Bilaga 2 Kortpriser för Telias standardutbud

Sidnr
SITHS EID PRISLISTA
1 (5)
Uppgjord
Security
Anders Jägermo
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
2011-10-13
2015-09-30
Dokument id
Bilaga 2
Kortpriser för Telias standardutbud
Samtliga priser är per kort och gäller fr.o.m. 2015-10-01.
Kortnummer
459
431
477
480
912
909
416
918
473
410
411
412
413
913
914
910
911
457
469
Kortnummer
474
414
415
451
Kort, elektronisk beställning
SIS-kort
Företagskort utan foto
Företagskort med foto
Konsultkort utan foto
Företagskort – Stående
Företagskort Enkel – Stående
Studentkort med foto
Studentkort utan foto
Reservkort
SIS-kort, Skyddade personuppgifter
Företagskort utan foto samordningsnummer
Företagskort, Samordningsnummer
Företagskort, Skyddade personuppgifter
Företagskort - Stående, Skyddade
personuppgifter
Företagskort - Stående, Samordningsnummer
Företagskort Enkel - Stående, Skyddade
personuppgifter
Företagskort Enkel - Stående,
Samordningsnummer
Företagskort utan foto HCC (ISO-nr)
Företagskort med foto, HCC (ISO-nr)
Testkort
HCC-kort med foto
Skyddade personuppgifter (SIS-nr) utan foto
Samordningsnummer (SIS-nr)
SVR Testkort, med foto, HCC (ISO-nr)
Pris (SEK)
160
160
160
160
160
160
160
160
120
160
160
160
160
160
160
160
160
120
230
Pris (SEK)
230
230
230
230
Övriga priser och villkor
1) Framtagande av svart/vit logotyp faktureras kunden med 5.000 SEK per logotyp.
2) I SITHS eID tillkommer en anpassad version av SecMaker NetiD till en kostnad om 25 SEK
per användare. Kunden ansvarar för distribution i egen IT-miljö.
3) Vid beställning av extra PUK-brev tillkommer 40 SEK per brev.
4) Samtliga priser är exklusive moms.
5) Leverantören äger rätt att, under avtalsperioden, justera i detta Avtal angiva priser.
6) Kostnad för porto och distribution tillkommer med 170 SEK/försändelse.
TeliaSonera Sweden-SE
Sidnr
SITHS EID PRISLISTA
2 (5)
Uppgjord
Security
Anders Jägermo
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
2011-10-13
2015-09-30
Dokument id
7) Fakturering sker månadsvis i efterskott.
8) Kort som ej ingår i Telias standardutbud kan erbjudas mot offert.
Korthållare
Produkt
Produkt nr
Beskrivning
Bild
Pris (SEK)
500001
Korthållare utan clip,
svart, liggande &
stående
10
Korthållare utan
clip
500009
Transparent korthållare
utan clip för 1 kort,
liggande
16
Korthållare
500008
Transparent korthållare
för 1 kort, stående
16
Korthållare med
clip för 2 kort
500023
Korthållare utan clip för
2 kort, liggande.
22
Clips
500106
Metallclip
6
Clips
500102
Hängselclips med
sportkrok
6
Lanyard
500200
Lanyard (snöre) med
säkerhetsclip, svart.
18
Yoyo
500100
Yoyo
25
Korthållare utan
clip
Sidnr
SITHS EID PRISLISTA
3 (5)
Uppgjord
Security
Anders Jägermo
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
2011-10-13
2015-09-30
Dokument id
Kortläsare
Produkt
Produkt nr
Beskrivning
Bild
Pris (SEK)
PC USB - TR
510003
USB 2.0, CCID, EMV
Transparent Case,
Accessory Modularity
149
PC USB - SL
510001
USB 2.0, CCID, EMV
Slim Line Tamper
evident case
149
PC Express
510103
ExpressCard 54 USB
2.0, CCID, EMV
319
Signaturplatta
STU-430Wacom STU-300
SP-SET
2 200
Kortläsare- premium
Produkt
Produkt nr
Beskrivning
Bild
Pris (SEK)
OmniKEY 3121
301824
Stående kortläsare
anpassad för
“enhandsgrepp”
OmniKEY 3121
301868
Kortläsare anpassad för
“enhandsgrepp” med
vikt i bottenplattan
228
OmniKEY 3121
301869
Kortläsare anpassad för
“enhandsgrepp” med
extra vikt I bottenplattan
247
193
Sidnr
SITHS EID PRISLISTA
4 (5)
Uppgjord
Security
Anders Jägermo
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
2011-10-13
2015-09-30
Dokument id
OmniKEY 4321
301854
(ExpressCard)
Kortläsare för
bärbardator.Läsaren är
utrustad med extra
”tunga” för att underlätta
isättning av kort
OMNIKEY® 4040
301818
PC Card (PCMCIA)
Snabb och driftsäker
kortläsare för bärbara
Cherry
Smartboard
G83-6644
301856
Cherry
Smartboard
G83-6744
301823
Cherry Smartboard
G83-6644, svart
Tangentbord med
svensk tangentuppsättning och inbyggd
kortläsare.
Cherry Smartboard
G83-6744, svart
Säkerhetscertifierat
tangentbord med
svensk tangentuppsättning och inbyggd
kortläsare.
395
395
296
439
SIS Capture Station (SCS)
Produkt / Tjänst
Komplett paket.
Komplett paket: inkluderar kamera, stativ, Wacom signaturplatta,
kortläsare och SIS-Capture station SW
1 – 9 st
10 – 25 st
> 25 st
Komplett paket utan signaturplatta, inkluderar kamera, stativ och
SIS-Capture Station SW
1 – 9 st
10 – 25 st
> 25 st
Endast programvara, 1 st användarlicens
Namnteckningsblanketter (bunt om 100 stycken)
Pris (SEK)
15.138 / PC / order
12.500 / PC / order
10.500 / PC / order
13.638 / PC / order
11.000 / PC / order
9.000 / PC / order
5.000
200
Sidnr
SITHS EID PRISLISTA
5 (5)
Uppgjord
Security
Anders Jägermo
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
2011-10-13
2015-09-30
Dokument id
Övriga tjänster
Produkt / Tjänst
Databasutdrag för uppdatering av HCC i HSA-katalogen enligt
standard i excelformat. Lev tid 2-3 veckor
Innehållet är en Excel-fil men följande data/kolumner:
Pris (SEK)
8000
CommonName
HSAId
Organisation
CertificateSerialnumber
CardSerialNumber
CertificateStatus
CertValidFrom
CertValidTo
CertRevokedDate
CardStatus
MifareSerialNumber
Cert in Pkcs#7 format (B64)
IssuingCA
Konfiguration av kortprodukter på ytterligare ett HSA-ID
Konfiguration av automatisk överföring av Title-fältet från HSA till
(Övrig info i SCS) Titelfältet på kort ur standardsortimentet.
Beställningen avser ovan angivet HSA-ID samt ovan ifyllda
korttyper (möjlig konfiguration framgår i bilaga 1.2)
Testkort 474 – utfärdat och utgivet direkt från Cygate som skapar
testkort under sin egen organisation i HSA (specifikation av kortet
framgår i bilaga1.2).
Paket 1: Fotoautomat med möjlighet till identifiering via SITHS-kort
samt manuell användarregistrering (specifikation framgår i bilaga
2.1).
Paket 2: Fotoautomat med endast manuell användarregistrering
(specifikation framgår i bilaga 2.1).
2000
2000
550
138 000
124 000