Fördelar med Business support 2015

GRUNDUTBUD
TILLVAL
PÅGÅENDE ORDER
NÄRVAROHANTERING
FUKTMÄTNING
BOKA ONLINE
ENERGIMÄTNING
ÖVERVAKA
BYGGET
@
STATISTIK
PERSONLIG SÄKERHETSINTRODUKTION
TEMPERATURMÄTNING
PRENUMERERA
PÅ PÅGÅENDE
ORDER
SMARTARE AFFÄRER MED CRAMO
BUSINESS SUPPORT
Vi på Cramo bedriver ett ständigt
utvecklingsarbete för att förenkla
och förbättra ditt dagliga arbete
och dina kontakter med Cramo.
Genom att ansluta dig till vår
samlingswebbplats Business
Support får du tillgång till ett antal
kraftfulla verktyg. Business Support
är under en ständig utveckling och vi
kommer kontinuerligt att addera nya,
bra funktioner och tjänster.
Vi vill också poängtera att
Business Support Grundutbud är
helt GRATIS för våra kunder.
Vår strävan är att tillsammans med
våra kunder utveckla branschens
bästa system för informationsutbyte
och ett effektivt resursutnyttjande.
Med Business Support vill vi:
• Underlätta och förenkla kontakten med
Cramo
• Ge ökad tillgänglighet till affärsrelevant
information
• Ge bättre överblick över dina affärer
• Minimera felkällor och missförstånd
• Göra det möjligt att beställa utrustning
över webben
• Ge möjlighet att se dina unika hyrespriser
• Ge möjligheten att övervaka byggets
energianvändning, temperatur samt
luftfuktighet
• Underlätta närvaroredovisningen enligt
ID06-standard
• Ge tillgång till besiktningsunderlag
• Ge möjlighet att prenumerera på
pågående order
BÄTTRE GREPP OM PÅGÅENDE ORDER
Med funktionen Pågående order
visas pågående hyresorder för
respektive kundnummer samt
leveransplats, vilket ger ett bra
grepp om Din inhyrning.
För varje order visas de artiklar
som ingår, antalet artiklar och
uthyrningsdatum sorterade per
leveransplats.
Returnerade produkter ligger
kvar tills alla produkter på ordern
är returnerade. Vid slutfakturering av ordern töms uppgifterna
och flyttas över till Ekonomisk
statistik.
• Bättre resursutnyttjande
• Bättre ekonomi
• Snabbare vidarefakturering
Förväntat pris hämtas från kundens aktuella prislista. Detta pris kan avvika
från fakturerat belopp.
Vill du returnera maskiner kan du skapa en returlista på samtliga eller valfria
pågående orderrader som du sedan enkelt kan skriva ut och lämna till transportören eller maila till depån.
GRUNDUTBUD
ENKLARE ATT BESTÄLLA HYRESPRODUKTER
- BOKA ONLINE
Boka online är en tjänst som gör det
möjligt att söka fram produkter i
hela vårt sortiment och lägga dem i
en varukorg för beställning till vald
depå. En fördel är att orderläggning
kan göras sent på kvällen eller tidigt
på morgonen.
Bokning Online är tillgänglig för
alla kunder och du ser ditt unika
hyrespris.
• Ökad tillgänglighet
• Enklare kalkylering
• Underlättar maskinplanering
GRUNDUTBUD
VISA FAKTURA
Funktionen Faktura ska underlätta för dig att ha kontroll på
dina fakturor från Cramo. Du ser
dina fakturor så långt som ett år
tillbaka och kan skriva ut dem.
Det finns tre sökvägar och du
väljer mellan att söka samtliga
fakturor på det kundnummer du
har behörighet till eller att söka
fakturor per order eller per
leveransplats. Och får också
detaljerad information om betalda
och obetalda fakturor.
I stället för att behöva ringa
till depån och be om kopia på
fakturor kan du gå in i Business
support och lätt skriva ut dokumenten själv.
Det är rollen som ”administratör”
eller ”superanvändare plus”
som har tillgång till funktionen
Fakturor.
GRUNDUTBUD
KRAFTFULL EKONOMISK STATISTIK
Funktionen statistik ger användare,
beroende på behörighetsnivå,
uppgifter om hur mycket som köpts
eller hyrts per produktområde samt
den lägre nivån produktgrupp (s k
tvåsiffrig SBEF-kod/rentalkod).
Det finns flera möjligheter att välja
rapportperiod: år, rullande 12
månader eller valfri period. Visning
sker på skärm eller kan skrivas ut för
att sparas
• Förenklar budgetering
• Hög grad av detalj information, uppföljning på produkter/arbets-
plats.
• Flexibelt, valfria rapportperioder
GRUNDUTBUD
PERSONLIG SÄKERHETSINTRODUKTION
Med Personlig Säkerhetsintroduktion (PSI) kan ni göra er arbetsmiljö
säkrare. Ni kan när som helst logga
in och skriva ut instruktioner för de
maskiner ni har på arbetsplatsen.
Genom en enkel sökning får ni upp
information om de aktuella maskinenerna och automatgenererar en
PDF som sedan kan skrivas ut eller
e-postas.
användaren att veta hur länge man
får arbeta med maskinerna anges
både vibrationsvärdet och hur länge
per dygn man får arbeta med maskinen i fråga.
• Anpassade utskrifter
• Säkrare arbetsmiljö
• Flera språk
Instruktionerna innehåller bland
annat information om maskinens
vibrationsvärden, bullernivå, ergonomitips samt vilken personlig
skyddsutrustning som rekommenderas. För att det ska vara enkelt för
GRUNDUTBUD
PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER
Välkommen att prenumerera på Pågående
order! Du får våra rapporter via e-post och kan
välja en eller flera leveransplatser.
Rapporten (se nedan) kommer en gång per
vecka tills du avbeställer den.
Detta är en betaltjänst, kostnaden är fn 200:-/
månad och då kommer rapporten automatiskt
fyra gånger per månad.
För prenumeration eller frågor vänder du dig
till [email protected] eller tar
kontakt med din säljare.
TILLVAL
@
NÄRVAROHANTERING
Med ID06-kortet som grundförutsättning presenterar Cramo
ett antal produkter och paketlösningar som kan göra er byggarbetsplats säkrare.
Närvarohantering är ett webbaserat system som hjälper platsledningen att hålla ordning på
arbetsplatsen, samt ett verktyg
att sköta närvaroredovisningen
enligt ID06-standard.
Med ID06 hjälper du också till att
minska den svarta arbetskraften
på marknaden.
• Minska antalet stölder
• Minska kostnader för nyckelhantering
• Förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatsen
TILLVAL
ENERGIMÄTNING
Genom tjänsten “Övervaka bygget” får ni en komplett uppföljning
av energiförbrukningen på Ert
bygge.
Via ett avancerat webbgränssnitt
får ni tillgång till exakta uppgifter
om energianvändningen för byggarbetsplatsens olika delar, t ex
bodar, hissar och belysning. Eftersom systemet arbetar i realtid
kan man snabbt se hur effektivt
enkla åtgärder som att stänga
dörrar, sänka temperaturen på
natten eller byta till lågenergibelysning är.
Genomsnittliga energivärden
på era olika byggarbetsplatser
presenteras också, samt en sammanställd graf med referenssiffror för genomsnittliga byggprojekt i branschen. Med en direkt
koppling till temperaturmätning
kan tjänsten bidra till avsevärda
besparingar inom energianvändning.
• Undviker resursslöseri
• Information i realtid
• Grafer och statistik
TILLVAL
TEMPERATURMÄTNING
Temperaturförändringar på byggarbetsplatser kan vara riktiga
energibovar. Genom att i realtid och
med statistik kunna kontrollera temperatur, såväl inne som ute, ges ni
möjligheter att planera och korrigera
uppvärmning.
Med en direktkoppling till “Övervaka
bygget” och Cramos Energietablering kan tjänsten temperaturmätning
bidra till avsevärda besparingar
inom energianvändning. Genom en
koppling till tjänsten fuktmätning
och Cramo Torra Byggen kan ni se
torkklimatet i realtid och planera
bygget efter detta.
• Inne- och
utetemperaturer
• Information i realtid
• Grafer och statistik
TILLVAL
FUKTMÄTNING
För att underlätta byggets planering erbjuder vi mätning samt
dokumentation i realtid, till exempel luftfuktighet och temperatur.
Genom en koppling till tjänsten
“Övervaka bygget” och Cramo
Torra Byggen kan ni se torkklimatet i realtid och planera Ert bygge
efter detta.
• Information i realtid
• Grafer och statistik
• Planera efter torkklimat
Detta kan kompletteras genom att
hyra en fuktmätare för kontroller
av inkommande material m.m.
eller support vid avancerade
mätningar av fukt i byggmaterial
med hjälp av certifierade samarbetspartners
TILLVAL
ÖVERVAKA BYGGET MOBILT
Genom tjänsten “Övervaka bygget
mobilt” får du möjlighet att övervaka
bygget via din smartphone eller
surfplatta.
Du får exakta uppgifter om energianvändningen för byggarbetsplatsens
olika delar, temperaturen i bodarna,
temperaturen utomhus samt luftfuktigheten.
Eftersom systemet arbetar i realtid
kan man snabbt och mobilt se statusen på byggarbetsplatsen. Tjänsten
har en larmfunktion, vilket innebär
att larm kommer att skickas till
ansvarig person via mail eller sms, i
det fall värdena överstiger de gränsvärden som ni valt för arbetsplatsen.
Tjänsten har även kameror som gör
att du verkligen har full koll på ditt
bygge, hela tiden.
Tjänsten är under utveckling och
kommer att inkludera fler områden.
• Mobil övervakning
• Information i realtid
TILLVAL
Har du frågor eller kommentarer på tjänsten
Business Support är du välkommen att
kontakta din Cramokontakt
eller [email protected],
08-623 55 13
www.cramo.se