålles ett certifikat enligt Europarådets standard för
språktester.
Målgrupp
Du som har läst nivå 5 eller har motsvarande kunskaper.
Upplysningar
Om innehåll: Kerstin Larsson, [email protected]
om utbildningsföretaget: www.svenskanu.com
Kursanmälan
Skicka ett mail till [email protected] med din
faktureringsadress.