Prisbilaga för Returlådor, Returhalvpallar och Returhelpallar

Prisbilaga Saldosystemet & Pantsystemet
Giltig fr.o.m 2015-05-01
Sida
1/4
Svenska
Retursystem
Prisbilaga för Returlådor,
Returhalvpallar och Returhelpallar
till Generellt avtal för användandet av Returhelpallar & till
Generellt avtal för användandet av Returlådor
Avgifter
Avgifterna är angivna i SEK. 25 % moms tillkommer
RETURENHET
HELLÅDA
HALVLÅDA
AVGIFT
ANVÄNDARAVGIFT
PER STYCK PANT
PER STYCK HALVLÅDA
HALVLÅDA DH
DH 50/80
DH 110/140
HALVPALL
RETURHELPALL
LÅG
3,85
2,15
2,15
2,25
2,85
3,30
20,25
6,50
40
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
-
-
0,20
-
-
0,39
DYGNSHYRA
FÖR LEVERANTÖR
PER DAG/RETURHELPALL
DYGNSHYRA
FÖR HANDELN &
FOODSERVICEGROSSISTER
-
-
-
PER DAG/RETURHELPALL
ANTAL
84
168
176
184
104
96
16
17**
168
336
352
368
208
192
32
17
ENHETER/MODUL*
ANTAL
ENHETER/PALLPLATS *1 modul = 1 pall med Returlådor eller 16 halvpallar, med maxhöjd 125 cm.
**1 modul = 17 returhelpallar. Returhelpallarna levereras och hämtas i moduler om 17 pallar högt
Förklaring till de olika avgiftstyperna:
– Användaravgift: betalas vid beställning av Returlådor, Returhalvpallar och Returhelpallar samt vid mottagande av Returhelpallar lastade med varor från användare i systemet. Avgiften betalas
också vid beställning av Returlådor på Returhelpall.
– Pant: Samtliga Returlådor är belagda med pant 40 SEK/st, och Returhalvpallar med pant 200 SEK/st. Panten är inte momsbelagd och moms på panten skall inte heller debiteras vid utleveran
ser.
– Dygnshyra: betalas per Returhelpall per dygn
– Leveranser av Returlådor och Returhalvpallar sker i jämnt antal moduler, dubbelstaplat d v s
en modul ovanpå en annan. Total höjd inkl pall 250 cm.
Svenska Retursystem AB
Box 6620 | 113 84 Stockholm
Besöksadress | Gävlegatan 16
Tel | 08-728 51 60
Webb | www.retursystem.se
Mail | [email protected]
Prisbilaga Saldosystemet & Pantsystemet
Giltig fr.o.m 2015-05-01
Sida
2/4
Svenska
Retursystem
Leveranskvantiteter
Avgiftsgrundande kvantitet (normalkvantitet) vid leverans är 18 pallplatser. Tillägg
eller avdrag tillkommer beroende på orderns storlek. Minsta beställningsbara kvantitet
är 3 pallplatser.
BESTÄLLNINGSKVANTITET
TILLÄGG (+) ELLER AVDRAG (-)
ANTAL PALLPLATSER (PPL)
SEK PER PALLPLATS (PPL) VID ORDER
1-2 PPL
LEVERERAS EJ
3-5 PPL
+ 80 SEK / PPL
6-17 PPL
+ 16 SEK / PPL
18-29 PPL
+- 0
30-47 PPL
- 8 SEK / PPL
48 PPL
- 17 SEK / PPL
Antal pallplatser: 1-2
3-5
6-17
18-29
30-47
48
Returlådorna levereras på tvättad Returhelpall som standard
Avtal för leverans på Returhelpall krävs. Om leverans på Grå Returpall inte kan hanteras
eller efterfrågas levereras Returlådorna på engångspall, då tillkommer en avgift på
45 SEK/pall. Engångspallen kan icke reklameras.
Rabatterad användaravgift - Leverantörsrabatt
I de fall en leverantör tar emot en leverans på Returhelpallar från annan leverantör eller
från sin egen anläggning erhålls en rabatt om 3 kronor per pall. Rabatten dras från Användaravgiften och specificeras på fakturan som Rabatterad Användaravgift. Gäller ej
Handeln & Foodservicegrossister.
Svenska Retursystem AB
Box 6620 | 113 84 Stockholm
Besöksadress | Gävlegatan 16
Tel | 08-728 51 60
Webb | www.retursystem.se
Mail | [email protected]
Prisbilaga Saldosystemet & Pantsystemet
Giltig fr.o.m 2015-05-01
Sida
3/4
Svenska
Retursystem
Villkor*
*Avvikelser kan förekomma beroende på geografisk belägenhet.
Leveransfönster: Leverans/hämtning sker fritt er angivna leveransadress i Sverige, helgfri
måndag - fredag kl. 07.00 -17.00. Ev. extra kostnad för lossning debiteras separat, se Tillvalstjänster.
Delad leverans: För att hålla kostnaderna i systemet nere kan ordrar innefattande både
Returlådor och Returhelpallar komma att delas upp i två leveranser där Returhelpallarna
och Returlådorna levereras vid två separata tillfällen under leveransfönstret (07.00 -17.00).
Detta påverkar ej eventuella rabatter och tillägg.
Ledtid beställning: 2 vardagar vid order lagd före kl. 11.00 (exkl. lör-, sön- och helgdag
samt helgdagsafton). Exempel: Beställning före kl. 11.00 måndag (dag 0) = leverans onsdag (dag 2). Ändring eller annullering av order kan ske fram till kl.11.00 dag 0.
Hämtning av tömda Returhelpallar: Systemet med Returhelpallarna bygger på att de
skall användas för vidare leverans i varuflödet. Vid överskott av tömda Returhelpallar hämtas i normalfallet ej mindre än 12 moduler. Ledtid hämtning: 1 dag vid order lagd före kl.
11.00 (exkl. lör-, sön- och helgdag samt helgdagsafton).
Bomkörningsavgift: Om Svenska Retursystem inte kan hämta eller inte får lossa beställd
order, debiteras en avgift på 2000 SEK.
Ersättning för utebliven leverans: utges, med 2000 SEK, då leverans av beställt gods inte
görs kl. 07.00 – 17.00 på utlovad leveransdag under förutsättning att inget annat överenskommits mellan parterna och att kunden meddelar Svenska Retursystem senast dagen
efter leverans skulle ha skett.
Orderavgift: För order som läggs via webbgränssnitt utgår ingen extra avgift. För orderläggning via kundservice (mail, fax, telefon) utgår en extra administrativ avgift på 500 SEK
per order.
Returhelpallens värde: 400 SEK styck. Användaren skall på anmodan från Retursystem
inventera antalet Returhelpallar vid enheten och rapportera in resultatet. Är antal fysiska
pallar lägre än vad användarens systemsaldo, faktureras användaren Returhelpallens värde.
Faktureringsperiod: Vid beställning av Returenheter faktureras användaravgifter och övriga avgifter vid leverans. Dygnshyran och användaravgifter för mottagna Returhelpallar
från andra användare i Systemet faktureras 2 gånger per månad.
Returer: Vid returer av rena, obrutna moduler med Returlådor och Returhalvpallar, enligt
förbehåll i Generellt Avtal, återbetalas pant och fyllningsavgift enligt nedan.
HELLÅDA
HALVLÅDA
LÅG HALVLÅDA
0,80
0,60
0,60
Svenska Retursystem AB
Box 6620 | 113 84 Stockholm
HALVLÅDA DH
0,70
DH 50/80
DH 110/140
0,65
0,75
Besöksadress | Gävlegatan 16
Tel | 08-728 51 60
HALVPALL
8,50
Webb | www.retursystem.se
Mail | [email protected]
Prisbilaga Saldosystemet & Pantsystemet
Giltig fr.o.m 2015-05-01
Svenska
Retursystem
Sida
4/4
Tillvalstjänster*:
*Tillvalstjänsterna är i vissa fall beroende på geografisk belägenhet.
Beställning av tvättade Returhelpallar: Tvättavgift 4,50 SEK/Returhelpall tillkommer vid
beställning av tvättade Returhelpallar. Avgiften tillkommer ej då Returhelpallen är lastbärare för Returlådor.
Leverans på överenskommen tid (+/- 30 minuter): Beställs vid orderläggning för leverans vardag, mot en tilläggsavgift på 1 000 SEK plus ev. ökad transportkostnad.
S10 – leverans senast kl.10.00: Beställs vid orderläggning för leverans vardag, mot en
tilläggsavgift på 750 SEK.
S12 – leverans senast kl.12.00: Beställs vid orderläggning för leverans vardag, mot en
tilläggsavgift på 500 SEK.
Bomkörningsavgift: Om Svenska Retursystem inte kan hämta eller inte får lossa beställd
order, debiteras en avgift på 2000 SEK.
Helgleverans – leverans lör- sön-, och helgdag samt helgdagsafton: Kan beställas mot
en tilläggsavgift på 1 500 SEK. Ledtid minst 4 dagar.
Lossning med bakgavellyft: Beställs vid orderläggning mot en tilläggsavgift på 500 SEK
per lossning. Max 18 pallplatser.
EDI-order: Bolaget tillhandahåller stöd för orderläggning och godsrapportering via EDI-filöverföring.
EDI kan erbjudas under villkor att Användaren uppfyller de IT-tekniska förutsättningar
som fordras för uppsättningen. Vänligen kontakta kundservice för mer detaljerad
information.
– Uppsättningskostnad EDI: 11 900: - (SEK)
– Avgift per meddelandeöverföring: 1: - (SEK)
Svenska Retursystem AB
Box 6620 | 113 84 Stockholm
Besöksadress | Gävlegatan 16
Tel | 08-728 51 60
Webb | www.retursystem.se
Mail | [email protected]