och förmedlingschef, Cerberus AB, Bilaga till Dagens Industri 5

NOMINERAD 2016 / ÅRETS NYKOMLING
PÅ CERBERUS BLIR DU LANDETS
BÄSTA FINANSRÅDGIVARE
Målet är att bli ett av de största värdepappersbolagen i Sverige under de
närmaste tio åren. För att lyckas ser investeringsrådgivaren Cerberus till att verkligen
förstå sina kunder genom personliga relationer.
Skribent Sofie Lundmark
P
Fotograf Sigrid Malmgren
å kunskapsrika Cerberus möts du av en
välkomnande kultur där du förväntas ställa
frågor och själv ta ansvar för din karriär. I
gengäld får du 140 kompetenta kollegor, och bästa möjliga förutsättningar att lyckas i karriären.
– Att bli nominerade till det här priset är ett
glädjebesked, och ett bevis på att vår strategi
att visa upp oss på högskolor och universitet
faktiskt gett resultat, berättar rådgivnings- och
förmedlingschef Martin Paulette.
företaget vuxit från tre till 140 anställda, och
målet är att växa ytterligare.
– Precis som att försöka hjälpa en kund med
att förstå vad hon eller han har för mål och
ambitioner, på samma sätt fungerar min relation
till medarbetarna. Det gäller att förstå dem för
att kunna ge dem bästa möjliga förutsättningar
för att utvecklas. Genom ett stöttande ledarskap
utmanar jag mina kollegor att bli så bra som
möjligt i sin yrkesroll.
personliga relationer är grunden till framgång
Av Cerberus 17 000 kunder i Sverige är 90 procent
privatpersoner. Som finansrådgivare får Cerberus
förtroendet att kliva in i människors privata rum.
– Vi måste på riktigt förstå människan
som sitter framför oss, för att kunna komma
underfund med vilket försäkringsskydd den här
personen är i behov av. Det skiljer oss från andra aktörer på marknaden, där många rådgivare
har 1 500 egna kunder och aldrig får möjlighet
att skapa personliga relationer med sina kunder,
säger Martin och fortsätter:
– Hos oss finns inga standardiserade lösningar, vi tar oss tid och energi att förstå var och
en av våra kunder och det är det som gör att det
går bra för oss. På så vis kan vi inte bara ta fram
anpassade lösningar, kunderna kan också förstå
varför just den här lösningen är den bästa och
då har vi verkligen lyckats.
stort ansvar som ny
Hos Cerberus finns inga glastak eller tidsbegränsningar vad gäller karriärutveckling – det
är upp till varje medarbetare att själv ta ansvar
för sin karriär. För att unga medarbetare ska
få en bra start i karriären erbjuder Cerberus
ett unikt traineeprogram som under sex
månader utvecklar människor till sparandeoch försäkringsspecialister.
– Det är inget klassiskt traineeprogram i den bemärkelsen att du testar på olika roller för att sedan
bestämma dig var du vill arbeta, det är mer en yrkesinskolning där målet är att bli investeringsrådgivare. Just nu har vi 30 personer som genomgår
traineeprogrammet, varav de flesta har en högre
examen med inriktning mot finans. Vi anställer
och utbildar människor vi tror på, därmed får de
också befogenheter att ta eget ansvar. Vår filosofi är
att det är det bästa sättet att utveckla medarbetare
och behålla duktiga talanger. Jag är stolt över att vi
kan ge så stort ansvar till nyanställda. Jag själv blev
delägare genom att starta ett eget kontor redan
efter två år som rådgivare.
stöttande ledarskap
I sin roll har Martin huvudansvaret för Cerberus rådgivningsverksamhet. På bara tio år har
Martin
Paulette
Titel: Rådgivnings- och
förmedlingschef.
Utbildning: Gymnasieutbildning i ekonomi.
Mitt bästa tips för
framgång: Ta hjälp av andra för att komma dit du vill.
Om jag inte hade blivit
rådgivnings- och förmedlingschef hade jag
blivit: Förmodligen något
inom det politiska området.
Antingen/Eller
Sport / Nyheter
Nattliv / Friluftsliv
Sällskapsspel / Tv-spel
Klippa gräs / Skotta snö
Om Cerberus
www.cerberusradgivning.se
Cerberus är ett av Sveriges största fristående rådgivningsföretag inom
spar- och trygghetslösningar. Vi hjälper klienter med finansiell planering.
Cerberus har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Cerberus står under tillsyn av Finansinspektionen. Cerberus
1 N U M B E R O N E CA M P U S 2015
grundades 2005 och koncernen har 17 000 klienter. Cerberus är anslutet
till InsureSec AB och SwedSec Licensiering AB. Cerberus har utsetts till; ett
Gasellföretag 2012, en av Sveriges bästa arbetsgivare 2014 och en av Sveriges
mest attraktiva arbetsgivare 2015.
H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S
”Vi anställer och
utbildar människor
som vi tror på”