PM VätterntriathlonSprint – print

- SPRINT -
Motala 28 juni 2015
VÄTTERNTRIATHLON SPRINT 2015
Sim check-in sker 08:00-08:40.
Tävlingsdag och starttid
Söndagen den 28 juni 2015. Gemensam start kl
09:00 för alla klasser.
Vid förhinder att medverka
Vi rekommenderar er att teckna Folksams försäkring ”Startklar” som gör det möjligt att få startavgiften tillbaka vid sjukdom eller skada. Intyg från
läkare krävs. Kontakta Folksam på telefonnummer
0771-960960. Tävlingsorganisationen kan tyvärr
inte återbetala startavgiften vid förhinder.
750 m simning - 20 km cykling - 5 km löpning
FÖRE START
Nummerlappsutdelning
Nummerlappsutdelningen sker i Motala Convention Centre fredag kl 10:00-18:00, lördag kl 14:0020:00 och söndag 06:00-08:00. Ta med id-handling
och licens för tävlande i tävlingsklass. I motionsklass krävs ingen licens. Du kan köpa endagslicens
för att delta i tävlingsklass och denna kostar 170 kr.
Betala gärna med kort. Var ute i god tid!
Du erhåller ett startkuvert/påse med nummerlapp,
simmössa, klisterdekaler till hjälm och sadelstolpe,
tag till väskinlämningen, chip för hjälmen (klistras
på hjälmens högra sida), tidtagningschip till vrist
(fästs med kardborrebandet på din vänstra vrist)
Här finns också anslagstavla med diverse information, startlistor och resultatlistor.
Informationen är öppen: 26 juni kl 10:00 – 18:00, 27
juni kl 08:00 – 20:00 samt söndag 07:00 – 14:00
Omklädning
Dusch och omklädning för damer och herrar sker
vid Simhallen, Östermalmsgatan 40. Avstånd från
tävlingscentrum 1400 meter. Ta med eget hänglås.
Öppet mellan 07:00 – 16:00.
Parkering
Parkeringsplatser finns bland annat i anslutning till
Sporthallen, Östermalmsgatan 40 samt i anslutning
till tågstationen. Avstånd till tävlingscentrum 10001400 meter. Området vid start och mål är avstängt
för biltrafik. Var ute i god tid!
Race brief
Det kommer inte att ske någon race brief dagen
före tävlingen, men viktig information och eventuella ändringar kommer anslås i informationen,
Motala Convention Centre samt meddelas via
speaker på tävlingsdagens morgon. Tävlande
ansvarar själva för att ta del av eventuella uppdateringar och den senaste informationen.
Uppvärmning
Uppvärmning i vattnet är tillåtet. Samtliga deltagare måste dock passera Neptrons tidtagningsantenner för sim check-in innan nedstigning i vattnet.
Vätska och förberedelser
Var tränad för uppgiften. Tänk på att ladda på rätt
sätt med vätska. I målområdet finns tappställen för
vatten där du kan fylla på din flaska. Vi rekommenderar deltagare att ta del av Svenska Triathlonförbundets reglemente.
Växlingsområde och incheckning av cykel
Byte mellan de olika momenten sker inom växlingsområdet på Hamnparkeringen. Innan du får
ta in din utrustning i växlingsområdet måste du
passera en kontroll intill växlingsområdet där en
funktionär godkänner din cykel och hjälm, Detta
för din säkerhet. Vid incheckningen märks din vad
alternativt ditt lår med klass och startnummer.
Incheckningen sker kl 06:30-08:30 på tävlingsdagens morgon. Incheckningen stängs 08:30. Efter
incheckning kan du inte ta ut din cykel för annat
än service. Varje tävlande har en markerad plats
med sitt startnummer, där cykel ska placeras. Bara
tävlande får röra sig i växlingsområdet. Observera
att vid din plats i växlingsområdet ska kläder och
utrustning ligga i ordning.
STARTEN
Starten
Starten sker flytande i vattnet. Samling och positionering för start i vattnet sker 08:55. Det kan bli
startvågor men det definitiva startsättet kommer
kommuniceras av speaker under morgonen. Startlinjen utgörs av 2 stora bojar märkta med START.
Kajaker med funktionärer och domare finns vid
bojarna.
Startområdet – sim check-in
Avprickning sker nere vid vattnet (följ skyltning ”till
start” från växlingsområdet) innan start och eventuell uppvärmning i vattnet och därifrån sker nedgång i vattnet från en ramp. Du får av säkerhetsskäl
inte lämna startområdet efter att du blivit avprickad. Var ute i god tid för att hinna med avprickning.
Sim check-in sker mellan klockan 08:00-08:40.
Samtliga deltagare måste vara i vattnet absolut
senast 08:50.
BANORNA
Cykling
Cykelbanan mäter 19,2 km. Banan är inte avstängd
för trafik. Observera att vanliga trafikregler gäller
och att bilar och bussar kommer att förekomma.
Banan är väl markerad med skyltar som sitter vid
vägkanten. Det kommer att finnas flaggvakter utefter hela banan som sköter kommunikationen med
bilister och busschaufförer.
Depåer
Under cykelmomentet finns det en officiell depå i
Sjökumla, ca 5,5 km från växlingsområdet. Där serveras i ordningsföljd 1. Enervit sportdryck (Enervit
G Sport är det som används och innehåller inte
korn utan majsstärkelse) 2. Vatten. Drycken serveras i flaskor. Observera att antal flaskor är begränsade. Privat langning är ej tillåten!
På löpningen finns en depå strax efter växlingen
samt en efter 2,5 km. Enervit sportdryck och vatten
samt bananer serveras vid depåerna. Egen langning får endast ske i anslutning till dessa.
Observera att organisationen arbetar för miljön
och vill ha en skräpfri arena. Vi ber er ta med ert
skräp till närmsta sopkärl. Nedskräpning bestraffas
med 15 sek stopp/tidstillägg.
Löpning
Löpbanan mäter 5 km och du springer 1 varv.
Banan är markerad med skyltar vid vägkanten och
flaggvakter står utefter banan.
Målet
När du passerat mål får du din välförtjänta medalj.
Det finns vatten och sportdryck att dricka och det
finns bananer, bullar och jordgubbar att äta. Utanför målområdet finns serveringen där du hämtar
ut din matlåda. Kom ihåg att lämna tillbaka ditt
tidtagningschip innan du lämnar målområdet.
Om du tvingas bryta
Vi har bilar som tar dig tillbaka till tävlingscentrum
om du tvingas bryta. Ta kontakt med närmaste
funktionär som ordnar med transport. När du är
tillbaka går du direkt till målområdet och återlämnar ditt chip till personal i Neptrons tält.
Observera att det inte är tillåtet att hämta ut din
cykel eller annan utrustning från växlingsområdet
innan samtliga deltagare kommit ut på löpningen.
Du måste personligen hämta ut din cykel och utrustning samt uppvisa din nummerlapp.
Simning
Simbanan mäter 750 meter och du simmar ett varv.
Simbanan är utmärkt med en stor boj vid vändpunkten och mindre bojar för att utmärkning ut
banan. Vi rekommenderar våtdräkt. Aktuell vattentemperatur anslås vid Informationen i Motala
Convention Centre. Det kommer även att annonseras av speaker under morgonen.
Straffbox (Stopngo)
Om du får gult kort under cyklingen ska du stanna
direkt vid domares signal. Vid stoppet ska den tävlande stanna omedelbart (glöm ej att hålla uppsikt
när du stannar) kliva av cykeln och stå med båda
fötterna på samma sida om cykeln. Invänta därefter
klartecken för start från domare. Om du inte stannar vid domares signal leder detta till
diskvalificering.
Tidsgräns
Simningen och cyklingen måste vara avklarade
före 11.15 (Kanalbron öppnas för båttrafik 11.15)
Målet stänger ca 12.15.
Tidtagning
Neptron sköter tidtagningen och kommer att
erbjuda liveservice som gör det möjligt att kunna
följa deltagare via t.ex. smartphones, och ge tider
efter varje tävlingsmoment samt sluttid. Länk till
detta meddelas senare.
Fäst ditt elektroniska tidtagningschip med kardborrebandet långt ner på vänster vrist samt hjälmchipet på hjälmens högra sida. Tiden tas via tidtagningsantenner, så det är viktigt att dina chip sitter
riktigt placerade. Den officiella tiden är nettotiden
från start till målgång. Tidtagningschipet för vristen
är en värdehandling som måste lämnas tillbaka efter målgång. Om du av någon anledning glömmer
att återlämna det – sänd det med post till Vätternrundans kansli, Bangårdsgatan 3, 591 21 Motala.
Hjälmchipet behöver inte återlämnas. Borttappat
vrist-chip debiteras med 100 kr.
Wheel station
Vi kommer inte att ha någon wheel station på
cykelbanan. Vi rekommenderar att ni tar med egen
utrustning för att laga punkteringar mm. Assistans
på banan medför diskvalificering.
12-meters regeln
Triathlon är en individuell sport och för att det ska
vara rättvist och säkert för alla tävlande måste man
hålla avstånd till framförvarande under cyklingen.
Drafting (att ligga på rulle efter varandra) är förbjudet! Det måste vara en lucka till framförvarande
cyklist på minst 12 meter. Vid omkörning får du
ligga närmare framförvarande cyklist under max 20
sekunder. Blir du omkörd ska du direkt falla tillbaka
på 12 meter. Stationära domare samt domare på
MC kommer att kontrollera att regeln följs. Om
12-metersregeln överträds visar domaren gult kort
(=varning). Om varningen inte respekteras kan rött
kort utdelas (diskvalificering).
Utställare och försäljning
Utställare och försäljare kommer att finnas i Stadsparken under VM-helgen samt under söndagens
sprinttävling. Öppettider hittar du här
ÖVRIG INFORMATION OM TÄVLINGEN
Arrangör
Arrangör är Motala AIF’s Idrottsallians och Vätternrundan.
Priser
Prisutdelning sker i Målområdet ca 12:00. De 3
främsta resultaten i tävlingsklass dam och herr
kommer att belönas med priser av samma värde.
I motionsklassen kommer varupriser att lottas ut
genom dragning på deltagarnas startnummer.
Regler
Vätterntriathlon genomförs i enlighet med Svenska
Triathlonförbundets regler för sprintdistans.
Resultat
Resultat hittar du på Vätterntriathlon’s hemsida Du
kan även följa loppet via NEPTRONS liveservice på
internet. Resultatlistor anslås även på anslagstavlan
i Informationen i Motala Convention Centre.
Servering
I startavgiften ingår en pastasallad som finns att
hämta efter målgång mot uppvisade av din nummerlapp.
Har du någon allergi, hör av dig till oss via [email protected]
vatterntriathlon.se
Första hjälpen och massage
Första hjälpen kommer att finnas vid Stadsparken i
anslutning till målet. Det kommer även att
finnas MC-ambulans på cykelbanan samt utmed
löpbanan. Ansvarig läkare finns i målområdet.
Toaletter
Bajamajor finns i anslutning till Stadsparken samt
inne i växlingsområdet.
I Motala Convention Centre finns vanliga toaletter.
På löpbanan finns en Bajamaja vid depån efter ca
2,5 km
På cykelbanan finns en Bajamaja vid vattendepån i
Sjökumla, 5,5 km från växlingsområdet.
OBSERVERA!
Allt tävlande sker på egen risk. Det åligger dig som
tävlande att känna till tävlingsbanorna, att cykelbanan körs på trafikerade vägar och att du skall följa
gällande trafikregler.
Mer information
Öppettider för Informationen i Motala Convention
Centre hittar du här.
Kontakt
Tävlingsledare Sven Montelius, [email protected]
vatternrundan.se, 0141-22 32 93
Anna Öhrström, [email protected],
0141-22 32 60
WWW.VATTERNTRIATHLON.SE/SPRINT