Intro till Busienss Architecture Program Folksam

Business Architecture Program
Folksam 1
Kursdatum
2
Kick-off
Inför kursstart
12 mars
Webbstudier
Affärsarkitekturens grunder
16 mars – 21 april
Dag 1-3
Fördjupningskurs i affärsarkitektur
22 – 24 april
Dag 4
Gruppredovisning och examination
21 maj
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Dag 1 – Introduktion & Analys av affärsmodeller
ÄMNE
FÖRELÄSARE
TID
God morgon & välkomna!
Linus
09:00 – 10:00
Coffee Break
Recap av online-kursen och Q&A
10:00 – 10:30
Linus
LUNCH
Affärsstrategins grunder I/II
10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Linus
13:00 – 14:30
Övning: Five Forces Carrental
Coffee Break
3
14:30 – 15:00
BMT3.0: Business Model Transformation
Linus
15:00 – 15:30
BMT fas 1: Analys av affärsmodeller
Linus
15:30 – 17:00
Övning: IDOL & Carrental
Class
Summering dag 1
Linus
© 2015 Cordial Business Advisers AB
17:00
Dag 2 – Innovation av affärsmodeller
ÄMNE
FÖRELÄSARE
TID
God morgon!
Linus
08:30 – 09:30
Affärsstrategins grunder II/II
Linus
09:30 – 10:30
Diskussion: Konkurensfördelar
Coffee Break
Blue Ocean Strategy
10:30 – 11:00
Linus
LUNCH
12:00 – 13:00
Blue Ocean Strategy forts.
Linus
13:00 – 14:00
BMT fas 2: Innovation av affärsmodeller
Linus
14:00 – 15:00
Coffee Break
4
11:00 – 12:00
15:00 – 15:30
Övning: Innovation av affärsmodeller
Linus
15:30 – 17:00
Summering dag 2
Linus
17:00
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Dag 3 – Design av affärsarkitektur och Realisering
av affärsmodeller
ÄMNE
FÖRELÄSARE
TID
God morgon!
Björn-Erik
08:30 – 09:00
Design av affärsarkitekturer & processer
Björn-Erik
09:00 – 11:00
Övning: Processkarta Carrental
Björn-Erik
11:00 – 12:00
Gruppresentationer: Innovation av
Carrental
LUNCH
5
12:00 – 13:00
Metod och övning: Strategiska Affärskrav
Carrental
Björn-Erik
13:00 – 14:00
Övning: Process Heat Mapping Carrental
Björn-Erik
14:00 – 15:00
Realisering av affärsmodeller & Business
Case
Björn-Erik
15:00 – 16:30
Avslutning och genomgång av
hemuppgift
Björn-Erik
16:30
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Dag 4
6
• 
Torsdag den 21 maj
• 
Alla hör alla!
• 
Grupper med skarpa case
• 
Inbjudan kommer med mer information!
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Helheten som utgångspunkt
Business Strategy
Business Models
Business Processes
Organization
Management
IT
Q2
Application
Q3
Q1
Information
Q4
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Service
Affärsmodellen i centrum
Business Strategy
Business Models
Business Processes
Organization
Management
IT
Q2
Application
Q3
Q1
Information
Q4
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Service
9
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Affärsarkitektur – en stor internationell rörelse
• 
Cordial lanserade världens första utbildning i affärsarkitektur i
februari 2007.
• 
Sedan dess har vi utbildat över 1000 affärsarkitekter
•  +500 certifierade affärsarkitekter i 17 öppna program
•  +500 certifierade affärsarkitekter i 25 företagsinterna program
• 
Internationell utbildning med deltagare från hela världen, exempelvis
Kina, Kroatien, Irland, USA, Tyskland, Kanada, Indien, Turkiet,
Taiwan och Norden.
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Disposition och upplägg för Folksam
Certified Business Architect
Affärsarkitekturens grunder
Fördjupningskurs i affärsarkitektur
Individuellt
test
Hemuppgift
Introduktion
Kick offmöte
• 
• 
Fördjupning
Individuell webbaserad
instudering
Dag 1
Dag 2
Examination
Välkomna: Schemalagd web-baserad
introduktion med Linus & Björn-Erik,
utbildningens upplägg, datum, praktiskt
(materialsidor m.m)
• 
Intro & recap från online-kurs
• 
Analys av affärsmodeller
• 
Innovation av affärsmodeller
eLearning: grunderna i affärsarkitektur
och affärsmodeller
• 
• 
• 
8 webbaserade kompetensområden
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Dag 4
Dag 3
• 
Gruppredovisning –
att koppla
affärsarkitekturen till
ett skarpt case
Design av affärsmodeller
• 
Övrig teori och övningar
Hemuppgift
Diskussion och
feedback
• 
Examination
4 lärarledda fördjupningsdagar
Modul 1: Affärsarkitekturens grunder
(Business Architecture Basics)
Modul 1
FORMAT: WEBBASERAD GRUNDKURS
LÄNGD: 8-12 TIMMAR
SPRÅK: ENGELSKA
VARJE SESSION AVSLUTAS MED ETT QUIZ
Affärsarkitekturens
grunder
Business
Architecture
Business
Strategy
Introduction
to Business
Model
Analysis
Business
Processes
Management
&
Organization
Introduction
to Modern IT
Summary and
the role of the
Business
Architect
Individual
Examination/
Test
Dag 1-3
Fördjupningsdagarna
Dag 4
Examination
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Affärsarkitekturens grunder (8 kompetensområden)
Business Strategy
Business
Architecture
Business Models
Business
Strategy
Introduction
to Business
Model
Analysis
Business
Processes
Introduction
to Modern IT
Summary and
the role of the
Business
Architect
Individual
Examination/
Test
Business Processes
Organization
Management
Management
&
Organization
IT
Q2
Application
Q3
Q1
Information
Q4
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Service
Den webbaserade modulens struktur
• 
• 
Bakgrund och kunskapsmål för
kompetensområdet
Lektionen (en eller flera per kompetensområde)
Business
Architecture
• 
Övning
• 
Mallar, rekommenderad läsning och andra
nedladdningar
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Management
&
Organization
Business
Strategy
Introduction
to Business
Model
Analysis
Business
Processes
Introduction
to Modern IT
Summary
and the role
of the
Business
Architect
Individual
Examination/
Test
Modul 2: Business Model Transformation (BMT3.0)
Modul 1
FORMAT: LÄRARLEDD UTBILDNING
FÖRKUNSKAPSKRAV: MODUL 1
LÄNGD: 4 DAGAR
Affärsarkitekturens
grunder
Dag 1-3
Fördjupningsdagarna
Dag 4
Examination
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Modul 2: Examination
Modul 1
FORMAT: LÄRARLEDD UTBILDNING
FÖRKUNSKAPSKRAV: MODUL 1
LÄNGD: 4 DAGAR
Affärsarkitekturens
grunder
Dag 1-3
•  Gruppbaserad hemuppgift:
Att koppla affärsarkitekturen till
ett skarpt case
•  Presentation av gruppuppgifterna
Fördjupningsdagarna
•  Feedback och diskussion kring
hemuppgifterna
•  Examination
•  Walk the talk – nästa steg!
Dag 4
Examination
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Kontaktuppgifter
Linus Malmberg
Huvudlärare
[email protected]
072 730 00 00
Björn-Erik Willoch
Huvudlärare
[email protected]
076 808 67 90
Christian Helgesson
Cordial Business Academy
[email protected]
073 344 40 06
Anna-Maria Rosenberg
Cordial Business Academy
[email protected]
070 952 75 90
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Certifierad affärsarkitekt – en unik utbildning i att
skapa morgondagens affärsmodeller
1
Överbrygga gapet mellan
strategier och strukturer
è  Vi lär oss att överbrygga
gapet mellan affärsstrategier
och företagsstrukturer. Vi
gör det ur ett
helhetsperspektiv med hjälp
av ett ramverk som länkar
den övergripande
strategiska inriktningen, via
affärsmodellerna, till de
möjliggörande strukturerna
– processer, IT, organisation
och management
1
8
© 2015 Cordial Business Advisers AB
2
Designa
konkurrenskraftiga
affärsmodeller
è  Vi lär oss att designa
konkurrenskraftiga
affärsmodeller som skapar
kundnytta. Det gör vi genom
att koordinera kompetenser,
processer, infrastruktur och
värdenätverk med
kundsegment, kanalval och
relationer
3
Realisera affärsmodeller
genom en optimal
affärsarkitektur
è  Vi lär oss konsten att – och
får verktyg för – att realisera
affärsmodeller som
säkerställer en långsiktigt
hållbar marknadsposition
och som kan möta
omvärldens krav på
flexibilitet – genom en väl
genomtänkt och optimal
affärsarkitektur
The Business Architecture Program is aligned to the
phases of Cordial’s framework for Business Model
Transformation
Business Model Transformation
19
ANALYSIS
INNOVATION
DESIGN
REALIZATION
ANALYSIS OF
BUSINESS MODELS
INNOVATION OF
BUSINESS MODELS
DESIGN OF
BUSINESS
ARCHITECTURE
REALIZATION OF
BUSINESS MODELS
© 2015 Cordial Business Advisers AB
Dokumentation av kursmaterial
• 
Kursdokumentationen på www.cordial.se
• 
Länk och kod får ni per mail
© 2015 Cordial Business Advisers AB
© 2015 Cordial Business Advisers AB
CORDIAL BUSINESS ADVISERS AB
22 22