Vi tror på Sollefteå

å
e
t
f
e
l
l
o
S
å
p
r
o
r
Vi t
KALENDER - höst 2013
25/10 kl 12.00 Lunchdialog på
Bowlingen. Arr. Företagarna
Näringslivet i Sollefteå med näringslivsorganisationerna i spetsen tar nu sats inför framtiden.
28/10 kl. 18.30 Upphandling, hur gör man,
etc. Susanne Söderström
Vi är trötta på att ligga på sista plats i Svenskt Näringslivs företagsranking. Det är framför allt en attitydsundersökning - och attityder
kan man förändra.
31/10 kl 18.00-21.00 Spökkväll & Ljuständning på stan.
Vi känner inte igen oss i denna sista plats - och försöker nu att tillsammans med kommunen skapa de “dialog”ytor som behövs för
att förändra attityder åt båda håll.
5/11 kl. 07.30 Frukost med Amber Schosso.
Vårt mål är att vi ska klättra 100 placeringar - tills det år vi
fyller 100 år, dvs 2017. Denna resa gör vi tillsammans med kommunen, både politiker och tjänstemän-våra nu intensifierade möten
och dialoger gör att vi blir än starkare! Vi är med på resan - är ni?
Arr. Handel Sollefteå.
Arr. Q-nätverket.
13/11 kl. 13.00 Innovationsprojekt steg 2. Arr. Q-nätverket.
13/11 kl. 18.30 Försäkringsinformation Anna Hassel,
Fredrik Eriksson. Arr. Q-nätverket.
14/11 kl. 18.30 Upphandling, hur gör man, etc.
Susanne Söderström. Arr. Q-nätverket.
Politikerfrukost
29/11 kl. 12.00 Lunchdialog på Bowlingen. Arr. Företagarna
Klockan halvåtta på
morgonen den 8:e
oktober strömmade
frukostsugna politiker och företagare
in i kommunhusets
cafeteria. Omkring 50
personer samlades,
hälften från Q-nätverket och hälften kommunpolitiker. Två av länets riksdagsledmöter, Eva Sonidsson och Christina Karlsson, fanns också
bland deltagarna. Initiativet hade tagits av Q-nätverket.
-Att mötas och prata med varandra kan aldrig överskattas,
säger Annika Fälldin. Men det gäller att hitta smidiga mötesplatser och tidpunkter. Den här dagen i oktober passade
bra då kommunstyrelsen hade sammanträde och många
politiker skulle vara på plats i kommunhuset. Att deltagarna
inte bara var frukostsugna utan också sugna på att tala
med varandra gick inte att ta miste på. Samtalen flödade vid
borden och många hoppas på fler liknande möten.
3/12 kl 07.30 Adventsfrukost hos Café Petter.
Tjejkväll på stan
Torsdagen 10 oktober tändes gågatan upp av marschaller
hela vägen från Restaurang Kajsas till Style It. Anledning
var att det var dags för Tjejkväll på stan. Flera av butikerna
höll öppet kl 18-20 och erbjöd fina erbjudanden. Roligt för
både besökare och handlare! Nu ser vi fram emot kommande aktiviteter på stan med Spökkväll & Ljuständningen
i spetsen, 31 oktober.
1/12 kl 13.00-17.00 Skyltsöndag. Arr. Handel Sollefteå.
Arr. Q-nätverket.
4/12 kl. 13.00 Innovationsprojekt steg 3. Arr. Q-nätverket.
12/12 kl. 18.30 Årets Q koras. (nomineras av medlemmarna)
Arr. Q-nätverket.
Sollefteå lyfter
Sollefteås företagare på
12:e plats totalt i Sverige.
I rapporten Årets Företagarkommun 2013 som är Företagarnas och UCs tillväxtmätning kommer Sollefteå på 12:e
plats (av 290).
Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma
de kommuner där företagandet utvecklats bäst under
det gångna året. Undersökningen bygger på företagens
bokslut för 2012. Årets Företagarkommun mäter tillväxt
genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag. Undersökningen presenteras på
nationell nivå och länsnivå.
- Vi är stolta och väldigt glada att vara en del av detta,
säger Mia Karlsson, ordförande i Företagarna Sollefteå. Vi
står bra rustade inför framtiden, med dessa siffror i bagaget och med det fina samarbetet mellan kommunen och
näringslivet, ser vi positivt på utvecklingen av våra företag,
och för kommunen i stort.
Handel Sollefteå
i samverkan med Svensk Handel
SOLLEFTEÅ