Partille Golfklubb Order of Merit 2015 Herrar

Partille Golfklubb Order of Merit 2015 Herrar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12
12
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Höstgreensome
Septemberslaget
Semesterslaget
Golfveckans
Bästboll Din Bil
Golfshopens
singeltävling
Golfresan On
Tour
Ett slag för
Cancerfonden
Volvo World Golf
Challenge
Golfhäftet
Trophy
Namn
Hans Hansson
Dan Ek
Tony Jurkiewicz
Toby Hallel
Peter Söderlund
Håkan Lisander
David Jerneborn
Björn Holgersson
Karl-Erik Skåpdal
Carl-Gunnar Scott
Björn Wessman
Kent Jonsson
Daniel Hokander
Lars Danielsson
Lasse Segerdahl
Kjell Sandberg
Bengt Norén
Kjell Ericsson
Per-Martin Södergren
Bo Larsson
Immo Rinne
Erik Hamrén
Dennis Eriksson
Claes-Göran Cedströmer
Deltagit i
Summa
antal
poäng tävlingar
12
1
12
1
10
1
10
1
9
1
9
1
9
1
8
1
8
1
7
1
7
1
7
1
6
1
4
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
Majslaget
Placering
De 8 bästa tävlingarna räknas
Partille Golfklubb Order of Merit 2015 Herrar
25
26
27
28
29
30
31
3
3
3
3
3
3
3
Höstgreensome
Septemberslaget
Semesterslaget
Golfveckans
Bästboll Din Bil
Golfshopens
singeltävling
Golfresan On
Tour
Ett slag för
Cancerfonden
Volvo World Golf
Challenge
Golfhäftet
Trophy
Namn
Svante Liljeqvist
Hans Eriksson
Rolf Ewreskär
Per Sundström
Lennart Bergdahl
Christer Isberg
Rolf Lundell
Deltagit i
Summa
antal
poäng tävlingar
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
Majslaget
Placering
De 8 bästa tävlingarna räknas