Ett sortiment med bredd och med marknadens bästa

Ett sortiment med bredd och med marknadens bästa skärbarhetsegenskaper.
SPECIALSTÅL
Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med
regional och internationell förankring. Vi har alltid
jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det
bästa totala erbjudandet. Välkommen att kontakta oss!
Köp specialstål i lagerlängder...
BE Group idag
• Ett ledande handels- och serviceföretag med 130 års
erfarenhet som erbjuder ett brett sortiment av handelsstål, specialstål, rostfritt och aluminium. Våra kunder kan
därigenom samordna inköpen hos en leverantör. • Regionala säljkontor är mycket viktigt för vår verksamhet
och marknadsföring. Våra säljare ska finnas nära våra kunder och förstå deras verksamhet.
• Vidareförädling och distribution sker från strategiskt placerade lager- och produktionsanläggningar.
... eller kapat och klart för bästa
totalekonomi...
• Ägarmässigt fristående från producenter har vi en fri
roll på marknaden och koncernens samlade volym ger
konkurrenskraftiga inköpspriser och säkrar materialtillgången.
Snabbfakta om BE Group
... med personlig service från
våra säljare.
Kalix
Sundsvall
Borlänge
Eskilstuna
Stockholm
Karlstad
Norrköping
Kungälv
Göteborg
Jönköping
Alvesta
Malmö
Försäljningskontor
• BE i Sverige grundades 1885 (Bröderna Edstrand).
• Etablerat i åtta länder i norra Europa och noterat på Stockholmsbörsen sedan 2007.
• BE Group i Sverige omsätter ca 1800 MSEK. Koncernens
samlade omsättning ligger på ca 4200 MSEK (2014).
• I Sverige är vi 277 medarbetare och i koncernen totalt
nästan 800 (medeltal 2014).
• Försäljningskontor över hela Sverige och lager och produktion centraliserat till Malmö och Norrköping.
• Certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001 och EN 1090.
• Vår vision är att vara det mest professionella, fram-
gångsrika och respekterade stålserviceföretaget.
SPECIALSTÅLSSORTIMENT
- MED FULL BREDD!
BE lagerlägger den nya generationens
M-Stål från Ovako för maximala skärbarhetsegenskaper och bästa möjliga
totalkostnad i produktionen.
BE har försett svenska verkstäder med
specialstål sedan 1992.
För dig som arbetar inom verkstadsindustrin är specialstål en av de
viktigaste råvarorna. God tillgång till stål med de bästa egenskaperna
för skärande bearbetning är avgörande för produktivitet och tillväxt i
hela verkstadssektorn.
Inom området specialstål erbjuder BE Group konstruktions- och maskinstål i
olika legeringar och utföranden. Materialet kan med fördel beställas kapat
vilket betyder att det kan gå direkt in i din produktion och att du därmed
kan spara tid, kostnader och kapital. Vår produktionsenhet i Norrköping har
effektiv utrustning för höghastighetskapning, bandkapning samt blästring och
trumling, som ger exakta toleranser och hög ytnoggrannhet.
Vårt lagersortimentet inom specialstål omfattar:
• Legerade konstruktionsstål
Stålsort: 25CrMoS4, 42CrMoS4, 34CrNiMoS6, 16NiCrS4
• Allmänna och mikrolegerade konstruktionsstål
Stålsort: C45E, 355J2, 520M Ovako, Hydax 15 Ovako
• Kalldragen stång och automatstål:
Stålsort: S355J2 (ISO h9), 11SMnPb30+C (ISO h9)
• Centerlesslipad axel:
Stålsort: 20MvV6 (ISO h6), C45E (ISO h8)
• Ämnesrör enligt EN 10294-1 E470
Ladda ner eller beställ vår specialstålsbroschyr. 20 sidor om skärbarhet, hårdhet, slitstyrka, toleranser
m.m. Se www.begroup.se.
Avsändare:
BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 Malmö
VI HAR DET DU BEHÖVER!
BE Group erbjuder ett komplett sortiment av handelsstål, rör, specialstål,
armering, rostfritt stål och aluminium.
En allt större andel av våra leveranser skickas till våra kunder i vidareförädlat skick, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice. Våra
resurser inkluderar kapning, borrning, gas- och plasmaskärning, formatklippning, spaltning, sågning, blästring, målning samt produktion av
inläggningsfärdig armering (ILF).
Vi distribuerar med vårt eget leveranssystem över hela landet. På så sätt
är vi alltid nära dig, var du än finns!
Läs om fler delar av vårt erbjudande på www.begroup.se
Kvalitetsarbete och certifieringar
VNI
SK
P
RO
SP
N
G • FOR
ISO 14001
Certifierad
E-handel och digitala
hjälpmedel
Försäljningskontor BE Group Sverige AB
Malmö
Tfn 040-38 40 00
[email protected]
Göteborg
Tfn 031-742 27 00
[email protected]
Jönköping
Tfn 036-30 97 00
[email protected]
Norrköping
Tfn 011-415 35 00
[email protected]
Stockholm
Tfn 08-702 71 00
[email protected]
Sundsvall
Tfn 060-16 15 00
[email protected]
Borlänge
Tfn 0243-620 00
[email protected]
Alvesta
Tfn 0472-125 70
[email protected]
Karlstad
Tfn 054-21 98 28
[email protected]
Kalix
Tfn 060-16 15 36
[email protected]
Huvudkontor BE Group Sverige AB
BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 Malmö
Spadegatan 1
Tfn 040-38 40 00
Fax 040- 38 41 74
NIN
Miljöarbete och
hållbar utveckling
G
Logistik - en kärnverksamhet