SORTIMENTLISTA: GÅNG

2015-01-26
1(3)
SORTIMENTLISTA: GÅNG
12 03 03 Stödkäppar
1:a handsval
Funktionsrad
2:a handsval
Produkt
Leverantör
Produkt
Leverantör
Reko Profil
Swereco
Promto
Invacare
Flex rak
Swereco
Stödkäpp
12 03 06 Armbågskryckor
12 03 09 Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)
12 03 12 Axillarkryckor
1:a handsval
Funktionsrad
Armbågskrycka
Ra-kryckkäpp
Axillarkrycka
2:a handsval
Produkt
Leverantör
Produkt
Leverantör
Flex grå
Swereco
Flex rak mjuk grå
Swereco
Flex lång grå
Swereco
Flex rak mjuk fast
längd grå
Swereco
Flex Barn blå
Swereco
Flex Ergo mjuk lång
grå
Swereco
Flex mindre blå
Swereco
Flex Ergo fast längd
grå
Swereco
Flex rak mjuk lång grå
Swereco
Flex Robust
Swereco
Kryckkäpp Anatomisk
Mjuk
Sanicare
Hjälpmedel
Profil
Swereco
Ergosoft junior std
mjuk
Sanicare
Hjälpmedel
RA Kryckkäpp Flex
Swereco
Axillarkrycka alu 110146
Sanicare
Hjälpmedel
Axillarkrycka alu 138174
Sanicare
Hjälpmedel
12 03 16 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben
1:a handsval
Funktionsrad
Produkt
Gånghjälpmedel med tre
eller fler stödben
Sodexo Hjälpmedelsservice
Besöksadress
Rissneleden 6
174 88 Sundbyberg
Gåbock trä 80 / 85
Telefon
08-5788 5200 reception
0770-11 99 97 order/sortiment
2:a handsval
Leverantör
Produkt
Leverantör
Swereco
Gåbock trä
70 / 75 / 90 / 95
Swereco
Gåbock Kvadrant
vuxen / junior / barn
Swereco
Fax
08-5788 5210 reception
08-5788 5235 order/sortiment
Internet
www.sodexohjalpmedelsservice.se
2015-01-26
2(3)
SORTIMENTLISTA: GÅNG
12 06 03 Gåstativ
1:a handsval
Funktionsrad
Gåstativ
2:a handsval
Produkt
Leverantör
Produkt
Leverantör
Brio
Invacare
Beta vuxen/barn
Swereco
Brio Junior
Invacare
Escort
Invacare
12 06 06 Rollatorer
1:a handsval
Funktionsrad
Rollator för framförallt
innebruk
2:a handsval
Produkt
Leverantör
Produkt
Leverantör
Futura 520/600
Invacare
Symphony
Invacare
Rebel 57/62
Human Care
Maxi +
Invacare
Parade (rekond)
Human Care
Melody S
Invacare
Futura 450/680
Invacare
Rebel 67/72
Human Care
Carl-Oskar
Human Care
Carl-Oskar förstärkt
Human Care
Soprano
Invacare
Soprano HP
Invacare
Soprano Adapt
Invacare
Soprano
Enhandsbroms
Invacare
Rollator för framförallt
utebruk
Barnrollator
Sodexo Hjälpmedelsservice
Besöksadress
Rissneleden 6
174 88 Sundbyberg
Atila
Eurovema
Crocodile
Etac
Nurmi Neo
Otto Bock
Pinguin
Ortosia Chring
S7 SMART Kid
Eurovema
Yogi
Otto Bock
Flux
Mayday Aid
Melody S
Invacare
Telefon
08-5788 5200 reception
0770-11 99 97 order/sortiment
Fax
08-5788 5210 reception
08-5788 5235 order/sortiment
Internet
www.sodexohjalpmedelsservice.se
2015-01-26
3(3)
SORTIMENTLISTA: GÅNG
12 06 09 Gåstolar
1:a handsval
2:a handsval
Funktionsrad
Produkt
Leverantör
Enkel gåstol med sittpåse
eller sadel/sits med stöd för
bålen
Gåstol med sittpåse
Swereco
Pony
Etac
Bronco
Etac
Meywalk 2000
Pacer
Gåstol med sadel/sits och
stöd för bålen
Avancerad gåstol med
sadelsits och stöd för bålen
Produkt
Leverantör
Miniwalk
Mayday Aid
Mayday Aid
Meywalk MK4
Mayday Aid
Mayday Aid
Atlas Walker
Anatomic Sitt
NF-Walker
Made for
Movement
12 06 12 Gåbord
1:a handsval
Funktionsrad
Gåbord, manuell och
hydraulisk höjdreglering
samt RA-rollatorer
Gåbord, elektrisk
höjdreglering
2:a handsval
Produkt
Leverantör
Produkt
Leverantör
Gåbord: Bure std gas
Gate Rehab
Gåbord: Carl-Oskar
Human Care
Gåbord: Bure std gas
smal
Gate Rehab
Gåbord: Eva låg
Kebo Care
Gåbord: Bure manuellt
Gate Rehab
RA-rollator: Carl-Oskar Human Care
Gåbord: Staffan
Human Care
RA-rollator: Alpha
Advanced
Invacare
RA-rollator: Rebel
Human Care
RA-rollator: Staffan
Human Care
RA-rollator: Alpha
Basic
Invacare
Bure std el
Gate Rehab
Bure Double
Gate Rehab
Gåbord: Bure std el
smal
Gate Rehab
Bure Extra
Gate Rehab
Adam el (rekond)
Active Care
Bure Rise & Go
Gate Rehab
24 36 12 Rullbord
1:a handsval
2:a handsval
Funktionsrad
Produkt
Leverantör
Rullbord
Let’s Go
Trust Care
Sodexo Hjälpmedelsservice
Besöksadress
Rissneleden 6
174 88 Sundbyberg
Telefon
08-5788 5200 reception
0770-11 99 97 order/sortiment
Produkt
Fax
08-5788 5210 reception
08-5788 5235 order/sortiment
Leverantör
Internet
www.sodexohjalpmedelsservice.se