Hämta broschyr för TransFleet - distribution

Beställning
Integration
Användning via Internet
ERP/lager- och ordersystem
Ordermottagning från kund
Ekonomisystem
Bekräftelser till kund
Kundens system
Prissättning av order
EDI, XML, etc.
Kommunikation med bil
Orderhantering
Order och meddelanden till bil
Fraktprissättning
Scanning av etiketter och fraktsedel
Transportdokument
Statusrapportering
Etiketter
Avvikelserapportering
Avvikelsehantering
Rapportering
Ruttplanering
SQL-databas för alla typer rapporter
®
TRANSFLEET
Långsiktig planering
Operativ planering
Kartsystem/Kartstød
Optimering
ADMINISTRERAR DIN DISTRIBUTION
Trafikstyrning
Ad-hoc körning
Placering av varor på rätt utlastningsplats
Tilldelning av uppdrag till transportör
Översikt över leveranserna
Track and Trace
Översändning av uppdrag till transportör
TransFleet® - utvecklat
av Locus i samarbete
med branschen
Locus Scandinavia AB
Parkvägen 2 A
(Råsundaskrapan)
169 35 Solna
Foto: Morten Rakke /rakke.no
Telefon: 08 - 44 66 500
E-mail:
[email protected]
www.locus.nu
SÄKER
DISTRIBUTION
-
NÖJDA KUNDER
I en alltmer konkurransutsatt vardag kommer det att vara de mest
effektiva och pålitliga distributörerna som blir vinnare. För att ligga i
täten måste du ha kontroll på hela logistikkedjan från lager till leverans.
TransFleet® är verktyget som knyter ihop kunder, lager och leveranser.
Vardagen handlar om effektiv transportadministration, planering av
körningar och tidig avisering av eventuella avvikelser. TransFleet® skapar rapporter på leveranskvalitet, avvikelser och servicegrad, och ger för god översikt och kontroll för alla i logistikkedjan.
TRANSFLEET
®
FÖR GEMENSAM NYTTA
Kunden
Lagret
Transportören
• Bra marknadsrapporter
• Administration och
styrning av transport
• Blir en naturlig del av
systemet
• Kontroll på hela logistikkedjan från lager till kund
• Enklare transportplanering
ger bättre effektivitet i
utförandet
• Rapportering av leverans
service och leveransgrad
• Mindre fel - färre klagomål
• Bekräftelser på Internet
sidor - leveransinformation
/POD
• Fraktsedel och etiketter
på internet
• Spårning - kunden vet
var leveransen är vid
varje tidpunkt
Tidig planering
TransFleet® ger med integration
till lagersystemet underlag för tidig
planering. Order sänds över, och
TransFleet® ombesörjer prissättning av
transporten, producerar fraktdokument i enlighet med standarder
och överföring av order till
transportörer via t.ex. EDI.
TransFleet® planlägger körningen så
tidigt att ruttplanen kan visas på
kollietiketter. Det är därför lätt att
placera godset på rätt utlastningsplats
långt innan det skall lastas på bil.
TransFleet® håller kontroll på
kostnaderna för transportköp genom
att ingående fakturor kan kopplas
samman med faktisk körning.
TransFleet® har inbyggd optimeringsfunktioner för full ruttplanering
Säker leverans
Alla sändningar kan spåras från plockning till leverans. Dessa upplysningarna
kan sändas till kunder för att peka på
leveranskvaliteten.
Handterminaler på lagret och i bilarna
scannar godset både vid lastning och
lossning.
TransFleet® ger underlag för
avvikelserapportering, och kan
uppmärksamma bestämda personer när
avvikelser uppstår eller väntas uppstå.
Mottagare av denna typ av information kan t.ex. vara kund, logistikchef,
lagerchef eller transportchef.
TransFleet® håller löpande kontakt/
kommunikation med bilen baserad på
GPRS och positionering via GPS.
• Avvikelserapportering till
kunder – även automatiskt
• Prissättning av all
transport enligt
transportavtal och
andra priser
• Effektivt och precis
ordermottagning och
översändning (EDI, mail,
XML, GPRS)
• Fakturakontroll och
avvikelsehantering
• Historiska data på leveranserna
• Optimering
• Ruttplanering
• Automatisk status och
avvikelserapportering
• Kommunikation med
bilarna via GPRS
• Navigation