Schema för hösten hittar du här..

ÅRSTA HÖSTSCHEMA 2015
Med reservation för
ändringar
Gäller f r o m
23/11
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
06.30
Body Pump 45
Viktoria
CxWorx 30 Eva
07:00 Body
Balance 45
Viktoria
07.00
07:30 MRL 30
Viktoria
Flex Intervall 30
Eva
08:00 Flex Core
30 Viktoria
08:45 Flex Light
09:00 Flex Light
Cirkel 45
Cirkel 55
Senior+Fika
Senior+Fika Eva
Viktoria
09:30 Flex
mamma/barn 30
Viktoria
09.30
10.00
fredag
lördag
söndag
Barnpassning
09.00-12.00
09:00 Flex Light
Cirkel 55
Sh´bam 45 Nina
Senior+Fika
Viktoria
Flex
10.15 CxWorx
mamma/barn 30
30 Nina
Viktoria
10.30
11.00
Barnpassning
11.00-12.30
Barnpassning
11.00-12.30
(from 1/12)
11.30
Body Pump 45
Richard
Body Pump 45
Richard
16.00
Barnpassning
17.00-19.45
17.00
Barnpassning
17.00-19.45
17.15 Body
17.15 Zumba 55
Combat 45
Hector
Yelda (from 12/1
2016)
Barnpassning
17.00-19.45
Flex Fys 55
Therese
18.15 Body
Combat 55 Pia
Flex Core 30
Viktoria
18.30
Body Pump 45
Viktoria
19.00
19.15 Flex Core 19:15 Flex Step
30 Pia
45 Viktoria
19.30
Body Balance
55 Viktoria
17.15 Body
Attack 45 Merja
Zumba 55
Hector
Body Pump 45
Merja
Flex Cirkel 45
Hector
CxWorx 30
Yelda
17.30
18.00
Flex Familjefys
45 Nina
*ta med barnen
fritt
19.45 Body
Pump 45 Pia
Body Pump 55
Therese
Body Combat
55 Yelda
MRL 55
Veronica
Sh´bam 45 Nina
19.45
Body
Balance 55 Nina