information - Finlands svenska spelmansförbund

Skärikurs på Sälgrund 12–13.9.2015
Välkommen på spelkurs till lotsstationen på Sälgrund utanför Kaskö!
Kursen riktar sig till alla folkmusikintresserade som vill lära sig nya låtar. Låtarna lärs ut på
gehör, så för att få ut det mesta av kursen bör du helst ha spelat på ditt instrument ett tag.
Som kursledare fungerar Antti Järvelä (Finland) och Åke Wänn (Sverige).
Själva kursen börjar på lördag morgon och avslutas på söndag vid lunchtid. Av tradition åker
vi ut redan på fredag kväll för lite fri samvaro och buskspel. Avfärden sker kl. 18.45 från
Fiskehamnen. Om du inte har möjlighet att komma på fredag kväll går det bra att komma
följande morgon. Vid anmälan till kursen; meddela om du kommer på fredag eller lördag.
Kursavgift: 115 € för Spelmansförbundets medlemmar, 145 € för övriga. I avgiften ingår
kost och logi (fre–sön), båttransport och undervisning.
Anmälan senast måndagen den 31 augusti 2015 till [email protected]
Meddela namn, adress och telefonnummer samt instrument, eventuell specialdiet och om du
kommer på fredag eller lördag. Kursavgiften faktureras!
Kontaktuppgifter
Spelmansförbundet:
Åsa Lillhannus, 0400-951 958, [email protected]
Pia-Stina Sarin, 0500-560 209, [email protected]
Frågor gällande båttransporter och kost:
Rose-Marie Engvall, [email protected]
0400-868 784 (jobb) eller 0400-744 507 (hem)
Kursledare:
Antti Järvelä (f. 1978) är musiker och musiklärare hemma från Kaustby, men numera bosatt i Alahärmä (såvida
inte musiken för honom runt världen). Antti spelar bl.a. i Frigg, JPP och Baltic Crossing. Han har undervisat på
många folkmusikkurser, t.ex. Alasdair Fraser´s Sierra Fiddle Camp i USA, Harald Haugaard´s Fiddle School
(både i Tyskland och USA), Oriveden kansanmusiikkikurssit, Näppärit osv. Han är också den som ansvarar för
Orivesi All Stars – det största folkmusikkollektivet i Finland (ca 250–300 spelmän). Antti spelar mest fiol, gitarr.
Mandolin och kontrabas.
Åke Wänn (f. 1950) kommer från Falun och Övertänger, med rötter i Bingsjö. Åke är riksspelman på fiol, men
trakterar även piano och gitarr samt sjunger. Han leder Svärdsjö spelmanslag, men är också involverad i ett antal
musikgrupper, som t.ex. Söndagsorkestern, Fingal, Bingsjöpôjkarna med flera. Åke har samarbetat med
folkmusiker i Svenskfinland i många olika repriser; nu senast producerade han en skiva med Lappfjärdslåtar som
kom ut våren 2015.
Kursarrangör: Finlands svenska spelmansförbund r.f. i samarbete med SFV-Bildning