PRODUKTBLAD - Financials

30 november 2015
Daglig uppdatering finns på pnfonder.se
PRODUKTBLAD
PORTFÖLJTEAM
PO NILSSON
Grundare och ansvarig
förvaltare. Branscherfarenhet
sedan 1987. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm.
FONDENS MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som kan investera i hela världen, men har
särskilt fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis
bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaruindustrin och kraftindustrin.
Inriktningen för övrigt är diversifierad och inte inskränkt till någon särskild bransch.
Målet med fonden är att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till fondens
andelsägare.
Vi investerar i bolag på deras egna meriter, inte för att de är med i ett index.
Vi arbetar med äkta aktiv förvaltning och följer därför inget index. I det här
produktbladet väljer vi dock att visa Stockholmsbörsens index så att du som kund
ska kunna jämföra fondens resultat. Placeringarna sker utifrån hur ett bolags framtida
värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Den bedömningen
baseras på en ren fundamental analys, det vill säga vi håller oss till grundläggande
faktorer för att värdera ett företag och dess aktie. Med de grunderna tror vi att vi kan
undvika bubblor som uppstår när vissa aktier får ett för högt pris i förhållande till sin
Motto: Det blir vad du tänker
Mitt livs bästa investering: Första bostadsrätten
Intressen: Tennis, skidor och idrott i stort
Jag äter helst: Röding
TORGNY PRIOR
Grundare och förvaltare.
Branscherfarenhet sedan 1981.
Ekonomexamen från Lunds
Universitet.
Motto: Var dig själv. Det finns redan så många andra
Mitt livs bästa investering: Min hund
Intressen: Tennis
Jag äter helst: Marsipangris
AVKASTNING SEDAN START TILL NOVEMBER 2015
FAKTA OM FONDEN
Kategori
Aktiefond
Fondtyp
Svenskregistrerad UCITSfond
Start
Startkurs
ISIN
2 september 2013
1 000 kr
SE0005189537
PPM-nummer
487108
Avgift PPM
0,62 %
Utdelande
Nej
Basvaluta
SEK
Förvaltningsavgift
1,6 %
TER
1,6 %
NAV-beräkning
Andelsklass
Dagligen
A
AVKASTNING
SEDAN START
Realinvest
+69,73
OMXS GI*
+44,91
Differens
+24,82
*OMXS GI visar den svenska börsens utveckling
inklusive utdelningar.
RATING OCH PRISER
Fonden har inte funnits tillräckligt länge för att
få någon rating.
SEKTORFÖRDELNING
BETECKNING
ANDEL AV FÖRMÖGENHET, %
Fastighet och bygg
45,58
Skogsindustri
14,16
Kraft
7,49
Bygg och anläggning
6,47
Konsumentvaror
4,8
Telekommunikation
2,44
Investmentbolag
2,20
30 november 2015
Daglig uppdatering finns på pnfonder.se
PRODUKTBLAD
PORTFÖLJSTATISTIK
TILLGÅNGSSLAG
Antal innehav
24 st
Aktiv risk
9,39
Standardavvikelse (sedan start)
LÄGRE RISK
1
12,65
Informationskvot
1,06
Beta
0,58
TOPP 10 INNEHAV
FÖRETAG
RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL
ANDEL AV
FÖRMÖGENHET, %
2
HÖGRE RISK
3
4
Lägre möjlig avkastning 5
6
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och
avkastning.
FONDEN
PASSAR DIG
SOM …
1) … tror på en god ekonomisk utveckling i de nordiska länderna
2) …tror på reala tillgångar som ex skog och råvaror
9,56
3) … tror på att aktiv förvaltning gör skillnad
Platzer
9,55
4) … har en långsiktig sparhorisont på minst 5 år
Diös
9,38
5) … kan acceptera att kurssvängningar förekommer
Catena
7,32
Holmen
Stockmann OYJ
4,8
JM
4,7
SCA
4,59
Fortum
4,55
Sponda
4,54
Wihlborg
4,08
7
Högre möjlig avkastning
HÄR
HITTAR
DU VÅRA
FONDER:
ANDELSKLASS
Fonden har två andelsklasser, A och B, varav A
är icke utdelande och B är utdelande. I detta
bladet beskrivs andelsklass A.
Aktieinvest
www.aktieinvest.se
08-506 517 00
Avanza Bank
www.avanza.se
08-562 250 00
Danske Bank
www.danskebank.se
0752-48 45 42
Fondmarknaden.se
www.fondmarknaden.se
08-545 186 00
Handelsbanken www.handelsbanken.se 0771-77 88 99
Länsförsäkringar
www.lf.se
08-562 830 00
MFEX
www.mfex.se
08-559 03 64
Movestic
www.movestic
08-120 39 320
NASDAQ OMX
www.nasdaqomx.com
08-405 60 00
Nordnet Bank
www.nordnet.se
08-506 33 000
Swedbank
www.swedbank.se
0771-22 11 22
Söderberg & Partners www.soderbergpartners.se 08-451 50 00
OM OSS
PriorNilsson är ett fristående fondbolag
som grundades 2002. Våra förvaltare,
som också är grundare och ägare av bolaget, har i snitt 32 års erfarenhet av finansbranschen.
Vi tror på äkta aktiv förvaltning, det
vill säga att grunda förvaltningen på ren
fundamental analys. Vi tar avstånd från
det så kallade indextänkandet. Att kunna
välja de aktier vi tror på och att våga ta
ställning till våra bästa idéer är några av
fördelarna med att vara ett fristående
fondbolag. Vi är långsiktiga, vi tänker
självständigt och vi har tålamod. Våra
långa relationer med våra diskretionära
kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är
duktiga på att arbeta fram skräddar­sydda
lösningar.
Fonderna förvaltas av Prior&Nilsson
Fond och Kapitalförvaltning AB, ett bolag
som ägs till 100 procent av Prior&Nilsson
och Partners AB.
KONTAKT
Köp- och säljorder kan skickas till PriorNilsson per post eller fax. Är du ny kund
behöver du även fylla i en blankett för kundkännedom som du hittar på vår
hemsida. Det går också bra att handla fondandelar via någon av våra distributörer
(se ovan). Lägsta köpbelopp är 100 SEK. Ingen insättnings- eller uttagsavgift.
Hör gärna av dig! Ring oss på vardagar 9–17 eller mejla [email protected]
Adress: Box 7136, SE-103 87 Stockholm Telefon: +46 (0)8-441 77 00/02 Besöksadress: Oxtorgsgatan 4, plan 3
Hemsida: pnfonder.se
VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras
i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får
tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig placering. Mer information om fonden, informationsbroschyr och fondfaktablad
finns tillgängliga på vår hemsida. Hel- och halvårsrapporter kan du enkelt beställa på
vår hemsida.