TEKNISKA DATA DISPLAY MANUAL

S
MANUAL
BESKRIVNING AV ANVÄNDARLÄGE
KLIMATSTYRNING FÖR SHUNTGRUPP
Programerbar digital klimatstyrning som reglerar
termomotorn på shuntgruppen till golvvärmesystemet.
Värmen i golvvärmesystemet regleras efter utomhustemperaturen.
Använd
och
knappar för att ändra läge.
Comfort läge:
o
o
o
o
Programerbar veckovis
9 färdiga program och 4 egna program
infinite memory
Reglering med hänsyn till utomhustemperaturen.
Använd detta läge för att sätta din installation utan programmeringar i Comfort läge.
Vatten och utomhustemperaturen visas hela tiden.
Om man trycker
kan man se den kalkylerade vattentemperaturen och temperatur-korrigering.
Man kan justera detta värde med
och
knappar (default värde 00.0).
Det nya kalkylerade värdet visas.
Automatiskt läge:
I detta läge följer din installation programmet. Tryck
zonen,
för att se programmet följt av den valda
Vatten och utomhustemperaturen visas hela tiden. Om man trycker
kalkylerade vattentemperaturen.
TEKNISKA DATA
Reducerat läge:
Detta läge används för att sätta installationen reducerat läge utan programmering.
Vatten och utomhustemperaturen visas hela tiden.
Tolerans på uppmätt temperatur
0.1°C
Omgivnings temperatur
0°C - 50°C
Icke linjär PID.
Inteligent 3Way valve driving (finds the operating
point)
Class II - IP30
Reglerings karaktäristik
Elektrisk kapsling
Nätanslutning
Utgångar :
230 VAC +/- 10% 50Hz
Pump :
Termoventil :
Givare :
Relä => 16A / 250VAC (Free contact)
2 TRIACS => 75W Max
Utomhusgivare :
Temperaturgivare (vatten) :
Mjukvaru version
CTN 10K (Class II)
CTN 10K (Class I)
Visas när klimatstyrningen är avstängd.
Om man trycker
kan man se den kalkylerade vattentemperaturen och temperatursänkningen.
Man kan ändra denna sänkning med
och
knappen (default värde -10.0).
Det nya kalkylerade värdet visas.
Semester läge:
Använd detta läge när du är bortrest under en bestämd tid. (Till exempel på semestern)
För att ställa in detta läge flyttar man markören till
, tryck på
knappen, och
visas.
Nu kan man ställa in med
med
tidslängden. (I timmar “H” om kortare än 24h sedan i dar “d”).
När denna tiden har gått återgår regulatorn automatiskt i
auto.
Om du vill avbryta denna perioden, ändra inställningen till “no”.
Temperaturen som gäller under denna period är efter den inställda sänkningen i Reducerat läge
3:
4:
5:
6:
7:
Användarläge.
Utomhustemperatur om 6 lyser
eller tid eller offset.
Indikator semesterläge.
Pump indikator.
Vattentemperatur om 6 lyser
eller kalkylerad tillopps temperatur.
Indikator temperaturmätning
Programmerad grafik.
.
Off läge:
Använd detta läge för att stänga av din installation.
Mjukvaru-versionen visas under 5 s innan den helt stänger av.
För att sätta på igen: tryck på valfri kapp.
DISPLAY
1:
2:
kan man se den
Inställning av tid/dag läge:
1
Använd detta läge för att ställa in klockan och veckodag.
3
4
5
6
2
Tryck
, för att ställa in minuter med
och
knappen.
Tryck
, för att ställa in timmar med
och
knappen.
Tryck
, för att ställa in veckodag med
och
knappen.
Programerings Meny:
Använd detta läge för att skapa ett vecko-program.
(Se Utförande av programering för mer information)
7
PPL IMP 2185A
Installations parametrar:
UTFÖRANDE AV PROGRAMERING
Namn
Genom att trycka på
knappen börjar program numret att blinka,
Cur
Använd   för att se
andra dagar I programet
Med +/ - kan man välja
ett färdigt program eller
ett eget program.
Tid
Visar det dagliga programet
Om man väljer ett färdigt program “P1” till “P9” eller ett eget program “U1” till “U12”, och trycker
, kommer detta program att gälla i
läge.
Beskrivning av färdiga program
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
Morgon, kväll och helg.
Morgon, middag, kväll och helg.
Dag & helg
Kväll & helg
Morgon, kväll (badrum)
P6:
P7:
P8:
P9:
Morgon, efetrmiddag och helg
07,00-19,00 (Kontor)
08,00-19,00 , Lördag (Butik)
Helg (Sommarstuga)
70°C
Lo
Lägsta tillåtna tillopps temperatur. (frysskydd vatten)
10°C
°C. °F
12h / 24h
Room
dag
temperatur in vid tidpunkten som cursorn visar
temperatur in vid tidpunkten som cursorn visar
Börja med att välja ett färdigt program (U1 till U12) med
och
knapparna. Tryck
, den
första cursorn I den programerade grafiken börjar att blinka.
Sedan kan du välja att ställa temperaturen ( eller med +/- knapp) vid det aktuella klockslaget.
Använd
och
knappar för att flytta den blinkande cursorn och ändra där du vill.
När den visade dagen är riktig, tryck
för att komma till nästa dag.
När man trycker
på dag 7 kommer man tillbaka till toppmenyn .Nu kommer ditt egna program
att gälla när man ställer regulatorn i
läge.
INSTÄLLNING AV PARAMETRAR
För att kunna ändra inställda parametrar skall man gå till
10 s.
läge och trycka in
under
När symbolen
visas, använd
och
knapparna för att visa önskad parameter.
För att ställa in värdet, tryck
, sedan blinkar värdet och man kan ändra med
och
knapparna. Tryck in
knappen för att bekräfta ändringen. (Tryck på
och
knapp
samtidigt för att återställa värdet till fabriksinställningen).
När man är klar, trycker man
för att komma tillbaka till huvudmenyn.
0.7
För ett välisolerat hus
Maximal tillåten tillopps temperatur
PumP
Tidpunkt som
cursorn visar
Värde på uppvärmningskurva, se diagram nedan.
Temperatur styrs av utomhusgivare.
Default
värde
Hi
Clr
Skapa egna program:
Med + knappen ställs
Med – knappen ställs
Beskrivning av parameter
Dry
Andra värde/n
inställbar: 0 till 5
Om huset har mindre
bra isolering, skall
värdet ökas.
Inställbar:
Lo till 100 °C
Möjliga värden:
0 till Hi °C
°C / °F temperatur visas i display.
°C
°F
12h am / pm eller 24h tim. visas i display.
24h
12h
YES
No
NO
NC
Tryck
under 10sek för att återställa klimatstyrning till
default värden.
Välj YES för att få en 1 minuts körning varje dag, om
pumpen stått stilla under ett dygn.
Normalt Öppen eller Normalt Stängd rumstermostat
ansluten.
7 dagars upptorknings funktion (upstart efter
installation). Antal återstående dagar av upptorknings
funktionen visas. Under 3 dagar (dag 7, 6, 5) är vattentemperaturen 25°C.
De andra 4 dagarna (dag 4, 3, 2, 1) är vattentemperaturen högsta tillåtna (Hi).
Med
knappen startar man om
7 dagars upptorkning funkt. (7 dry)
Med
stoppas upptorknings
funktionen (0 dry)