Order av implantatbro

Ankomstdatum:
Order av implantatbro
Beställare
Dentware Scandinavia AB
Box 623
291 26 Kristianstad
Tel: 044 202891
Beställningsdatum
Önskat leveransdatum
Tandläkare
Kontaktperson och telefon
Implantat System*
Patient ID
Pos
Implantattyp och
plattform*
ø
Medskickat material
O Modell
O Förlaga
O Labb skruvar. Antal _____
O Gingimask
O Övrigt ________________
Övrigt:
ÖK
*) Om ert implantatsystem är ett
nytt alt. inte så vanligt
förekommande på marknaden,
ber vi er kontakta oss och
skicka en original protetikskruv
samt analog så vi
kan fastställa korrekt geometri.
UK
Produktionsinformation
Bromaterial
O Titan
O CoCr
Fasadmaterial
O Porslin
O Akryl
Efterbearbeta
följande ytor
O Nej
O lingualt
O palatinalt
O gingivalt
Böjda kanaler
O Ja, enligt markering
Leveranssätt
 Post Express, leverans nästa vardag innan
kl.10,00. Avgifter tillkommer
Beställning av skruvar
Ska Dentware leverera DESS skruvar:
O Komposit
O Nej
O Ja
Antal _____
Ska Dentware leverera Dynamic Abutment ®
O Ja Antal _____
skruvar (böjda kanaler):
Jag ombesörjer själv inköp av original
protetikskruvar. Bron tillverkas då med en
O Ja
geometri som överensstämmer med
originalskruven.
Vi behöver skruvinformationen för att kunna skapa rätt geometri på
brokonstruktionen.
Övrig info
Modell och Förlaga
Jag skickar med:
1) En gipsmodell med:
a) analoger överensstämmande med implantaten i patientens
mun alt originalkompatibla analoger
b) oskadade analoger
c) frilagda analoger, dvs komponenterna ska ligga minst 1 mm
ovanför gipskanten
2) En förlaga designad enligt följande:
a) rätt komponent dvs cylinder överensstämmande med
analogen i modellen
b) oskadad komponent med perfekt passform mot analogen
c) önskade kanalutgångar markerade på förlagan antingen med
penna eller styrpinne
d) tänk på att bron designas helt och hållet utifrån förlagan med
alla konkaviteter och porositeter. Var därför noggrann med ytan.
www.dentware.se
© 2012 Dentware Scandinavia AB
V.2.0 1311RK/MW/MR
Använd nya
oskadade analoger
och cylindrar samt
en gingimask
Analogen
friläggs minst
1mm
Markera önskad
skruvkanals
öppning