Skandia Tour SGDF - Statuter 2015

STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND
Skandia Tour SGDF – Tävlingsstatuter 2015
Inbjudan: Inbjudan till Skandia Tour SGDF sker via SGDFs hemsida.
Allmänt: För spel på Skandia Tour SGDF krävs att spelaren betalat 350 kr i Touravgift (görs via Min Golf vid
första anmälan).
Deltagare: Tävlingen är öppen för amatörer, PGA-, NA- och REAM-spelare, pojkar och flickor, - 21 år (födda
1994 eller senare). En spelare får bara representera en klubb inom distriktet under varje säsong. Ett visst antal
platser (minimum 10 per spelplats) finns för spelare som representerar klubb utom distriktet, dessa spelare
måste vara kvalificerade via handicap. Spelare som är 12 år eller yngre får delta och får avancera till Skandia
Tour Regional (där de dock ej kan ta rankingpoäng). Ledare skall finnas på tävlingsplatsen i dessa fall.
Klasser: Pojkar och Flickor.
Antal deltagare: 120 Pojkar och 30 Flickor. Ytterligare minimum 10 platser finns för spelare från klubbar
utanför SGDF.
Spelform: 18 hål slagtävling, scratch, från gul/röd tee.
Spelplats: From säsongen 2015 har pojkar och flickor separata spelplatser. Flickorna spelar på samma spelplats
som de flickor som spelar Skandia Tour Regional inom SGDF. Vilka spelplatser som gäller framgår av Skandia
Tours hemsida men även på SGDF:s hemsida.
Anmälan: Anmälan görs via golf.se/Min Golf. Anmälningstiden till första omgången öppnar den 27 mars och
stänger kl 12:00 ca 10-14 dagar innan tävling. Anmälan till påföljande omgång öppnar i samband med att
anmälningstiden går ut till ”innevarande” omgång. Exakta dagar och tider för anmälan framgår på SGDF:s
hemsida. NOTERA att om man anmält sig till och kommit med på flera distriktstourtävlingar, eller annan nivå på
Skandia tour, måste man avanmäla sig till TL eller TD senast innan startlistan publiceras, annars riskerar man
avstängning nästa omgång. En spelare får bara delta på en ”nivå” (Distrikt, Regional, Riks eller Elit) under en
spelomgång.
Wildcard: Arrangörsklubben har 3 wildcards i respektive klass pojkar/flickor.
Utlottning: Vid överanmälan sker uttagning av deltagare enligt följande prioritetsordning
1.
2.
3.
arrangörsklubbens wildcard
erhållna OoM-poäng
handicap
Vid första deltävlingen sker ev. utlottning enligt pkt 1) och därefter hcp.
Hcp-gräns: Officiell hcp.
Återbud: Anmäld spelar som inte önskar delta kan, innan anmälningstidens utgång avanmäla sig. Spelare som
är uttagen till tävlingen skall lämna återbud till arrangörsklubbens tävlingsledare eller SGDFs TD innan tävlingen
startar. Kontaktinformation finns i inbjudan som publiceras på SGDF:s hemsida. Vid återbud, efter
anmälningstidens utgång, debiteras spelarens hemmaklubb för startavgiften. Spelare som ej lämnar återbud
på ett korrekt sätt, anses ha uteblivit från start utan återbud och avstängs automatiskt från spel i
nästa omgång. Notera att spelaren ansvarar för att återbudet når TL/TD.
Order of Merit: Upprättas efter varje deltävling och finns för Pojkar och Flickor. Hamnar två eller flera spelare
på samma poäng avgör antalet förstaplatser, därefter 2:a platser osv. placeringen. Poäng tilldelas de 16 första
enligt följande: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Spelare med lika resultat delar
placeringspoängen, dock skall segrare koras och erhåller 20 poäng. Delar av poäng under 0,5 avrundas nedåt,
övriga uppåt. Även finalspelet ingår i Order-of-Merit.
Fritt inspel: Ej fritt inspel.
DTP: De 10 % bästa av spelarna i varje klass, pojkar resp. flickor, tilldelas var sin Distrikts Tour Plats (DTP) i valfri
Skandia Tour Regional deltävling i nästa spelomgång. Vid lika resultat om dessa platser får även delade
placeringar DTP kort. Korten är personliga.
Startordning: 3-bollar med 8-10 minuters startmellanrum. Klasserna lottas var för sig.
Lika segerresultat: Segrare koras genom särspel ett hål i taget (s.k. "Sudden death"), i övrigt gäller matematiska
metoden.
Startavgift: 200 kr/deltagare. 50 kr/spelare avsätts till prisbordet och 150 kr/spelare (200 kr/spelare om
tävlingen spelas på en helgdag) tillfaller arrangerande klubb.
Finalspel: Finalen spelas som en inbjudningstävling över 18 hål scratch från gul/röd tee med 45 pojkar och 25
flickor. Inbjudan sker enligt:
1.
2.
15 pojkar och 10 flickor som tagit Order of Merit poäng med högst SGF Ranking efter tävlingsomg. 6.
30 pojkar och 15 flickor som tagit flest Order of Merit poäng men inte inbjudits enligt 1)
I finalspelet delas inga DTP-kort ut. Finaltävlingen ger dock rankingpoäng enligt SGF Golf Ranking.
Priser: SGDF kommer att leverera vinnarpokaler till de olika deltävlingarna och till slutsegrarna i finalen. SGDF
rekommenderar klubben att använda 50 kr/spelare till prisbordet. Priser delas endast ut till närvarande
spelare. Pokaler delas också ut till segrarna i finalspelet samt segrarna i Order-of-Merit för flickor resp. pojkar.
Resultat: Se "Gemensamma tävlingsstatuter".
Regler: Se "Gemensamma tävlingsstatuter".
Tournament Director: SGDF utser TD för tävlingen som har det operativa ansvaret för genomförande av
tävlingen. I översikten över finns TD angivet för varje tävling. Kontaktuppgifter för TDs finns under på SGDF:s
hemsida.
Tävlingsledarens ansvar: Se "Gemensamma tävlingsstatuter".
Kontakt: Kontakta främst TD för aktuell tävling vid frågor. Kontaktuppgifter för TD finns på SGDF:s hemsida.
Ansvarig SGDF:
Lars Waerland, tfn 070-570 81 58
E-post: [email protected]