Effektiv lagerhållning i komb med tullager, Håkan Solarf, Claes

Clas Ohlson
Effektivisering av
lagerhållning i
kombination med
tullager
2015-09-30
Håkan Solarfs
2015-10-09
1
Clas Ohlson DC – Varierande lagermiljöer skapar
komplexa lösningar och utmaningar för att uppnå
effektivisering
Miniloadlager
Pallkranlager
Brandfarligt gods
Grovgodslager
Sorteringsverk
Utlastning
Godsmottagning
E-com
2
DC Processen – varje process skapar flöde och
komplexitet på artikel och förpackningsnivå, där
optimering och balansering måste ske dynamiskt
Inboundprocess
Outboundprocess (Butik/postorder)
Lagerområden
Backläggning
Miniload
Miniloadplock
Sortering Sorter
Omläggning
Container-lossning
Utlastning Butik
GMA
Palläggning
Kranlager
Kranplock
Bilgods-lossning
Sortering Torget
Inlagring
grovgods
Grovgods
Plock pall/grovgods
Inlagring
Brandfarligt
Brandfarligt
Plock farligt gods
Stödprocesser
Paketering
Inlagring P.O.
Utlastning P.O.
Plock & Pack P.O.
DC-process
3
Warehouse Execution System – en hybrid WMS / WCS
lösning med ett exekverande systemet för att driva och leda
verksamheten
Inbound
Inventory
Slotting
Vision WMS
Order Wave
Management
Dynamic
Picking (Order
Fulfilment)
Equipment
Automation
Management
Packing,
Shipping, &
Yard
Labor
Management
Highbay
Control
Shuttle
Control
WCS
Conveyor
Control
Sortation
Software
TTCB Sorter
Software and
Control
Robotic
Software and
Control
AGV Software
Control
Equipment Control
4
WES – Proaktivt system för att hämta information från
flera källor och aktivt kunna styra och anpassa
verksamhetsprocesser.
Dynamisk exekvering - Övervakar DC operationen i realtid,
och anpassar den automatiskt för att optimera flödet.
WMS
WES
WCS
Balansering av arbetsbelastningen - Anpassar
arbetsbelastningen i realtid med krav på automatiskt
omfördelning av resurser för att upprätthålla konstant
arbetsflöde genom hela verksamheten.
Sorterings optimering - Maximera produkternas
genomströmning och volym genom sorteringsverket
Automatiserad ”Wave” planering - eliminera icke väsentliga
relationer i verkställda beställningar, skapar ett kontinuerligt
flöde och eliminera lågproduktiva ”Wave”övergångar.
Ett nyckelmål med WES, är att ha ett system som har en nära realtid syn på automation, sysselsättningssituationen och
andra inputs, och kan tillämpa detta till ett mer dynamiskt sätt att optimera DC verksamheten.
"Tanken är att optimera utifrån vad som händer med order prioriteringar samt synkronisera de olika material
hanteringssystemen
5
WES – Vad är skillnaden mot traditionellt WMS ?
• Traditional warehouse management systems
– Originally designed for manual processes
• Inventory, purchasing and outbound order management
• Cycles of planning, executing, monitoring and adjusting
• Focused on sequence and exception handling
– “Manual real-time” and design of planning and execution cycles limit ability to
optimize work
– Requires supplemental order fulfillment, labor management, slotting and
warehouse control software
• Next generation: warehouse execution system
– Traditional separate WMS, WCS and order fulfillment packages not enough to meet
today’s requirements
– Warehouse execution system to change the game within the four walls and beyond
• Unprecedented efficiency and accuracy
• Higher throughput at lower costs
• Maximize automation speed and investment
6
Hur påverkas lager effektiviseringen med kombinationen
tullager och WES system
Inboundprocess
Outboundprocess (Butik/postorder)
Lagerområden
Backläggning
Miniloadplock
Miniload
Sortering Sorter
Omläggning
Container-lossning
Utlastning Butik
GMA
Palläggning
Kranlager
Kranplock
Bilgods-lossning
Sortering Torget
Inlagring
grovgods
Grovgods
Plock pall/grovgods
Inlagring
Brandfarligt
Brandfarligt
Plock farligt gods
Stödprocesser
Paketering
Inlagring P.O.
Utlastning P.O.
Plock & Pack P.O.
1
Inkommande sändning
Tullager modul
Tullager
Saldo
Utgående sändning
EU-lager
Saldo
DC-process
Realtids uppdateringar
1
Tullmodul för hantering av
varor med olika tullstatus
Varför hanteras varor separat med olika tullstatus ?
Art.nr 31-5510-3
• Icke unionsvara
- Tillverkad i land utanför EU
- Inte införtullad i EU
• Unionsvara
- Tillverkad i EU
- Införtullad i EU
8
Summering & erfarenheter av att etablera tullager
•
Förståelse och delaktighet från ledningen i företaget
Viktigt att få med ledningen i projektet för att få stöd. Samt kraven från Tullverket
•
Förståelse för Varuförsörjningskedjan
Får en stor förståelse för hur företaget fungerar och vilka brister som finns
i flödet och i processerna
•
Noggrann & total analys av verksamheten
Viktigt att göra en totalanalys av hela verksamheten för att identifiera all hantering
och hur det fungerar.
•
Kommunikation - Hålla organisationen informerad och förberedd
Kommunicera och informera alla i organisationen löpande om det arbete som pågår.
Inga överraskningar och organisationen blir inte överrumplad
•
Implementera löpande
Ingen ”Big bang”, implementera verksamhetsförändringar löpande för att undvika större
förändringar vid ett tillfälle.
9
www.clasohlson.se
10