Miris tar hem ny order från Sydkorea

2015-04-23
Miris tar hem ny order från Sydkorea
Miris har fått en större order på analysinstrument och kompletterande
utrustning för bröstmjölksanalys från Sydkorea. Värdet på affären uppgår till
knappt 1,7 Mkr.
Miris har sedan 2010 samarbetat med sydkoreanska Genuretech för att utveckla
affärerna i Sydkorea. Under 2014 ingicks ett distributörsavtal avseende
marknadsföring och försäljning av Miris instrument för bröstmjölksanalys, Human
Milk Analyzer (HMA), på den sydkoreanska marknaden. Genuretech har i detta
avtal förbundit sig till försäljning av ett större antal analysinstrument för
avtalsperioden 2015-2020. Den första delordern enligt detta avtal omfattar 12
analysinstrument för leverans under Q2 och Q3 2015.
Idag finns Miris HMA på ett flertal universitet och forskningsinstitut i Sydkorea,
vilket har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer. Miris HMA-instrument
fick i slutet av 2014 godkännande som medicintekniskt instrument av den
sydkoreanska myndigheten Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), vilket är en
förutsättning för försäljning till sjukhus och vårdinrättningar. Totalt finns cirka
4 000 så kallade ”Mummy Care Center” med behov av utrustning för
bröstmjölksanalys, vilket gör att den sydkoreanska marknaden bedöms ha potential
att på kort sikt bli en av Bolagets största för HMA-instrument.
”På Miris är vi mycket glada för denna order från en för Miris växande och viktig
marknad” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.
Den ökade kunskapen om bröstmjölkens unika betydelse för spädbarn har lett till
ökad användning av bröstmjölk. Miris bidrar till att barn får en optimal nutritionell
start i livet genom att tillhandahålla instrument och kompletterande utrustning för
mjölkanalys.
Uppsala den 23 april 2015
För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: [email protected]
Adress
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala
Tele
Tele
018-14 69 07
Web/E-mail
www.miris.se
[email protected]
Org. Nummer
556604-0308